Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Folkerettsrådet og CaringCompany på kollisjonskurs

CaringCompany har saumfart Oljefondets portefølje for selskap som strider mot Folkeretten. Nå møter det svenske analyseselskapet beinhard kritikk fra Folkerettsrådet. Oljefondet kommer dermed ikke til å trekke seg ut av hotellkjeden Marriott som har latt et av sine hoteller bli et senter for barneprostitusjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
CaringCompany har saumfart Oljefondets portefølje for selskap som strider mot Folkeretten. Nå møter det svenske analyseselskapet beinhard kritikk fra Folkerettsrådet. Oljefondet kommer dermed ikke til å trekke seg ut av hotellkjeden Marriott som har latt et av sine hoteller bli et senter for barneprostitusjon.

Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Det er full konfrontasjon mellom Folkerettsrådet og det svenske analyseselskapet CaringCompany om tolkningen av Folkeretten. Finansdepartementet har i dag offentliggjort Folkerettsrådets notat som tar for seg CaringCompanys rapport om hvilke selskap som bør utelukkes fra Oljefondet. Finansdepartementet fikk rapporten i april, og sendte den umiddelbart over til Folkerettsrådet med svarfrist til midten av juni.

Folkerettsrådet viser seg lite nådig i sin kritikk. Dokumentasjonen til CaringCompany stemples som mangelfullt fundert og metoden som lite egnet. Folkerettsrådet konkluderer med at så å si ingen av CaringCompanys anbefalninger bør følges.

Dersom Finansdepartementet slutter seg til Folkerettsrådets analyse, er den mest kontroversielle konsekvensen at Oljefondet ikke trekker seg ut av Marriott International. Den børsnoterte amerikanske hotellkjeden har ikke forhindret at et  hotell i Costa Rica ble brukt som senter for barneprostitusjon i fire år.

Etikk ikke jus
CaringCompany fikk før jul i oppdrag for Finansdepartementet å finkjemme Oljefondet for selskap som strider med dagens uttrekksmekanisme basert på Folkeretten. CaringCompanys egen rapport er det foreløpig umulig å få innsyn i. Men ut fra Folkerettsrådets 10-siderlange notat fremgår det at CaringCompany har anbefalt Finansdepartementet å trekke to selskap ut av Oljefondet.

Det dreier seg altså om hotellkjeden Marriott på grunn av barneprostitusjon i et av kjedens Costa Rica-hoteller og Chartered Semiconductors Manufactoring fordi det er søsterselskap til landmineprodusenten Singapore Technologies Engineering. 10 andre selskap blir anbefalt å bli satt under observasjon.

- Jeg har lest Folkerettsrådets notat, og en del av kritikken tar vi til oss, spesielt hva gjelder presentasjonen og argumentasjonen. Noe av dette problemet skyldes standardiserte skjemaer som  vi bruker til selskapsprofilene, og kan rettes opp. Men Folkerettsrådet er svært juridisk i sin ansvarsanalyse, mens vi ser på selskapenes etiske ansvar som går mye lenger enn å konstatere om selskapene er blitt funnet juridisk skyldig i overgrep. For det er sjeldent at noen dømmes, sier lederen for CaringCompany Magnus Furugård til NorWatch.

Barneprostitusjon
I forrige uke svartelistet Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Marriott fra sitt investeringsunivers på grunn av den systematisk barneprostitusjonen i et av kjedens hoteller i Costa Rica. KLP baserte seg på CaringCompanys anbefalninger. Den samme anbefalingen har CaringCompany nå gitt Oljefondets forvaltere, men sannsynligvis med motsatt resultat.

- Vi har akkurat fått Folkerettsrådets brev, og kan ikke si noe om den videre behandlingen i departementet, sier Finansdepartementets informasjonssjef Anne-Sissel Skånvik, til NorWatch.

Tidligere har det ikke skjedd at Oljefondets forvaltere tar en beslutning som strider med anbefalningene fra Folkerettsrådet.

Høysterettsdom
Overgrepene mot barn i San Jose i Costa Rica forgikk på flere hotell. Ett av dem var et hotell i den børsnoterte internasjonale hotellgiganten Marriott. Barneprostitusjonen ved hotellene startet i 1994, og pågikk i fire år før den ble avslørt. Etterforskningen tok to år og i år 2000 ble det avsagt høyesterettsdom. Hovedmannen bak barneprostitusjonen ble dømt til 8 års fengsel. Det er uklart hvor mange barn som ble trukket inn, men bakmannen hadde tjent flere tusen dollar i måneden på denne kriminelle aktiviteten.

I forbindelse med KLPs svartelisting av kjeden sa Magnus Furugård i CaringCompany til NorWatch at prostitusjonen har vært svært godt organisert av en ansatt ved hotellet og at den foregikk over fire år. Flere ansatte ved hotellet var involvert i aktiviteten på ulikt vis sammen med taxisjåfører. Pedofile ble systematisk brakt til hotellet som i det pedofile miljøet var kjent for å tilby barn.

Hvem har ansvar?
- Rent faktisk er det ikke selv hotellet eller hotellsjefen som står bak barneprostitusjonen i Costa Rica. Men det dreier seg ikke om et enkelt stående overgrep, men en systematisk barneprostitusjon som har foregått i et Marriott-hotell i fire år, sier Furugård.

