Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Eksport av dårlige arbeidsforhold mellom u-land

Lave lønns- og arbeidsstandarder eksporteres nå mellom u-land. Over tid trekker vanligvis utenlandske investeringer både lønn og arbeidsstandard oppover, men dette er ikke generelt tilfelle i tekoindustrien, sier Nupi-forsker Arne Melchior.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lave lønns- og arbeidsstandarder eksporteres nå mellom u-land. Over tid trekker vanligvis utenlandske investeringer både lønn og arbeidsstandard oppover, men dette er ikke generelt tilfelle i tekoindustrien, sier Nupi-forsker Arne Melchior.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Arne Melchior leder seksjonen for internasjonal handel i Norsk utenrikspolitiske institutt (NUPI) og har forsket på u-landenes handel med klær. Han mener at tekoindustrien generelt har vært viktig for å få til økonomisk vekst i u-land, men understreker også tendensen til at dårlige arbeids og lønnsforhold forflyttes over landegrensene.

- Vi har eksempler på koreanske investeringer i Indonesia og Hong Kong-investeringer i Kina hvor det finnes klar dokumentasjon på at investeringene ikke har hatt en positiv effekt på lønns- og arbeidsstandardene. Vi kan derimot si at den lave standarden eksporteres. I praksis betyr dette at når standardene heves i Korea, flyttes de lave standardene til andre land, forteller Melchior.

Nå er dokumentasjonen rundt dette temaet blandet, men mye tyder på at arbeidsstandard er blitt en konkurransefaktor mellom u-land. Melchior understreker at det finnes en grense før lange arbeidsdager og dårlige arbeidsforhold går ut over kvaliteten av produktet, men påpeker at et av u-landenes konkurransefortrinn på verdensmarkedet i dag er at de tøyer denne grensen mest mulig. Press på lønninger og arbeidsstandarder er med andre ord resultatet.

Positiv effekt
Likevel mener Melchior at i et større perspektiv har tekoindustrien en positiv effekt for ulandene.

- Tekoindustrien har stått sentralt for industrialiseringen av Sørøst Asia generelt, og utviklingen i denne regionen er kanskje det viktigste som har skjedd med hensyn til fattigdomsbekjempelse i u-land på hundre år.

Gjennom tekoindustrien har landene, ifølge Melchior, kommet inn i en positiv spiral, uten at det dermed er sagt at det ikke har vært veldig tøft. For det hersker harde forhold og knivskarp konkurranse mellom landene på pris og arbeidsstandard.

- Vi ser at industrien flytter fra land til land etter hvert som lønningene og arbeidsstandarden øker der industrien først var, forteller Melchior.

- På 70-80 tallet ble Hong Kong sterkt kritisert for forholdene som hersket innen tekstilsektoren. Det ble sagt at de utbyttet arbeidskraften, noe som var nok var riktig. Men teko representerte likevel en tidlig industrialisering i Hong Kong som gradvis forflyttet seg til andre sektorer, sier Melchior.

Han mener at man alltid må tenke på det som ofte er alternativet, nemlig bunnløs fattigdom.

Ny tendens?
Fører ikke et globalisert underleverandør-system til en ny tendens i tekoindustrien med enda hardere konkurranse og et generelt  press på pris, lønn og arbeidsstandard? Er ikke risikoen nå at den positive spiralen stanses?

- Nå har jeg ikke forsket på om vi nå står overfor en ny tendens. Det som er klart for eksempel i Thailand er at de hadde et eksportproblem allerede før Asia-krisen i 1997. Deres eksportevne innen teko var svekket. De fikk sterkere konkurranse fra Kina. Og denne tendensen vil ytterligere forsterkes: Nå som Kina går inn i WTO, vil Kina få enda bedre handelsvilkår med Vesten, sier Melchior.

Den positive spiralen "teko - mer avansert produksjon - økonomisk vekst" forutsetter ifølge Melchior en oppgradering av utdannelsesnivået og av teknologien. Klarer landet det ikke, vil de få et problem.

