Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet satser på verstinger

Oljefondet har økt investeringene i en rekke verstingeselskap utenom våpenindustrien. Petroleumsfondet har doblet investeringen i Erling Lorentzens cellulose-gigant Aracruz og økt til nesten 3 milliarder i den beryktede franske verstingen, Total Fina Elf.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet har økt investeringene i en rekke verstingeselskap utenom våpenindustrien. Petroleumsfondet har doblet investeringen i Erling Lorentzens cellulose-gigant Aracruz og økt til nesten 3 milliarder i den beryktede franske verstingen, Total Fina Elf.


Av David Stenerud og Pia A. Gaarder
NorWatch

Verstingselskap ser ut til å trekke Oljefondet til seg som honning. En rask oversikt viser at Oljefondet har vokst fra 2,8 til 3,5 milliarder i åtte verstingsselskap som NorWatch skrev om i fjor. Økningen er på 719,2 millioner kroner.

Oljefondet har økt investeringene i atomvåpenprodusentene Lockheed Martin og Honeywell International fra 309 til 434 millioner kroner, og i klasebombeprodusenten General Dynamics fra 103 til 110 millioner kroner (se egen sak). I tillegg har Oljefondet økt investeringene i følgende selskap:

Aracruz Celulose SA (Brasil)

Den Erling Lorenzen-kontrollerte cellulose-giganten Aracruz har gjennom en årrekke mottatt kraftig kritikk for å ha drevet urbefolkningen fra sine leveområder for å gjøre plass for eukalyptus-plantasjer. Lorentzen avviser beskyldningene og unnlot hele tre ganger i løpet av 2002 å møte i granskningskommisjonen for å svare på anklager om blant annet røveri av landområder.

Oljefondet har økt sin investering fra 2001 til 2002 med 9,6 millioner kroner (fra 7.946.704 til 17.587.000 kroner).


Talisman Energy (Canada)

I mars 2002 ble en rapport fra det kanadiske Utenriksdepartementet om oljevirksomheten i Sudan offentliggjort. Rapporten konkluderte med at massive overgrep var begått; drap av sivile, rasering av hjem og hele landsbyer, ødelegging av matlagre, hjelpearbeidere skremt på flukt. Alt for å rydde vei for oljeselskapene som hadde konsesjon i Sør-Sudan, deriblant Talisman Energy.

Et notat som skal være autorisert av den sudanske energiministeren datert 5. juli 1999 ble i fjor lagt frem som bevis på Talismans direkte medvirkning til overgrepene.
 
Oljefondet har økt sin investering i Talisman Energy med 1,2 millioner kroner. (Fra 33.444.845 til 34.676.000 kroner)


Total Fina Elf (Frankrike) og Unocal (USA)

Oljeselskapene Unocal og Total Fina Elf er partnere med den bumesiske militærjuntaens eget oljeselskap MOGE (Myanmar Oil & Gas Enterprises) på gassfeltet Yadane utenfor Burma. Leggingen av gassrørledningen som fører gassen gjennom det forpinte landet er et veldokumentert skoleeksempel på overgrep i jakten på profitt; tvangsflytting, tvangsarbeid, drap, mishandling og voldtekt.

Oljefondets mest massive økning i verstingselskapene som NorWatch har tatt for seg er i Total Fina Elf hvor investeringene er økt med 625 millioner, fra 2,1 til 2,8 milliarder kroner

Oljefondets investeringer i Unocal har derimot gått ned med litt over 12 millioner kroner fra 57.703.093 til 45.686.000.


Alcan Inc. (Canada)

Oljefondet er fortsatt solid inne Norsk Hydros tidligere partner i India, selv om investeringene har gått ned med 36,4 millioner kroner.

16. desember i 2001, på dagen ett år etter at tre utbyggingsmotstandere ble skutt og drept under en demonstrasjon i landsbyen Maikanch i Orissa, India, ble det kjent at Norsk Hydro ville trekke seg fra det omstridte Utkal-prosjektet. Men Oljefondet beholdt sin investering i Alcan Inc., som etter at Norsk Hydro trakk seg ut, sitter med 45 prosent eierskap i Utkal Alumina International Ltd.

Oljefondet har minket sin investering med 36,4 millioner kroner. (Fra 110.466.000 til 74.295.00 kroner)


Tallene er basert på Norges Banks årsrapport som ble offentliggjort mandag 3.mars 2003.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!