Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Legeforeningen kaster ut atomvåpenprodusenter

For første gang er atomvåpenprodusenter kastet ut av et norsk fond. Legeforeningens pensjonskasse har bedt Storebrand om å lage et investeringsunivers kjemisk fritt for atomvåpen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
For første gang er atomvåpenprodusenter kastet ut av et norsk fond. Legeforeningens pensjonskasse har bedt Storebrand om å lage et investeringsunivers kjemisk fritt for atomvåpen.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Noe nytt er i ferd med å skje i norsk investeringsmoral. For første gang er produksjon av kjernefysiske våpen blitt problematisk. Den norske lægeforening har innført et  investeringskriterium i sin pensjonskasse som er nytt i Norge: I tillegg til landminer, klasebomber og tobakk, vil de ikke ha kjernefysiske våpen i fondet til Sykehjelps og pensjonsordningen for leger. Fondet er i dag på tre milliarder kroner.

Til tross for at størstedelen av den norske befolkningen er mot atomvåpen, har investeringer i denne type industri frem til i dag vært uproblematisk. I fjor vår avslørte NorWatch at Oljefondet er inne i atomvåpenprodusentene Lockheed Martin og Honeywell International. Avsløringene vakte oppsikt, men ingenting skjedde hverken hos forvalterne av Oljefondet eller hos andre fondsforvaltere. Men nå går Legeforeningens pensjonskasse foran med et godt eksempel. Lederen for Nei til Atomvåpen, Ole Kopreitan, hilser denne nye investeringspolitikken velkommen.

- Jeg er bare forbauset over at det ikke har kommet tidligere. Tendensen har vært under oppseiling, og jeg tror at det vil bli mer av det. Nå håper jeg at eksklusjonen av atomvåpenprodusenter også blir et kriterium for Oljefondets investeringer, sier Kopreitan i en kommentar til NorWatch.

Omlegging
Legenes pensjonskasse innførte nye kriterier for forvaltningen av fondet fra 1. januar i år.

- Vi la om vår investeringsstrategi og hentet inn nye forvaltere av fondet i fjor, forteller Hans Petter Aarseth som er styreleder for Legenes sykehjelps og pensjonsordning til NorWatch.

- Nå har vi fire kriterier for hva slags type industri som skal ekskluderes fra fondet: Det dreier seg om tobakk, atomvåpen, landminer og klasebomber. Vi ekskluderer både produsentene og underleverandørene som leverer komponenter til disse tre våpentypene, sier Aarseth.

Sykehjelps og pensjonsordningen for leger (SOP) er en selvstendig juridisk enhet og er organisert som en stiftelse. Styret består av fire personer. Legeforeningen velger tre representanter og Sosialdepartementet utnevner en representant.

Tobakk og våpen-verstinger
Legenes sykehjelps og pensjonskasse har lagt faglige kriterier til grunn for sine etiske retningslinjer. Hva gjelder våpenprodusenter har legenes pensjonskasse valgt å følge Det internasjonale røde kors som fokuserer spesielt på skadevirkningene på sivilbefolkningen.

- I stedet for å gå generelt ut mot våpenindustri, har vi valgt å utelukke de verste formene for våpen. Aksjonen mot landminer er i denne sammenheng et godt eksempel. Den fokuserte på et spesielt uetisk våpen, og endte med en internasjonal konvensjon som forbyr produksjon og bruk av landminer, sier Aarseth.

Han understreker at resonnementet hva gjelder atomvåpen er det samme.

- I legeforeningsmiljøet har det alltid vært bred enighet i synet på atomvåpen. Og kan vi på dette punkt være et godt eksempel for andre til å ekskludere atomvåpenprodusenter i sine fond, vil jo dette i tillegg være svært positivt, sier Aarseth.

Norske forvaltere
Legenes sykehjelps og pensjonskasse har de siste 4-5 årene ikke bare investert i statsgaranterte obligasjoner, men også i fond. Da de ønsket mer spesifikke kriterier for investeringene, fikk de problemer med sine internasjonale forvaltere.

 - Vi brukte store internasjonale forvaltere. Men vi hadde ingen mulighet til å få igjennom våre krav til en etisk forsvarlig investeringspraksis uten å måtte betale enorme summer. Vi gikk derfor over til Storebrand som kunne tilby den etiske screeningen vi var interessert i, forteller Aarseth.

Og eksklusjonen av atomvåpenindustrien ser ikke å ha vært et stort problem for Storebrand som har en egen avdeling for etiske investeringer.

- Atomvåpen er i seg selv et greit og klart kriterium. Det vil heller ikke få veldig store konsekvenser for fondets portefølje. Noen store selskaper vil bli ekskludert, men det dreier seg totalt ikke om mange selskaper, sier Bernt Sagård, leder for avdelingen Internasjonale aksjer i Storebrand.

Etter det NorWatch forstår ble de mest kjente produsentene av kjernefysisk  våpen allerede ekskludert 1. januar, deriblant Lockheed Martin. Screeningen for å sikre eksklusjonen av eventuelt andre produsenter og underleverandører til atomvåpenindustrien, vil fortsetter til 1. mars. Deretter vil det bli oppfølginger hvert kvartal for å fange opp eventuelle endringer.

Oljefondet - en sinke
I forhold til det som skjer i det private markedet, fremstår Oljefondet som en sinke. Dagens uttrekksmekanisme for Oljefondet er basert utelukkende på en svært restriktiv tolkning av Folkeretten. Det eneste selskapet som hittil er blitt ekskludert, er Singapore Technologies Engineering på grunn av produksjon av landminer. Hvilke kriterier Etikkutvalget for Oljefondet ville legge frem i sitt forslag i juni, er fortsatt ikke avgjort.

- Det at legeforeningens pensjonskasse innfører et kriterium som ekskluderer atomvåpenprodusenter, er kanskje mest interessant for den politiske diskusjonen etter at vi har lagt frem vårt forslag. Umiddelbart får det ingen effekt for oss, sier lederen for Oljefondets etikkutvalg, professor Hans Petter Graver.

- Vår oppgave er primært å få frem et godt beslutningsalternativ som viser hvilke teknikker og metoder som eksisterer samt hvilke finansielle konsekvenser disse har. Utvalget har ennå ikke avgjort om vi skal legge frem konkrete forslag. Spørsmålet er om ikke selve valget av hva slags type selskap som skal ekskluderes fra Oljefondet, krever en mye bredere politisk debatt, sier Graver.

FAKTABOKS:

  • Fra 1.1.03 har Legenes pensjonskasse ekskludert atomvåpen, landminer klasebomber og tobakk. Det er første gang et norsk fond utlukker spesifikt produsenter av kjernefysisk våpen.
  • Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble opprettet 1. januar 1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet.
  • SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse.
  • Styret består av fire personer. Legeforeningens styre velger tre representanter og Sosialdepartementet utnevner en representant.
  • Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år er medlemmer av SOP.
  • Per i dag forvalter SOP 3 milliarder kroner.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!