Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Atomvåpen en nøtt for Oljefondets Etikkutvalg?

Etikkutvalget for Oljefondet har ennå ikke vurdert problemet med investeringer i atomvåpenprodusenter. Det er heller ikke sikkert at utvalget kommer til å foreta en slik vurdering. - Det er avhengig av valg av metode, sier utvalgets leder Hans Petter Graver til NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Etikkutvalget for Oljefondet har ennå ikke vurdert problemet med investeringer i atomvåpenprodusenter. Det er heller ikke sikkert at utvalget kommer til å foreta en slik vurdering. - Det er avhengig av valg av metode, sier utvalgets leder Hans Petter Graver til NorWatch.


Pia A. Gaarder
Norwatch

NorWatch kunne i dag avsløre at Finansdepartementet i samråd med UD har avgjort at investeringer i atomvåpenprodusenter ikke er folkerettsstridig. På grunnlag av den nåværende uttrekksmekanismen vil dermed norske pensjonspenger fortsatt kunne opparbeides gjennom selskaper som produserer masseødeleggelsesvåpen som Lockheed Martin Corp og Honeywell International.

Men ikke alle folkerettseksperter er enige i Finansdepartementets og UDs konklusjoner. Som seniorforsker Asbjørn Eide ved Institutt for menneskerettigheter i Oslo sier til Dagsavisen, har den norske regjeringen dermed valgt en svært konservativ tolkning av folkeretten som ikke er i samsvar med trenden innen folkerettstenkingen i dag.

For tidlig
NorWatch har spurt professor Hans Petter Graver - leder for etikkutvalget som skal utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for Oljefondet - om utvalget har vurdert problemet med atomvåpenprodusenter i Oljefondet.

- Vi har rett og slett ikke kommet så langt at vi har begynt på diskusjonen om det innholdsmessige. Foreløpig har vi konsentrert arbeidet om å kartlegge hvilke metoder som i dag brukes av investorer som praktiserer etiske retningslinjer for sine investeringer, og hvilke erfaringer man har, sier Graver.

Han kan heller ikke si med sikkerhet om utvalget kommer til å ta opp problemet med kjernefysiske våpen:

Usikker behandling
- I dag er det vanskelig å si med sikkerhet om vi vil behandle spesifikt investeringer i atomvåpenprodusenter. Det er helt avhengig av hva slags teknikk og metode vi vil anbefale, sier Graver.

Vil etikkutvalget klargjøre nærmere de ulike tolkningene av folkeretten med hensyn til atomvåpen?

- Vi er ikke sammensatt som et utvalg som kan ha en begrunnet oppfatning av slike stridsspørsmål. Det er bare to jurister i utvalget og bare en er ekspert på folkerett. Det er ikke hensiktsmessig for dette utvalget å si hva som er i strid med folkeretten eller ikke. Det vi eventuelt kan gjøre, er å forslå måter som dette problemet kan avklares på, sier Graver.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!