Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøsyndere i Miljøfondet

Miljøfondet er full av miljøsyndere. Oljefondets lillebror har investert i alle selskapene som KLP har svarelistet på grunn av grove miljø-ødeleggelser. Miljøfondet står heller ikke tilbake for sin større slektning hva gjelder uetiske investeringer generelt. Mens Oljefondet viste seg å ha investert i 25 av 27 selskaper som KLP svartelistet, er Miljøfondet inne i 17 av selskapene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljøfondet er full av miljøsyndere. Oljefondets lillebror har investert i alle selskapene som KLP har svarelistet på grunn av grove miljø-ødeleggelser. Miljøfondet står heller ikke tilbake for sin større slektning hva gjelder uetiske investeringer generelt. Mens Oljefondet viste seg å ha investert i 25 av 27 selskaper som KLP svartelistet, er Miljøfondet inne i 17 av selskapene.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

I begynnelsen av januar svartelistet Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 27 selskaper som har begått grove brudd på FNs konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. Oljefondet viste seg å være inne i 25 av selskapene (se nettavisens artikkel).

Men hva med Miljøfondet - som er en lettvekter i forhold til Oljefondets 600 milliarder? Med sine skarve to milliarder kroner har Miljøfondet klart å investere ikke i et eller to, men i hele 17 av 27 selskaper som finnes på KLPs svarteliste.

Og det til tross for at miljøfondets aktive utvalgsmekanisme skulle tilsi en høyere etiske profil - i hvert fall i miljøspørsmål. Men den gang ei: Miljøfondet har investert i alle de fire selskapene som KLP har svartelistet nettopp på grunn av ødeleggelsen av miljøet.

Atom, kvikksølv og olje
Miljøfondet har klart å grise seg til med utslipp av radioaktivt materiale, oljesøl og dumping av kvikksølv.

For fondet som skulle garantere en standard for miljø, er inne i det japanske selskapet Sumitomo Metal Industries som er blitt sterkt kritisert for elendige håndtering av radioaktivt materiale av det internasjonale atomenergibyrået IAEA, etter en stor ulykke på selskapets fabrikk i Tokaimura. På grunn av dårlig sikkerhet ble store mengder beriket uran sluppet ut, to arbeidere mistet livet og en storstilt evakuering måtte igangsettes.

Miljøfondet har også investert i Unilever som svartelistes av KLP fordi selskapet HindustanLever (som eies 51 % av Unilever) har dumpet kvikksølv på turiststedet Codaicanal i India.

I Miljøfondets portefølje finnes også Total Fina Elf. Oljeselskapet slapp ut 10.000 tonn råolje utenfor den engelske kysten i 1999 og har brutt konvensjonen om bevaring av det marine miljøet i Nord-Atlanteren.

KLPs fjerde miljøsynder, Exxon Mobile, har Miljøfondet også plassert penger i. Exxon har nektet å godta boten på 5 milliarder dollar for Exxon Valdez-ulykken i 1989 da 35.000 tonn olje rant ut og sølte til Alaskas kyster. Først i oktober 2002 ble Exxon Mobils klage på boten definitivt avvist av USAs høyesterett.

Ikke lett
Det er ikke lett å havne på KLPs svarteliste.

- Bruddene må være dokumentert i offisielle rapporter skrevet av FN-organer eller av FN-relaterte kilder de siste fem årene, forteller finansanalytiker Ylva Lindberg i KLP Kapitalforvaltning til NorWatch.

Hun understreker at svartelisten er ment som et insentiv til forbedring.

- Selskapene ekskluderes i fem år. De kan komme inn igjen dersom de kan bevise gjennom uavhengige tredjeparter at de har forbedret seg. Det er altså ikke nok at de selv garanterer for at feilene er rettet opp, sier Lindberg.

I praksis betyr dette at alle selskapene som KLP har svartelistet per i dag ikke kan vise til slike uavhengige vurderinger om at de faktisk har forbedret seg.

 

Fakta: Om Miljøfondet:
Miljøfondet ble etablert 31. januar 2001 med en kapital på en milliard kroner. Ytterligere en milliard ble overført Miljøfondet 31. januar 2002. Fondet er en del av Petroleumsfondet og forvaltes av Norges Bank.

Miljøfondet skal investere i selskaper som antas å ha liten negativ innflytelse på miljøet samt i selskaper som oppfyller gitte krav til miljørapportering og sertifisering. På oppdrag fra Finansdepartementet identifiseres disse selskapene av det britiske konsulentselskapet Ethical Investment Research Service (EIRIS).

Norges Bank har offentliggjort Miljøfondets aksjebeholdning per 31.12.01.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!