Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Produseres i Malaysia, pushes i Latin-Amerika, selges på nettet, brukes mot mennesker

NorWatch kan påvise at distribusjonen av Norges definitivt mest omstridte forsvarsprodukt - den såkalte ”dumdum-kula” fra Nammo Raufoss - er fullstendig ute av kontroll. Stortingspolitikere vil nå utvide Utenriksdepartementets informasjonsplikt om norsk våpeneksport.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NorWatch kan påvise at distribusjonen av Norges definitivt mest omstridte forsvarsprodukt - den såkalte ”dumdum-kula” fra Nammo Raufoss - er fullstendig ute av kontroll. Stortingspolitikere vil nå utvide Utenriksdepartementets informasjonsplikt om norsk våpeneksport.

NorWatch kan nå dokumentere at den 12,7 millimeter tykke eksploderende kula fra Nammo Raufoss markedsføres sammen med skarpskytterrifler i Latin-Amerika, og at det halvstatlige norske selskapet har inngått en avtale om delproduksjon av ammunisjonen i Malaysia.

Allerede i forfjor viste NorWatch hvordan ”den norske dumdum-kula” er til salgs på nettet. Denne uka foretok vi et nytt enkelt søk, bare for å få det bekreftet; slik er det fremdeles.

Det er Den internasjonale Røde Kors-komitèen (ICRC) som står i første rekke blant menneskerettighetsforkjemperne som mener Raufoss 12,7 brannsatsammunisjon er i strid med folkeretten. ICRC har siden 1999 forsøkt å få igjennom et internasjonalt forbud mot den kula. Komiteèn har utført tester som har vist at prosjektilet i praksis fungerer som en såkalt dumdum-kule, altså at den eksploderer når den treffer menneskekroppen. Dumdum-ammunisjon er forbudt i henhold til Petersburg-deklarasjonen, og således i strid med folkeretten.

Lisensproduksjon bortenfor kontroll
Direktør Johs. Norheim i Nammo Raufoss oppgir Sveits og USA som hovedkjøpere av Raufoss’ 12,7 brannsatsammunisjon. Direktøren henviser til de såkalte sluttbrukeravtalene som forsikring mot at ammunisjonen blir brukt av andre enn kjøpere som er godkjent av Utenriksdepartementet.

Problemet er at disse sluttbrukeravtalene ikke er offentlig tilgjengelig, verken fra Nammo selv eller fra UD.

Ytterligere vanskeligheter med å holde rede med hvor 12,7-ammunisjonen til sist havner, blir det når Nammo Raufoss lisensierer bort produksjonen av de norske 12,7-kulene til land med enda mindre etterprøvbarhet enn vårt eget – og andre regelverk. Ikke alle land praktiserer som Norge et forbud mot å eksportere våpen til ”land i krig, eller der hvor krig truer”.

NorWatch har via Institutt for fredsforskning (PRIO) og Norges Røde Kors fått rede på flere land hvor denne ammunisjonen antas å bli produsert på lisens fra det norske våpenselskapet. Disse landene er, etter det NorWatch forstår, Belgia, Sveits, Polen og USA, samt Malaysia. (Over Atlanteren er det den tradisjonsrike børseprodusenten Winchester som innehar lisensen).

Nammo bekrefter
Vi søker bekreftelse på våre opplysninger og tar kontakt med direktør Norheim i Nammo Raufoss:

- Hvilke land er det lisensiert ut produksjon av 12,7 brannsatsammunisjon til?

- Det har jeg sagt tidligere, at det er konfidensiell informasjon.

- Det betyr at du ikke vil svare?

- Nei, jeg kan ikke det.

- Ok, har Nammo kontroll med hvem som i siste instans mottar eller bruker disse kulene?

- Nei, vi har ikke noen oppfølging i så måte. Når det er gitt en lisens så er det gitt en lisens, da produserer det enkelte land dette produktet under viss betingelser, som ligger i NATO-vedtektene

- Så det er altså kun NATO-land som har blitt gitt slik lisens?

- Nå sa jeg at dette er konfidensiell informasjon… men ja, det er det.

- Vi har nemlig informasjon om Malaysia, skjønner du...

