Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etisk fadese for Veritas i Kina

Det Norske Veritas satset i 1998 på etikk-sertifisering av fabrikker i den tredje verden. Nå kan NorWatch avsløre at Veritas i 2001 risikerte å miste retten til å utstede etikk-sertifikatet SA 8000, og at selskapet måtte trekke tilbake halvparten av sertifikatene de hadde utstedt i Kina. – Vi hadde rett og slett ikke gjort en god nok jobb, innrømmer Veritas informasjonssjef, Harald Bråthen, i dag til NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det Norske Veritas satset i 1998 på etikk-sertifisering av fabrikker i den tredje verden. Nå kan NorWatch avsløre at Veritas i 2001 risikerte å miste retten til å utstede etikk-sertifikatet SA 8000, og at selskapet måtte trekke tilbake halvparten av sertifikatene de hadde utstedt i Kina. – Vi hadde rett og slett ikke gjort en god nok jobb, innrømmer Veritas informasjonssjef, Harald Bråthen, i dag til NorWatch.

Etikksertifikatet SA 8000 ble lansert internasjonalt i 1997 og skal garantere mot uverdige arbeidsforhold i bedrifter i den tredje verden.  Sertifikatet er ment å gi garanti mot barne- og tvangsarbeid, garantere respekt for forhandlingsrett og minstelønn, en akseptabel helse, sikkerhet og miljøpolitikk samt fravær av disiplinære straffer og diskriminering på grunnlag av kjønn, rase og religion.

Sertifikatet henger høyt, og bare 259 fabrikker er i dag SA 8000 sertifiserte. De fleste er underleverandører i den tredje verden til merkevareselskap i Vesten. Mange som lar seg sertifisere, har gjort det etter krav fra sine vestlige kunder.

Sertifikatene satt løst
Som et av verdens fremste sertifiseringsselskaper, satset også Veritas i 1998 på SA 8000. Men etikk-sertifikatene som Veritas delte ut de første årene i Kina, viste seg å sitte svært løst. En rekke fabrikker som på ingen måte respekterte arbeidernes elementære rettigheter, fikk det ettertraktede sertifikatet.

Bruddene på SA 8000 standarden i de Veritas-sertifiserte fabrikkene viste seg å omfatte alt fra arbeid i overopphetede og uventilerte lokaler, dårlig mat og elendige soveforhold, til lang arbeidstid, fysiske avstraffelser, urettmessige lønnstrekk og aldersdiskriminering.

Etter en formell klage fra en lokal kristen organisasjon, fikk Veritas en kraftig refs av det internasjonale etikksertifiseringsselskapet SAI (Social Accountability International). Med trusselen om å miste retten til å utstede SA 8000 sertifikatet hengende over seg, måtte Veritas gjøre hele sertifiseringsjobben i Kina om igjen. Resultatet ble at så mye som 20 av 40 sertifikater ble trukket tilbake.

Hele historien om hvordan Veritas sviktet selve målsettingen for etikk-sertifiseringen i  Kina og garanterte for frynsede fabrikker, har hittil gått upåaktet hen. Det er en historie som Veritas tydeligvis ikke er stolt av.

Letter på sløret
For hva som egentlig hendte i Kina i årene 1998-2001, satt langt inne. NorWatch spurte Veritas regionalkontor i Hong Kong for fire måneder siden om hva som hadde skjedd og Det norske Veritas sentralt på Høvik for tre måneder siden. Men svaret uteble. Først da problemet begynte å bli ikke bare hva som hadde skjedd, men hvorfor Veritas satt på informasjonen,  besluttet Veritas seg for å lette på sløret:

- Vi hadde gått kraftig ut med SA 8000 satsningen, og hadde fått halvparten av alle fabrikkene som ba om en slik sertifisering. Men systemet sviktet i startfasen. Vi gjorde rett og slett ikke en god nok jobb, sier informasjonssjef Harald Bråthen i Veritas til NorWatch.

Men SA 8000-sertifikatet skulle garantere at forholdene ved fabrikkene i den tredje verden holder en viss anstendig etisk standard. Hvordan kunne dere da svikte i selve målsettingen for sertifiseringen?

- Vi begikk store feil i starten, og fikk kritikk for dette av SAI. Vi fikk en såkalt ”non-conformity”. Denne refsen innebærer at vi som sertifiseringsselskap ikke holdt SAI-standarden og at vi risikerte å miste konsesjonen. Vi ble pålagt å gjøre hele jobben om igjen. Konklusjonen var at vi trakk femti prosent av sertifikatene, det vil si sertifikatene til tyve av de førti bedriftene som vi hadde SA 8000 sertifisert. Ingen av dem har senere blitt SA 8000 sertifiserte. I dag har vi 12 sertifiserte fabrikker i Kina og 48 fabrikker på verdensbasis, foreller Bråthen.