Og han fortsetter:

- Vi krever ikke at en hotelleier skal vite alt som foregår på hotellet, men her står vi overfor et børsnotert selskap som har brutt et grunnleggende etisk krav om å ha kontroll over hva som skjer på arbeidsplassen. World Turist Organisation som er en sammenslutning av hoteller i verden, har uttrykt dette ansvarsforholdet i sine etiske retningslinjer for hotellbransjen.

Burde ha visst
Årsaken til at Marriott er blitt svartelistet er med andre ord ikke at det har foregått en  kriminell handling i rommene på et av kjedens hoteller. Årsaken ligger i at hotellet har en ledelse som har unndratt å følge med på hva som foregår på arbeidsplassen. Enten har ledelsen ikke hatt rutiner som kunne avsløre aktiviteten eller så har den – enda verre - sett gjennom øynene med en kriminell aktivitet som barneprostitusjon. I alle tilfeller har den ikke grepet inn og stanset overgrepene. Konsernet er igjen ansvarlig for hva slags ledelse som styrer hotellet.

- Om hotellet har visst hva som foregikk eller ikke, endrer ikke på deres etiske ansvar. Marriott burde ha visst hva som forgikk på sitt eget hotell og stanset den kriminelle aktiviteten, sier Furugård.

Ikke argumentert
Folkerettsrådets leder Gro Nystuen mener at CaringCompanys dokumentasjon og argumentasjon er svært mangelfull.

- Vi har ikke vurdert Marriott – det har vi ikke mandat til, men CaringCompanys dokumentasjon. Og det er dokumentasjonen for at hotellet er ansvarlig som ikke holder. CaringComapny begrunner ikke eksklusjonen med ett eneste argument, sier  Gro Nystuen til NorWatch.

- Men til meg sier CaringCompany at utelukkelsen skyldes at selskapet er ansvarlig for det som skjer på arbeidsplassen. Er ikke dette et gyldig argument?

- Det har de ikke skrevet i rapporten. De henviser til flere frivillige organisasjoner som Casa Alianza og Global March Against Child Labour. Vi har gått igjennom all tilgjengelig dokumentasjon og har ikke funnet ett sted at de snakker om at hotellet var skyldig i barneprostisjonen. Vi kunne ha vært villige til å akseptere mye såkalt soft dokumentasjon dersom den var velbegrunnet. Men det er en missing link i selve dokumentasjonen i CaringCompanys rapport, sier Nystuen.


FAKTA
Oljefondet har per 31.12.02 99,5 millioner kroner investert i Marriott-kjeden som ikke har grepet inn og forhindret at barn er bli seksuelt utnyttet i et av sine hoteller. Hotellgiganten eier 123 hoteller rundt om i verden. Oljefondet har investert 18,3 millioner i Host Marriott Corp som eier hotellbygningene og 81,2 millioner i Marriott International Inc som driver hotellene.

Caring Company anbefaler Oljefondet å trekke seg ut av følgende selskap:

Marriott:
CaringCompany anbefaler at 14 verdipapirer som tilhører fire ulike selskap relatert til Marriott International Inc trekkes ut av investeringsuniverset på grunn av seksuell utnytting av barn ved et Mariott-hotell i Costa Rica. (Det er snakk om Host Marriott Corp., Marriott International Inc., Marriott Hospitality og Marriott Vacation Club. Oljefondet har investeringer i de to første; de to siste befinner seg på Oljefondets referanseindeks over selskap som det er mulig å investere i.)

Singapore Technologies:
CaringCompany anbefaler uttrekk og utelukkelse av to selskaper på grunn av medvirkning til produksjon av antipersonellminer, nemlig ”CHARTERED SEMI CON” og  ”SINGAPORE TECH ENG” (Chartered Semiconductors Manufacturing Ltd og Singapore Technologies Engineering Ltd.).

CaringCompany kritiseres i Folkerettsrådets notat for å ikke ha noen henvisninger til den tidligere prosessen i Finansdepartementet angående disse to selskapene. Finansdepartementet trakk Singapore Technologies Engineering ut av investeringsuniverset i 2001 etter råd fra Folkerettsrådet. (SV hadde avslørt at Oljefondet var inne i en landmineprodusent og startet dermed prosessen som førte til opprettelsen av Folkerettsrådet.)
Et år senere ble selskapet Chartered Semiconductors Manufacturing Ltd vurdert av Folkerettsrådet. Det ble ikke anbefalt å trekke dette selskapet ut da forbindelsen til det mineproduserende selskapet ble ansett å være for  indirekte til at medvirkningsbestemmelsen i minekonvensjonen var anvendbar på forholdet.

Selskaper til observasjon
CaringCompany anbefaler at fire selskaper skal gjøres til gjenstand for observasjon. I disse tilfellene kan krenkelser av internasjonale normer ikke knyttes til både ”Reporting Source Criteria” og ”Incident Criteria” samtidig. 

De fire selskapene som anbefales for observasjon er ”CHEMRING GROUP, DAIMLERCHRYSLER, RHEINMETALL AG, THALES/THOMSON MULTIMEDIA”.  Bakgrunnen for anbefalingen om observasjon er en mulig medvirkning til produksjon av antipersonellminer.

Videre anbefales seks ytterligere selskaper for ”Observations Class 2”. Hvilke selskap det dreier seg om, er ikke oppgitt i Folkerettsrådets notat.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!