Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

OK med atomvåpen i Oljefondet

Finansdepartementet har bestemt at det ikke strider mot Folkeretten at Oljefondet investerer i atomvåpenprodusenter. Avgjørelsen ble tatt etter rådføring med Utenriksdepartementet, men den interne korrespondansen om temaet er unndratt offentlighet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet har bestemt at det ikke strider mot Folkeretten at Oljefondet investerer i atomvåpenprodusenter. Avgjørelsen ble tatt etter rådføring med Utenriksdepartementet, men den interne korrespondansen om temaet er unndratt offentlighet.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

I fjor vår avslørte NorWatch at Oljefondet har investert nærmere 309 millioner kroner i  atomvåpenprodusenter. 131,2 millioner kroner er plassert i verdens største våpenprodusent, Lockheed Martin Corp, som står bak den avanserte atomraketten Trident II D5. 177,4 millioner er på sin side investert i industrigiganten Honeywell International som er tungt inne i oppgraderingen av det amerikanske atomarsenalet.

Den nåværende uttrekksmekanismen for Oljefondet gjør det mulig å fjerne selskap utelukkende dersom deres aktivitet strider mot Folkeretten. Da NorWatch i fjor høst spurte Finansdepartementet om hvordan de vurderte atomvåpenproduksjon i forhold til Folkeretten, svarte avdelingsdirektør Yngvar Tveit at departementet ikke hadde kommet fram til en endelig konklusjon. De ville høre om spørsmålet var vurdert i U D som har kompetanse på internasjonale avtaler og konvensjoner.

Vanskelig konklusjon
NorWatch har med jevne mellomrom kontaktet Finansdepartementet for å høre utfallet. Tydeligvis kan det ikke ha vært helt enkelt å komme fram til en konklusjon, men nå har den kommet:

- UDs konklusjon om at investeringene ikke strider mot Folkeretten, er så klar at vi ikke kommer til å forfølge dette videre. Saken vil derfor ikke bli sendt over til Folkerettsrådet, sier avdelingsdirektør Yngvar Tveit til NorWatch.

NorWatch kunne derimot ikke få innsyn i brevet fra UD. De to departementene har bestemt å unndra UDs brev fra offentligheten med referanse til paragraf 5.2 c i Offentlighetsloven om intern korrespondanse mellom departementene. Men i en e-post utdyper Tveit departementets avgjørelse:

Atomvåpenstater
- Blant annet på bakgrunn av en folkerettslig konklusjon fra U D har vi funnet at det ikke er i strid med folkeretten å investere i selskaper som produserer atomvåpen i land som er definert som atomvåpenstater i ikke-spredningsavtalen. Det betyr i praksis at investeringer i selskaper som produserer atomvåpen i USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina ikke vil være i strid med folkeretten, skriver Tveit.

Det kan derimot, ifølge Finansdepartementet, tolkes som et brudd på Folkeretten dersom Oljefondet skulle investere i selskap som produserer kjernefysiske våpen i ikke-atomvåpenstater. Dette er derimot ikke en aktuell problemstilling, siden Oljefondet generelt ikke investerer i de aktuelle landene.

Prøvestansavtalen
Finansdepartementet har sammen med UD også vurdert andre folkerettslige avtaler som CTBT-avtalen, den såkalte prøvestans-avtalen som går ut på stans i kjernefysisk prøvesprengninger. Denne er ratifisert av Norge, men har ennå ikke trådt i kraft. Ifølge Finansdepartementet kan heller ikke disse bestemmelsene eventuelt ramme Oljefondets investeringer.

Finansdepartementet understreker likevel at hele problemstillingen omfattes av mandatet til etikkutvalget som i juni skal utarbeide en innstilling om etiske retningslinjer for Oljefondet.

Om man ikke kan ekskludere atomvåpenprodusenter i dag på grunnlag av Folkeretten, finnes det med andre ord andre mer omfattende etiske kriterier som kan gjøre det mulig.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!