- Mye tyder på at Thailand er et eksempel på dette. Landet har med andre ord et problem med den økonomiske videreutviklingen, mener Melchior.

Asiatiske eiere
Underleverandørsystemet ser ut til å ha en struktur hvor produsentene er lokale eller regionale, og hvor ansvaret for å presse lønns- og arbeidsstandarder nedover blir liggende langt nede i systemet. Er dette et generelt trekk?

- Når det gjelder eierskap, er vel teko i Asia et eksempel på en industri med høyere lokalt eierskap enn andre industribransjer. De eksemplene jeg nevnte på at utlendingene ikke drar opp vilkårene, gjelder jo også regionale investeringer. I mange tilfeller står vestlige handelsbedrifter for design og markedsføring, mens produksjonen er lokalt kontrollert, sier Melchior.

- Uten at jeg har klar dokumentasjon er dette muligens en av årsakene til at det er mer press på arbeidsstandardene i teko. Men hovedgrunnen er at dette er en "enkel" industri der det er mange om jobbene, i motsetning til industri der bedriftene må konkurrere om utdannet arbeidskraft - og dermed byr opp lønninger og arbeidsvilkår.

Press fra Kina
Kan Kina vil representere et press mot andre u-land som bidrar til å holde lønn og arbeidsstandarder nede?

- U-landenes viktigste konkurransefortrinn er lave lønninger. Men også arbeidsutførelsen er del av konkurransefortrinnene. Kina har en god styring om produksjonen. De er profesjonelle hva gjelder pålitelighet og kvalitet, noe som er viktig innen tekoindustrien. For det er ikke nok å stue folk sammen i et rom og sette i gang.

- I tillegg har Kina stor tilgang på billig arbeidskraft noe som uten tvil setter arbeidsstandard og lønnsnivå under press i resten av Asia, sier Melchior

Han påpeker at tekoindustrien i Kina har en stor styrke med reservearbeidskraft å ta av, og at det kommer til å ta lang tid før denne arbeidskraften absorberes. Den kinesiske tekoindustrien  vil derfor i lang tid fremover få tilgang til billig arbeidskraft og utgjøre en skarp konkurrent til tekoindustrien i andre land i årene som kommer.

Frie fagforeninger
I Thailand uttrykte flere bekymring for at uten frie fagforeninger i Kina, kan Kinas økte tilgang på verdensmarkedet presse lønns- og arbeidsstandardene tilbake i hele Asia og i u-land generelt. Hva mener du?

- Kina har en spesiell arv fra sin kommunistiske bakgrunn, nemlig at fagforeningene er korporativt orientert. Det vil si at man er mer opptatt av samarbeidet mellom bedriftsledelse og arbeiderne for å fremme produktiviteten enn av å øke lønninger og bedre arbeidsvilkårene.

- Men selv om arbeiderne protesterer mindre, har man samtidig en annen kommunistisk arv som går ut på å være opptatt av arbeidsforholdene.

Problemet er likevel den enorme indre immigrasjonen fra landsbygda til kystområdene.

- Arbeidsløsheten blant denne massen er så stor at de tar til takke med hva som helst. Ofte er nettopp denne gruppen heller ikke organisert. Man har derfor to utfordringer: både det å skape uavhengige fagforeninger i Kina og det å få arbeiderne inn i fagforeningene, sier Melchior.

Søkelys
- Det er bra at man setter søkelyset på arbeidsvilkårene i u-land. Men man må også ha for øye hva som ofte er alternativet, nemlig rennesteinen. Men dersom den positive utviklingen skulle stanse, er det viktig at noen roper varsku, sier Melchior.

Han mener at multinasjonale selskaper kan utgjøre en positiv mulighet for å bedre arbeidsbetingelsene i u-landene, dersom de settes under press.

- De multinasjonale selskapene er i dag alene om å ha et apparat til å følge opp og kontrollere at forbedringen faktisk finner sted. For myndighetene i u-landene er ofte ikke i stand til å påta seg en slik oppgave. De har rett og slett ikke et kontrollapparat, avslutter Melchior.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!