Og han legger til:

- Muligens kan vi i startfasen ha pushet for mye på. Det var en ny standard, og vi kan ha lokket litt i begynnelsen. Vi kan ha fremstilt det som lettere enn det er i virkeligheten å få SA 8000-sertifikatet.
 
Men Veritas kan ikke bare ha lokket bedriftene. De må også ha lempet sterkt på kravene da de ga fabrikkene SA 8000 sertifikatet.

Yongsheng skofabrikk
Det var den Hong Kong-baserte organisasjonen Christian Industrial Commitee (HKCIC) som i 2000 påpekte brudd på SA 8000 standarden ved Yongsheng skofabrikk i Guanggong provinsen i Sør-Kina. HKCIC mente fabrikken hadde fått SA 8000-sertifikatet av Det Norske Veritas på feilaktig grunnlag. Hvordan denne saken imidlertid utviklet seg videre, visste ingen som nå arbeidet i HKCIC da NorWatch tok kontakt med dem.

På hjemmesidene til SAI finnes det en oversikt over klagene som har kommet inn på etikk-sertifiseringen. Av åtte formelle klager har to endt med at sertifikatet ble trukket tilbake. Og begge var kinesiske skofabrikker sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).

Etter at Veritas endelig letter på sløret overfor NorWatch, viser det seg altså at HKCICs kritikk var mer enn berettiget. Kritikken rammet 10 ganger så mange fabrikker enn de to som HKCIC hadde innsendt formell klage på til SAI.

NorWatch har spurt Martin Ma, SAIs prosjektansvarlige for Asia, om hvorfor ikke alle tilfellene hvor Veritas trakk sertifikatet er oppført på hjemmesiden. Ma sier at SAI har som praksis å offentliggjøre bare klager som formelt presenteres for SAI - i dette tilfellet fra den Hong Kong baserte HKCIC.

Arbeidet satt bort
Det er fortsatt ikke klart hvordan det mulig at Det Norske Veritas kunne begå lignende grove feil i Kina. Om det har vært en intern oppvask, ligger også skjult langt nede i Veritas regionalkontor i Hong Kong.

Men noe er blitt gjort, ifølge informasjonssjef Bråthen:

- Så vidt jeg har forstått var oppgaven med SA 8000 sertifiseringen satt bort til en mindre gruppe med personer. Dette holdt ikke, og vi måtte rydde opp. Arbeidet ble trukket inn under en sterkere sentral styring fra lokalkontoret, og vi gikk igjennom systemene og rutinene våre.

Bråthen legger til at SA 8000 standarden var ny, og mener at feilene som ble begått kan tillegges svikt i startfasen.

- Også de etablerte kvalitets og miljøstandardene ISO 9000 og ISO 14000 trengte tid for å bli kalibrert, mener Bråthen som legger til at Veritas nå har lagt barnesykdommene bak seg.

Det gjenstår likevel at det anerkjente norske sertifiseringsselskapet Veritas i Kina sviktet målsettingen for SA 8000 sertifiseringen. Hadde ikke Christian Industrial Commitee protestert og sendt inn en formell klage til SAI, ville de kinesiske bedriftene fortsatt ha kunnet pynte seg med det strenge SA 8000-sertifikatet.

Og merkevareselskapene i Vesten som benytter nettopp disse fabrikkene som underleverandører, ville på sin side kunne hevde at de benytter utelukkende produsenter i den tredje verden som garanterer en anstendig behandling av arbeiderne.

FAKTA OM SA 8000
SA 8000 sertifikatet ble lansert i 1997 av den amerikanske stiftelsen Council of Economic Priorities som utviklet standarden SA 8000 hvor SA står for Social Accountability.

SA 8000 sertifikatet skal være en garanti mot utbytting av arbeidstakerne i den tredje verden som produserer merkevarer for Vesten. Sertifikatet garanterer blant annet at fabrikken ikke driver med barne- eller tvangsarbeid, har en god helse og sikkerhetspolitikk overfor de ansatte, at fagforeningsrettigheter og minstelønn respekteres og at bedriften ikke har fysiske disiplinær straffer eller diskriminer på grunnlag av kjønn, religion og rase.

Ifølge det internasjonale etikk-sertifiseringsselskapet SAI (Social Accountability International) har bare 259 selskaper per i dag et SA8000 sertifikat, og flesteparten av disse er å finne i den tredje verden.

Sertifiseringen er frivillig og ikke pålagt fabrikkene. Det er med andre ord fabrikkene selv som betaler sertifiseringsselskapet for jobben.

Det Norske Veritas har i dag 12 SA 8000 sertifiserte fabrikker i Kina og 48 fabrikker på verdensbasis.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!