Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klondyke i norsk våpenindustri

Den samlede verdien av norsk våpeneksport skyter i været. Stortingsmeldingen om Eksport av forsvarsmateriell i 2002 som ble offentliggjort i dag, viser at våpeneksporten har økt fra 1,7 til 2,4 milliarder kroner. Bare til USA er eksporten fordoblet på ett år fra 317 til 633 millioner. Det er 47 prosent av den totale eksportøkningen på 674 millioner kroner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den samlede verdien av norsk våpeneksport skyter i været. Stortingsmeldingen om Eksport av forsvarsmateriell i 2002 som ble offentliggjort i dag, viser at våpeneksporten har økt fra 1,7 til 2,4 milliarder kroner. Bare til USA er eksporten fordoblet på ett år fra 317 til 633 millioner. Det er 47 prosent av den totale eksportøkningen på 674 millioner kroner.


Av David Stenerud og Pia A. Gaarder
Norwatch 

UD bekrefter dermed utviklingen som NorWatch har pekt på tidligere: På ett år har våpeneksporten gått kraftig opp - hele 40 prosent, og da spesielt til koalisjonsmaktene USA og Storbritannia.

Som NATO-medlem er USA og Storbritannia unntatt det generelle norske forbudet mot å eksportere våpen til land i krig. Og det har norsk våpenindustri tjent store penger på. Til USA er eksporten fordoblet, og til Storbritannia er den nesten tredoblet fra 38,1 millioner kroner i 2001 til 93,5 millioner i 2002.

USA ikke Tyrkia
UD uthever i stortingsmeldingen at den store økningen skyldes delvis at leveransene av sjømålsmissiler som ble innvilget til Tyrkia i 1999, i hovedsak ble gjennomført i 2002. Men økningen av våpeneksporten til Tyrkia fra 87 til 184 millioner kroner, representerer imidlertid bare 14,4 prosent av den totale veksten i våpeneksporten. Økningen av eksporten til USA er derimot på 316,6 millioner, og står alene for 47 prosent av økningen.

Verdien av reparasjoner av forsvarsmateriell utført for USA var i 2001 én million. I fjor hadde den steget til nesten 20 millioner.

Økningen fortsetter
Utenriksdepartementet opererer med andre tall enn NorWatch/SSB. I motsetning til SSB inkluderer departementet blant annet forsvarsmateriell generelt (såkalt kategori B), samt tjenester og reparasjoner. Likevel er tendensen den samme.

Som NorWatch har dokumentert tidligere i år, viser SSBs tall for inneværende år en sterk økning av våpeneksporten til USA. For ser man på våpeneksporten for januar og februar i år og de foregående to år, er trenden med økt eksport av våpen over Atlanteren tydelig:

Før 11. september, i januar-februar 2001, eksporterte Norge våpen for knappe 2 millioner kroner til USA. Et knapt halvår etter tragedien i New York hadde verdien av våpeneksporten steget til i 14 millioner.

I løpet av de to første månedene av inneværende år, mens USA har forberedt seg til krig mot Irak, har stormakten iføge SSBs tall importert norske våpen for til sammen 28.483.348 kroner.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!