Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Underleverandørsystemets jerngrep

I Bangkok står 890 tekstilarbeidere plutselig uten arbeid og oppgjør. De sydde klær for Nike, Levi's og Adidas, og kjenner på kroppen hvordan et komplisert system med underleverandører skaper beinhard konkurranse, lav lønn og usikre arbeidsforhold for merkevarenes lokale produsenter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I Bangkok står 890 tekstilarbeidere plutselig uten arbeid og oppgjør. De sydde klær for Nike, Levi's og Adidas, og kjenner på kroppen hvordan et komplisert system med underleverandører skaper beinhard konkurranse, lav lønn og usikre arbeidsforhold for merkevarenes lokale produsenter.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch
 
Da NorWatch nylig var i Bangkok, hadde tekstilarbeiderne campet 21 døgn i protest utenfor Arbeidsdepartementet. Selv om fagforeningene i Thailand generelt står svakt og myndighetene ikke vil ha bråk, fløt begeret over for arbeidsstokken da de møtte en stengt fabrikksport.

Den thailandske fabrikken "Bed and Bath Prestige" produserte for internasjonale merker som Nike, Reebok, Adidas, Levi's og Fila. Men i begynnelsen av oktober ble fabrikken nedlagt, og eierne forsvant fra en dag til den neste - uten forvarsel og uten å gi arbeiderne det de hadde til gode. Maskinene var leaset og lokalene leid, og utgjorde dermed ikke et problem for eierne.

Ifølge arbeiderne er bedriftsledelsen nå i ferd med å flytte produksjonen til Laos eller Burma hvor lønningene er lavere og kravene til arbeidsmiljø enda svakere - om ikke fraværende. At fremgangsmåten er formelt ulovlig i Thailand, har ikke vært et hinder for en rask forflytning over landegrensene.

De to eierne - ekteparet Chaiyapat Phothikamjorn og Uayporn Songpornprasert - skylder Bed and Bath-arbeiderne 16 millioner baht (3,36 millioner kroner) i lønn og kompensasjoner.

Hvem har ansvar?
Stadig flere spør om hvilket ansvar de store merkevareselskapene har for arbeiderne som produserer deres varer gjennom underleverandører og for en konkurransesituasjon som fører til cowboytilstander blant lokale produsenter. For profittmarginen lokalt er relativt liten, konkurransen beinhard og kynismen utbredt.

- Det er for enkelt å si at de internasjonale selskapene ikke har noe med de lokale arbeidsforholdene å gjøre, sier Lek Yimprasert til NorWatch.

Lek leder organisasjonen Thai Labour Campaign som bistår Bed and Bath arbeiderne i protesten. Hun mener at store internasjonale merkevareselskap som Nike må ta sin etiske retningslinjer på alvor, og stå til ansvar overfor arbeiderne uavhengig om de selv eier fabrikken som produserer deres varer.

- Etter thailandsk lov har arbeiderne i en fabrikk som nedlegges rett til å få utbetalt en kompensasjon. De store internasjonale merkene må nå betale denne kompensasjonen til arbeiderne, mener Lek.

Hun understreker at de ikke ønsker at de internasjonale gigantene skal trekke tilbake bestillingene slik det ofte gjøres når de harde arbeidsvilkårene i fabrikkene blir gjort kjente.

- Vi vil at de skal bruke sin innflytelse til å forbedre arbeidssituasjonen, ikke forverre den ved å trekke seg tilbake, sier Lek.

Internasjonale agenter
- Globaliseringen innenfor tekstilindustrien har ført til at mye av produksjonen nå formidles gjennom store internasjonale agenter som det amerikanske Haddad Apparel. Agentene fungerer som mellomledd mellom de store internasjonale merkevareselskapene og fabrikkene, forteller Lek.

Selv sender agentene bestillingen ut til et nettverk av mange hundre fabrikker i ulike land som deretter konkurrerer om å få anbudet. Selve systemet inviterer dermed til at prisene presses, og at det direkte ansvaret for prisnedsettelsen forflyttes nedover i systemet.

Det thailandske selskapet Bed and Bath Prestige produserte for internasjonale merker som Nike, Reebok, Adidas, Levi's, Fila og nærmere 40 andre selskap som bestiller barne- og sportsklær gjennom Haddad. All produksjon i Bed & Bath var eksportrettet og gikk til Europa og USA.

Tøffe arbeidsbetingelser
- Når Bed and Bath skrøt av at deres arbeidere var best betalt blant tekstilarbeiderne i Thailand, nemlig 11.000 baht (2310 kroner i måneden, 2,5 ganger minstelønnen - red.anm), så tok de ikke hensyn til usikkerheten og arbeidstiden, forteller Lek.

For ifølge arbeiderne kunne de riktignok tjene godt en liten periode når det var mye å gjøre, men de måtte til gjengjeld jobbe opp til 22 timer i døgnet inntil bestillingen var ferdig. I tillegg tjente de godt bare før akkorden ble satt opp og prisen per plagg satt ned.

Lovens absolutte minstelønn i Bangkok-området er 4290 baht (900 kroner) i måneden med søndag fri. Dette er eksistensminimum for en eneste person. Bed & Bath arbeiderne kunne tjene mellom 6.000-11.000 baht (1260-2310 kr). De hadde 10 minutters lunsjpause. For å holde seg våkne måtte de helle i seg kaffe som fabrikken skal ha solgt til 12 baht koppen.