- Ja… det er en liten misforståelse. Man må man ha klart for seg hva lisensproduksjon er. Har man fått lisens, så har man alle rettigheter til å produsere.

- Kan du avkrefte at Malaysia produserer 12,7 ammunisjon?

- Vi har samarbeid med enkelte land hvor vi leverer en komponent og det enkelte land ferdigstiller produktet. Det er en slik avtale vi har med Malaysia.

Raufoss i rifle-pakke
Så lang lisensproduksjon, men hvordan den tsjekkiske bilprodusenten Skoda har fått fatt i de norske dumdum-kulene er fremdeles en gåte. I alle tilfelle sitter en medarbeider fra den britiske overvåkningsorganisasjonen Omega igjen med en brosjyre fra det tjekkiske selskapet Skoda Export etter å ha besøkt den årlige International Exhibition and Conference of Defense Technology (LAD 2003) i Brazil i april. Brosjyren promoverer den nye skarpskytterrifle Falcon. Sammen med rifla tilbys, nettopp, 12,7 mm (.50 kaliber) brannsatsammunisjon fra Raufoss.

Distribusjonen av skarpskytterrifler som Falcon, og den mer kjente Barrett, blir av amerikanske myndigheter og antivåpen-organisasjoner sett på som en særlig stor trussel mot den alminnelige sikkerheten. Utstyrt med brannsatsammunisjon kan disse riflene lett og presist drepe på over en kilometers avstand, perfekt for attentater. Med eksploderende ammunisjon overlever ikke offeret et treff i skulderen.

Vil forby ammunisjonen
Nammo Raufoss forsvarer fortsatt produksjon og salg av sin egen brannsatsammunisjon med er at den ikke er ment for bruk mot personell – til tross for at NorWatch allerede i 2001 kunne vise til amerikanske våpenfantaster som skrøt uhemmet av Raufoss-ammunisjonens forteffelighet til bruk mot menneskelige mål.

Nok et skudd for baugen fikk Nammo Raufoss’ argumentasjon da avisa Nationen i vinter kunne avsløre at selv det amerikanske forsvaret viser til at kulene kan benyttes mot personell. NorWatch har nå også fått tilgang til en internpublikasjon fra det australske forsvaret, ”Army - The Soldiers’ Newspaper”, som skriver om den norske 12,7-ammunisjonen:

“This is a multi-purpose round that allows us to engage the full target array, which includes personnel, light armoured vehicles, field fortifications and boats.”

(Oversatt; ’Dette er en flerbrukspatron som gjør oss i stand til å gå kjempe mot en full militær oppstilling, som inkluderer personell, lettpansrede kjøretøyer, befestningeri felt og båter'.)

Flere kontroversielle forhold
Institutt for fredsforskning (PRIO) mener den norske våpeneksporten bryter internasjonale avtaler om våpeneksport. Bakgrunnen er at Amnesty International har dokumenterer systematisk og omfattende bruk av tortur i flere land hvortil Norge eksporterer våpen.
 
- Det gir norske myndigheter soleklart blaffen i. Både Sør-Afrika, Kuwait, Tyrkia, Singapore, Saudi-Arabia, Malaysia, Macau (Kina), De forente arabiske emirater, Egypt og Brasil er stater som bryter med disse rettighetene, sa forskningsassistent Jonas Uchermann ved Institutt for fredsforskning (PRIO) til Nationen i mai i år.

Et annet kontroversielt forhold er den økte eksporten av våpen til USA og Storbritannia, som gikk til en folkerettsstridig krig mot Irak og er mistenkt for å ha sluppet klasebomber over boligområder.

Vanntette skott
Det er i dag vanntette skott mellom myndigheter og industri på den ene siden, og allmennheten på den andre, når det kommer til informasjon om den norske våpenhandelen. I den årlige stortingsmeldingen fra Utenriksdepartementet om ”Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge” går det verken frem hva eller til hvem det enkelte våpenselskap har eksportert sine produkter.

Det eneste Stortinget og allmennheten får presentert er hvor mye av de forskjellige kategorier forsvarsmateriell som er solgt over grensen, og hvilke land som har mottatt våpnene.

