Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Banker u-land med tobakkssubsidier

Hvert år subsidierer EU fransk tobakksindustri med over 8 milliarder kroner. På den måten kan franskmennene prise ut tobakksbønder i lutfattige land som Zimbabwe og Malawi. Andre i-land tollbelegger tobakk fra rike land, men i Norge er det tollfrihet for alle – så Tiedemann er fast og fornøyd kunde hos The France-Tabac Group.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hvert år subsidierer EU fransk tobakksindustri med over 8 milliarder kroner. På den måten kan franskmennene prise ut tobakksbønder i lutfattige land som Zimbabwe og Malawi. Andre i-land tollbelegger tobakk fra rike land, men i Norge er det tollfrihet for alle – så Tiedemann er fast og fornøyd kunde hos The France-Tabac Group.

(FRANKRIKE/OSLO) På sine hjemmesider argumenterer det franske tobakkselskapet France-Tabac heftig for sin industris fortreffelighet. Et av kronargumentene er at tobakksdyrking er arbeidsintensivt og således sysselsetter mange mennesker i fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Spottpris på fransk tobakk
Paradokset er at franske tobakksbønder samtidig mottar en milliard euro, over 8 milliarder kroner, i årlige subsidier fra EU. Det gjør fransk tobakksindustri i stand til å utkonkurrere u-landene fullstendig på pris:

L.J. Tiedemanns Tobaksfabrik betaler i overkant av 30 kroner kiloen for zimbabwisk tobakk. For EU-subsidiert fransk tobakk slipper de unna med ti kroner mindre.

– Det er subsidiene som gjør at den franske tobakken blir så billig, bekrefter innkjøpssjef Knut Elverhøy hos Tiedemann på Ensjø i Oslo.

Om hvorfor også Tiedemanns betalingsvillighet er så liten, forklarer han:

– Kvaliteten på fransk tobakk er dårlig. Det er lys virginia vi kjøper fra France-Tabac, men vi bruker den bare som fyll i sigaretter.

France-Tabac fornøyd med Tiedemann
I den lille byen Sarlat midt i det franske tobakksdistriktet Dordogne i Syd-Frankrike ligger tobakksfabrikken til The France-Tabac Group. Den 15 000 kvadratmeter store fabrikken eies av ni distriktskooperativer bestående av tobakksbønder rundt i hele Frankrike. Brorparten av de 24 000 tonnene fransk tobakk som produseres årlig passerer gjennom dette prosesseringsanlegget før det eksporteres. Her kuttes det opp, fuktighetsreguleres og blandes etter kundenes ønske, før det pakkes og skipes i vei. For eksempel til Norge.

– Tiedemann har vært en forutsigbar kunde hos oss i 10-12 år, forteller administrerende direktør Pierre Haein i kooperativsammenslutningen UCAPT som eier France-Tabac. Han er den mektigste mannen i fransk tobakksindustri.

Haein mener det ville vært helt umulig å dyrke tobakk i Frankrike uten subsidier.

– Tobakksdyrking er meget arbeidskrevende, og arbeidskraft er dyrt i Frankrike. Hvordan skulle vi klare å konkurrere med for eksempel Brasil eller Kina, hvor arbeidskraft nesten er gratis? spør direktøren retorisk.

Han mener det eneste utfasingen av tobakk i EU vil føre til, er at fattige mennesker i Hellas og Sør-Italia mister levebrødet sitt.

Hos franske tobakksbønder er det imidlertid intet armod å spore. På gården Paulin i Dordogne-distriktet dyrker ekteparet Michel og Christine Lacombe tobakk, og lever godt av det. – Det er mye arbeid, sier de to: – Men vi tjener litt mer enn vanlige industrarbeidere.

Gunstig subsidieordning
Fordi subsidiene er større for lys tobakk en for mørk, går produksjonen i større og større grad over til lys virginia, noe som passer Tiedemann bra.

På  spørsmål om det ikke er problematisk at subsidiert fransk tobakk er i stand til å ukonkurrere for eksempel tobakk fra Malawi – hvor sesongarbeidere tjener 30 øre i timen, slik NorWatch har dokumentert tidligere – svarer informasjonssjef hos Tiedemann Jan Robert Kvam:

–  Det er et svært vanskelig spørsmål. Men vi forholder oss til pris og kvalitet i de forskjellige deler av verden som produserer tobakk. Hvordan i-land legger opp sin landbrukspolitikk er ikke noe som er på vår agenda.

Og;

– Det vi har vært mest opptatt av, er hvordan arbeids- og produksjonsforholdene er i fattige land.

Vil ikke oppgi tall

– Hvor mye tobakk er det dere kjøper fra Frankrike årlig, i verdi og andel av totalen?

– Det kan jeg ikke opplyse om, avviser Kvam.

– Vi fikk vite fra France-Tabac at dere kjøper et større kvantum lys virginia hvert år og har gjort det i et tiår eller så.

- Ja, det er riktig og dette er jo noe som ikke endrer seg. Vi produserer jo et sett av produkter som alle skal ha en spesiell type blanding.

– Men vi kan si at fransk lys virginia inngår i mange av deres produkter?

– Ja, det kan vi si, men blandinger og priser er det man kan kalle produkthemmeligheter.

– Nå fikk jeg vite fra din kollega, innkjøpssjef Knut Elverhøy, at prisen på virginia fra Frankrike er markant billigere enn virginia fra Zimbabwe, faktisk billigst i hele verden…

- Ja, det høres ikke umulig ut.

Bundet av nulltoll
Kvam har fått med seg subsidiedebatten på Kontinentet:

– Vi registrerer at det er en debatt innad i EU om subsidieringen av tobakksdyrking, men all den tid vi har tollfrihet for råtobakk inn til Norge så blir det spiller det ingen rolle for oss hvor tobakken er produsert.

De siste rester av toll på ferdige tobakksprodukter ble fjernet av regjeringen Bondevik med virkning fra 1. januar 2000.

- Og tollfrihet på tobakksråvarer har vi hatt siden lenge før enn tid, presiserer informasjonssjefen.

– Dermed gjelder ikke den samme tollsegregeringen for råtobakk som for andre landbruksvarer, hvor man har såkalte GSB-ordninger som gjør at u-landsprodukter har lavere tollsatser enn landbruksvarer fra u-land. Dette er selvsagt en politikk som er lagt opp fordi vi vil bevare norsk produksjon.

EU har et annet system – som gir lavere toll på tobakk fra for eksempel afrikanske land, enn fra USA.

Tiedemanns informasjonssjef mener Norge har fratatt seg selv muligheten til å utjevne forskjellene politisk, i og med denne særnorske tollfriheten på tobakk.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!