Overtramp
Arbeiderne er også blitt utsatt for en rekke andre overtramp. Eierne skal blant annet ha unnlatt å innbetale de lovbestemte sosiale utgiftene som sikrer rett til sykelønn og en liten pensjon. Det går også rykter om at amfetamin ble puttet i drikkevannet for å holde arbeiderne på bena.

På toppen av det hele var Bed & Bath arbeiderne bare ansatt for ett oppdrag om gangen. I lavsesongen ble halvparten av arbeiderne sagt opp. De harde arbeidsbetingelsene gjorde at arbeidsstokken for det meste besto av unge mennesker mellom 20 og 30 år. Alle bar en navnelapp hvor det på baksiden var trykket Nikes Code of Conduct som skal være standardbetingelser hos alle som produserer varer for Nike.

Nike's politikk
Nike-varer produseres i over 700 fabrikker i 50 land. Som de skriver i sin "Corporate Responsability Rapport" er en gjennomsnittsarbeider som produserer Nike's produkter 22 år gammel og enslig. 80 prosent av arbeidsstokken er kvinner, og 83 prosent finnes i Asia.

Flest Nike-produsenter finnes i Kina med 74 fabrikker, deretter følger Thailand med 62 fabrikker og Korea med 49.

Forholdet mellom sko og klær i Nikes produksjon er 60 %-40%, men klesandelen er voksende, opplyser Nike Europa til NorWatch. Av de 62 fabrikker som produserer for Nike i Thailand, er 42 involvert i klesproduksjon, 11 på utstyrssiden og 9 produserer sko.

Nikes svar til Bed & Bath
I slutten av november så Nike seg nødt til å svare på kritikken om situasjonen ved Bed And Bath i Thailand. Fra sitt hovedkvarteret i Beaverton i den amerikanske delstaten Oregon sendte de ut en pressemelding om saken. Her understreker Nike at de ikke hadde kjent til lukkingen av fabrikken på forhånd og at stengningen ikke har sammenheng med en endring av ordrene fra Nikes hold.

I pressemeldingen sier Nike at de hadde en lisensavtale med Haddad Apparel Group og at bare 20 prosent av Bed and Baths produksjon var Nike-produkter. De sier videre i at de vil finne ut hva som har skjedd, samarbeide med myndighetenes etterforskning av saken og se hvordan arbeiderne kan hjelpes.

NorWatch har ikke fått svar fra Nike's hovedkvarter i USA på spørsmål om hva bedriftens generelle vendinger betyr i praksis og hva Nike vil gjøre konkret for å hjelpe Bed & Bath arbeiderne.

Innrømmer ansvar
Nike Europa sier til NorWatch at generelt er selskapets politikk å selv inngå avtalene med underleverandører og begrense lisensavtaler mest mulig - fordi de ellers lettere mister kontrollen.

- Vi er i alle tilfeller ansvarlige for arbeidsforholdene ved de bedriftene som produserer varer for Nike. Selskapets "Code of conduct" gjelder også for underleverandørene, sier talsmannen for Nike Europa som ikke oppgir navn.

På spørsmål om Nike oppretter stabile relasjoner med fabrikkene som er underleverandører eller om de skifter fabrikk ofte alt etter pris, sier talsmannen for Nike Europa at vanlige markedsmekanismer er avgjørende for valg av underleverandør, spesielt innen en arbeidsintensiv og lite teknologiorientert produksjonsgren som tekstil.

Det betyr i praksis at lavest pris for et standardprodukt avgjør. Ingen fabrikk er sikret kontinuitet i ordrene. Under neste budrunde på lignende plagg, kan andre gå av med seieren, noe som driver prisene nedover og skaper beinhard konkurranse mellom fabrikker, regioner og land.

Hvem kontrollerer?
Likevel forsikrer Nike om at de kontrollerer arbeidsforholdene i fabrikkene som produserer deres varer. Mye tyder likevel på at kontrollen over et mylder av fabrikker som stadig skifter, er et svakt punkt i systemet.

- For å kontrollerer arbeidsforholdene ved fabrikken som produserer for dem, betaler merkevareselskapene egne selskap for å foreta en kontroll av arbeidsplassene. Og dette er det svakeste leddet, sier Lek.

- Vi ser i praksis at disse kontrollselskapene aldri finner de problemene vi ser. De fant ikke noen større problemer hos Bed & Bath. Det er ikke rart. Kontrollselskapene går rundt og snakker med arbeidere som på forhånd er blitt instruert til hva de skal svare. Ledelsen truer med at de ellers risikerer å miste oppdraget, forteller Lek.

Det som går under betegnelsen bedrifters sosiale ansvar (CSI - Corporate Social responsability) mener hun ikke er annet enn et ledd i merkevareselskapenes PR-strategi.

Les også:
Nike i Norge holder tett
Erkenorsk i Asia
Dårlige arbeidsforhold eksporteres mellom u-land

Siste utvikling i saken:
Internasjonal støtte til thailandske arbeidere (Kort og nytt 24.01.03)
Thailandske arbeidere avslutter protesten (Kort og nytt 04.03.03)

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!