At distribusjonen av et kontroversielt våpenprodukt som Nammo Raufoss’ 12,7 millimeter brannsatsammunisjon er ute av kontroll, at det åpenbart også er ment for bruk mot menneskelige mål, og at norske folkevalgte og allmennheten ikke får tilgang skikkelig informasjon om eksporten av ammunisjonen, faller forsvarspolitisk talsmann i SV, Kjetil Bjørklund tungt for brystet.

Utsatte behandlingen
- I forhold til Mk 211 (12,7 brannsatsammunisjon, red. anm.) så har vi sagt at bedriften har et selvstendig ansvar ikke å eksportere et produkt som kan brukes i strid med folkeretten, sier Bjørklund til NorWatch.

- Det er jo absurd å tenke seg at en soldat som ligger å pumper ut ladninger med Mk 211 plutselig skal skifte ammunisjon når han ser at det kommer et menneske i veien, forklarer han.
 
- Dessuten skal vi kunne kontrollere hvor produktet havner, og det skal være åpenhet rundt det. Slik som det er nå er rapporteringen fra Utenriksdepartementet til Stortinget svært mangelfull.
 
Bjørklund tror debatten om Raufoss’ dumdum-kuler og den generelle norske våpeneksporten skyldes at bruken av våpen er blitt mer synlig og politisert - samt det forhold at Norge igjen er involvert i krig. Han tror vi vil oppleve en ytterligere økning av fokusen på norsk våpenindustri og våpeneksport i fremtiden.

Behandlingen av stortingsmelding 35 om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge i 2002 ble i vår besluttet utsatt til høsten. Ifølge SVs mann i utenrikskomiteen, Bjørn Jacobsen, er bakgrunnen at det kan ligge an til flertall for å pålegge UD større åpenhet om våpeneksporten. Kjetil Bjørklund bekrefter at SV tror det under visse forutsetninger kan ligge an til flertall for større åpenhet.

- Fremskrittspartiet er prinsipielt for større åpenhet, så vi håper de vil være med å kreve mer informasjon, sier Bjørklund.

- Men Arbeiderpartiet må forandre holdning. De mener fortsatt at det industripolitiske  er viktigere enn det humanitære, refser SVs forsvarspolitiske talsmann.

FAKTA: Deflagering
Den eksploderende virkningen hos 12,7 millimeter panserbrytende ammunisjon kalles på fagspråket deflagering. Deflageringsprosessen starter når prosjektilet treffer et mål med en viss hardhet i en viss hastighet. Innslaget skaper en deformasjon i prosjektilet som forplanter seg til en brannsats inne i kula. Denne brannsatsen består av små "korn" som gjennom en innbyrdes friksjonen utvikler varme og således trykk. I løpet av 20 til 30 mikrosekunder fører det til at prosjektilet fragmenterer - og eksplosjonen er et faktum.
Kilde; Nammo

FAKTA: NAMMO AS
Nammo AS er et norsk selskap med datterselskaper i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og USA. Selsklapet har hovedsete på Raufoss hvor ammunisjonsfabrikken Nammo Raufoss AS (tidl. Raufoss Ammunisjon) også ligger. Den norske stat eier 45 % av Nammo AS, etter overdragelse fra Raufoss-konsernet i juni 2000. Aksjene kostet staten 240 millioner kroner. Det finske selskapet Patria og svenske Saab eier hver 27,5 prosent av selskapet. Nammo AS produserer hovedsakelig ammunisjon for NATO-markedet.

FAKTA: Røde Kors-rapport
I slutten av september 2001 fremla Den internasjonale Røde Kors-komit‚en (ICRC) en rapport for FN i Geneve. ICRC begrunner i rapporten hvorfor de mener Raufoss-ammunisjonen strider mot internasjonal rett. ICRC presenterer også resultater av skuddtester gjort med Raufoss-ammunisjon. Rapporten viser for eksempel at skudd på gelatin fra 100 meter ga en eksplosjon umiddelbart og totalødela et område i massen på størrelse med en fotball. ICRC krever at produksjonen av eksploderende prosjektiler på Raufoss må opphøre.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!