Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever UD tar affære i Norconsult-saken

Organisasjonene PD Burma, Den norske Burmakomite og Framtiden i Våre Hender har sendt et brev til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, med krav om at statsråden tar kontakt med Norconsult for å redegjøre for norsk Burma-politikk. Bakgrunnen er NorWatchs avsløringer om at det norske selskapet i en UD-finansiert studie har anbefalt byggingen av et større vannkraftprosjekt inne i militærdiktaturet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Organisasjonene PD Burma, Den norske Burmakomite og Framtiden i Våre Hender har sendt et brev til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, med krav om at statsråden tar kontakt med Norconsult for å redegjøre for norsk Burma-politikk. Bakgrunnen er NorWatchs avsløringer om at det norske selskapet i en UD-finansiert studie har anbefalt byggingen av et større vannkraftprosjekt inne i militærdiktaturet.

NorWatch omtalte 23. september hvordan norsk UD ikke ville komme med kritikk av Norconsult for selskapets anbefaling av en vannkraftutbygging ved Tasang i den urolige Shan-staten, som kjemper for uavhengighet fra Burma. Samtidig kunne NorWatch gjøre det kjent at UD har vært med på å finansiere den aktuelle studien med hele 780.000 dollar, mer enn 5 millioner norske kroner.

To år etter Bondevik-oppfordringen
PD Burma, Den norske Burmakomite og Framtiden i Våre Hender mener UD dermed har medvirket til å bryte boikottoppfordringen som departementets øverste sjef, statsminister Kjell Magne Bondevik, lanserte i 1997 og har gjentatt flere ganger siden. Avtalen UD inngikk med Asiabanken om å dele på kostnadene i forbindelse med Norconsult-studien, ble inngått i 1999.

Det tre organisasjonene retter nå en formell henvendelse til UD og utviklingsminister Hilde Frajord Johnson med krav om at de rydder opp, og går i rette med Norconsult.

– Burde vite bedre
Det er konklusjonene i det tredje og siste alternativet i den 700 sider store masterplanen, som Norconsult fremla i juli, organisasjonene reagerer på:
Det norske ingeniørrådgivningsselskapet stadfester her at ”Utbygging av disse vannkraftressursene vil bedre (Burmas) økonomi, og således forhåpentligvis bedre levestandarden til menneskene der.”

Organisasjonene mener Norconsult bør vite bedre enn å tro at en vannkraftutbygging utført av regimeselskapet Myanmar Economic Corporation på noen som helst måte vil komme befolkningen til gode.

Mener Klepsvik tar feil
Pressetalsmann i UD, Karsten Klepsvik uttalte til NorWatch i går (23. september) at det til tross for Norconsults masterplankonklusjoner ikke er ”grunn til å mene at dette er i strid med norsk offisiell politikk, i og med at oppfordringen fra Bondevik gikk ut på ikke å investere, handle med eller reise til Burma.”

Dette er informasjonsmedarbeider Åse K. Sand i Den norske Burmakomite klart uenig i:
– Vi mener at tilfellet Norconsult er klart innenfor rammene av brudd på norsk Burma-policy, sier Sand til NorWatch. – I siste instans er det jo nettopp regimet i Burma som vil kunne tjene penger på dette, og det er jo de vi vil boikotte, fastslår Sand.

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!