Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Canadisk urbefolkning mot Pan Fish

Pan Fish' datterselskap Omega Salmon Group er i ferd med å bygge et yngelanlegg på Canadas vestkyst som møter massiv motstand fra urbefolkningen. Flere indianerstammer ser sitt eksistensgrunnlag truet av strømmen av nye oppdrettsanlegg som planlegges langs kysten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Pan Fish' datterselskap Omega Salmon Group er i ferd med å bygge et yngelanlegg på Canadas vestkyst som møter massiv motstand fra urbefolkningen. Flere indianerstammer ser sitt eksistensgrunnlag truet av strømmen av nye oppdrettsanlegg som planlegges langs kysten.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Urbefolkningen langs Canadas vestkyst er helt avhengig av vill-laksfiske for å kunne opprettholde sitt tradisjonelle levesett og sin kultur. Nå er indianerne redde for at den massive introduksjonen av oppdrettslaks langs Canadas vestkyst, vil spre sykdom og true både vill-laksens og deres egen eksistens.

For etter tømmerhogst, gruvedrift og vanneksport ser de to indianersamfunnene, Nuxalk og Heiltsuk, oppdrett av atlantisk laks som den siste trusselen mot sin kultur.

Lawrence Pootlass - Nuxalks høvding kjent under navnet Nuximlayc - har sammenlignet introduksjonen av oppdrettslaksen med introduksjonen av kopperbefengte ulltepper på slutten av 1800-tallet som desimerte indianerstammen fra 10.000 til nærmere 300 individer. Det gjør ikke saken bedre at Omega Salmon eies av norske Pan Fish:

- De fleste settlerne som overtok Nuxalks jord ved århundreskiftet kom fra Norge, og det finnes fortsatt en rekke norske navn oppover dalføret, forteller den tyske biologen Jutte Kill til NorWatch. Kill har bakgrunn fra miljøorganisasjonene FERN og Urgewalt og bistår Nuxalk-stammen. 

Fortsatt eiere
Lite tyder på at Pan Fish vil kvitte seg med sine utenlandske investeringer for å komme over den finansielle krisen. Restruktureringsplanen for å redde Pan Fisk, skal behandles på generalforsamlingen fredag 10.januar.

Administrasjonssjef Jan Lunde i Pan Fish sier til NorWatch at dersom restruktureringsplanen går igjennom, vil den ikke få konsekvenser for Pan Fish' interesser i utlandet.

Og mye tyder på at redningsoperasjonen for Pan Fish som gjør bankene Nordea og DnB til de største eierne, vil ble vedtatt på generalforsamlingen. Dersom det nye styret ikke skulle velge en annen strategi, vil problemene som datterselskapet Omega Salmon Group har med urbefolkningen i Canada dermed følge med på lasset.

Voksende protest
Protesten mot Pan Fish i Canada er på sin side voksende. En allianse av indianere, fiskere og miljøorganisasjoner går sterkt ut mot Omega Salmons bygging av klekkeriet på det lille stedet Ocean Falls i British Columbia. Etter å ha påkalt seg medias oppmerksomhet gjennom en demonstrasjon før jul, planlegges det nå en større aksjon i midten av januar - like etter Pan Fish' generalforsamling.

Omega Salmon har fått lisens fra de lokale myndighetene til å bygge klekkeriet i fellesområdet til Nuxalk og Heiltsuk. Dette skjedde uten samtykke fra indianersamfunnene og mot deres vilje. Nuxalk og Heiltsuk-folket har i lang tid kjempet for rett til eget land. Nå vil de anlegge sak mot Omega Salmon for det manglende samtykket, og dermed samtidig overprøve lokalmyndighetenes lisenspolitikk for en høyere rettsinstans.

Det var etter et politisk skifte for to år siden at oppdrettsnæringen plutselig fikk en rekke lisenser langs Canadas vestkyst. Under stor debatt og protester opphevet de nye lokalemyndighetene moratoriet på fiskeoppdrett som hadde vart siden 1995. Omega Salmons nye klekkeriet skal forsyne disse planlagte oppdrettsanleggene langs kysten.

Sterk satsning
Omega Salom Gruop har lagt opp til en stor femårssatsning langs Canadas vestkyst, nærmere bestemt i provinsen British Columbia, og planlegger å investere for 185 millioner canadiske dollar. Planen er å etablere ti nye oppdrettsanlegg, ett nytt klekkeri og nye fabrikker. I British Columbia har Omega Salmon til sammen 24 lisenser for lakseoppdrett, to klekkerier og to smoltanlegg.

Men Omega Salmon Group har allerede vist at de ikke klarer å ha kontroll over oppdrettslaksen. Selskapet er, ifølge nettstedet IntraFish, allerede blitt innkalt for retten av anklagemyndighetene i British Columbia.

I tillegg til at selskapet ved sitt anlegg i Marsh Bay på fastlandet er anklaget for ulovlig å ha løslatt fisk i sjøen, skal selskapet ikke å ha iverksatt gode nok tiltak for å forhindre rømning av oppdrettslaks. Mellom 13.000 og 17.600 3,5 kilos atlantisk laks har rømt.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!