Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Det hele var en misforståelse

SkodaExport beklager ifølge Nammo Raufoss at eksploderende Raufoss-ammunisjon ble tilbudt sammen med skarpskytterrifler. PRIO-forsker Jonas Aga Uchermann mener hendelsen er nok et eksempel på noe han har sett lenge. – Nammo har ikke kontroll, fastslår Uchermann overfor NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
SkodaExport beklager ifølge Nammo Raufoss at eksploderende Raufoss-ammunisjon ble tilbudt sammen med skarpskytterrifler. PRIO-forsker Jonas Aga Uchermann mener hendelsen er nok et eksempel på noe han har sett lenge. – Nammo har ikke kontroll, fastslår Uchermann overfor NorWatch.

Gjennom avsløringer NorWatch publiserte 1. juli ble direktør Johs. Norheim i Nammo Raufoss gjort kjent med at det tsjekkiske selskapet SkodaExport tilbød Raufoss 12,7 mm brannsatsammunisjon sammen med sniperrifla Falcon under en våpenmesse i Brasil tidligere i år.

Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) mener Raufoss 12,7 mm brannsatsammunisjon strider mot folkeretten og kjemper for et internasjonalt forbud mot produksjon og salg av de eksploderende kulene (se egen faktaboks). ICRC har utført tester som viser at kulene eksploderer i menneskekroppen, på samme måte som såkalte ”dumdum-kuler”, som for lengst er erklært ulovlige.

”Misforståelse”
Hos Nammo Raufoss har direktør Johs. Norheim ingen forståelse for at hendelsen med SkodaExport er noe å vie spesiell oppmerksomhet. Han mener kontrollen med distribusjonen av Raufoss’ eksploderende ammunisjon er tilfredstillende, og betrakter det hele mer som et hendelig uhell.

- Jeg har tatt kontakt med SkodaExport, og det hele var en misforståelse, beroligere direktør Norheim. - Nå har vi fått et brev fra SkodaExport hvor de beklager det som har skjedd. Og de har lovet å trekke tilbake brosjyrene som omtaler vår ammunisjon.

Direktøren avviser å gi NorWatch en gjenpart av brevet fra SkodaExport.
- Du får ta mitt ord på det, sier han.

- Hva er det egentlig som har skjedd her?

- Vel, SkodaExport har testet raufoss-ammunisjonen med denne rifla, og det fungerte godt. Om de så har tilbudt ammunisjonen eller om de bare har anbefalt den, det vet jeg ikke.

- De skriver i sin brosjyre: ”Sniper rifle FALCON model OP99 is offered with the ammunition of NAMMO RAUFOSS Technology AS from Norway”.

- Javel, men vi har aldri hatt noe med SkodaExport å gjøre.

- Hvordan kan det da ha seg at de likevel tilbød deres 12,7 mm brannsatsammunisjon?

- Det kan de jo ikke, de har jo ikke disse kulene.

- Nei?

- Nei, for hvor skulle de ha fått dem fra?

- De er jo å få tak i over alt, det har jo NorWatch dokumentert tidligere.

- Ja, det er klart at alt kan jo bli kjøpt for penger. Men vi kan ikke ha kontroll med alt som skjer i verden med denne ammunisjonen.

- Du sier altså at dere ikke har kontroll.

- Jo, det har vi, men ikke med lager som blir gjort innbrudd i og den type hendelser.

- Spekulerer
Bortlisensieringen av produksjon og delproduksjon av de norske ”dumdum-kulene” er økende, og omfatter i dag land som Sveits, Belgia og Malaysia, mens det pågår forhandlinger med Polen. Dét gjør at det nå stilles spørsmål ved om det er mulig å ha kontrollen med hvor ammunisjonen til slutt havner. Innholdet i de enkelte lisensavtalene hemmeligholdes både fra våpenselskaper og Utenriksdepartementets side.

Forsker Jonas Aga Uchermann ved Institutt for fredsforskning (PRIO) jobber spesielt med denne problematikken.

- Har Nammo kontroll?

- Nei, det har de slettes ikke.

- Hvorfor?

- Det er to grunner. Det ene er at denne ammunisjonen etter hvert blir solgt og produsert så mange steder at den dukker opp på internett og så videre. Det andre er at når produksjon er lisensiert bort til andre land, så vil eksporten derfra skje i henhold til de reglene som gjelder i det landet.

- Når ammunisjonen produseres i et land som Malaysia, eller for så vidt Øst-Europa, med langt slakkere regler enn Norge, vil kontrollen med utbredelsen være mye dårligere. For den norske stat, som sitter som eiere i Nammo, er dette et kjempeproblem, sier Aga Uchermann.

PRIO-forskeren mener vestlig våpenindustri har funnet et smutthull i eksportlovgivningen:

- Uten at jeg skal beskylde Nammo spesielt, så er det generelt gode grunner til å mistenke våpenprodusenter for å spekulere i denne mekanismen. Altså at produksjon blir lisensiert bort for å unngå strenge eksportregler.


FAKTA: Deflagering
Den eksploderende virkningen hos 12,7 millimeter panserbrytende ammunisjon kalles på fagspråket deflagering. Deflageringsprosessen starter når prosjektilet treffer et mål med en viss hardhet i en viss hastighet. Innslaget skaper en deformasjon i prosjektilet som forplanter seg til en brannsats inne i kula. Denne brannsatsen består av små "korn" som gjennom en innbyrdes friksjonen utvikler varme og således trykk. I løpet av 20 til 30 mikrosekunder fører det til at prosjektilet fragmenterer - og eksplosjonen er et faktum.
Kilde; Nammo

FAKTA: NAMMO AS
Nammo AS er et norsk selskap med datterselskaper i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og USA. Selsklapet har hovedsete på Raufoss hvor ammunisjonsfabrikken Nammo Raufoss AS (tidl. Raufoss Ammunisjon) også ligger. Den norske stat eier 45 % av Nammo AS, etter overdragelse fra Raufoss-konsernet i juni 2000. Aksjene kostet staten 240 millioner kroner. Det finske selskapet Patria og svenske Saab eier hver 27,5 prosent av selskapet. Nammo AS produserer hovedsakelig ammunisjon for NATO-markedet.

FAKTA: Røde Kors-rapport
I slutten av september 2001 fremla Den internasjonale Røde Kors-komit‚en (ICRC) en rapport for FN i Geneve. ICRC begrunner i rapporten hvorfor de mener Raufoss-ammunisjonen strider mot internasjonal rett. ICRC presenterer også resultater av skuddtester gjort med Raufoss-ammunisjon. Rapporten viser for eksempel at skudd på gelatin fra 100 meter ga en eksplosjon umiddelbart og totalødela et område i massen på størrelse med en fotball. ICRC krever at produksjonen av eksploderende prosjektiler på Raufoss må opphøre.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!