Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NorWatch over til nett

Nyhetsbrevet du nå har foran deg er det siste i sitt slag. Vi har besluttet å satse mer nyhetsrettet og går derfor over til publisering på internett. Helt papirfritt blir det likevel ikke.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nyhetsbrevet du nå har foran deg er det siste i sitt slag. Vi har besluttet å satse mer nyhetsrettet og går derfor over til publisering på internett. Helt papirfritt blir det likevel ikke.

Norwatch.no har allerede etablert seg som en viktig kilde til nyheter om norsk næringsliv i et Sør-perspektiv. I høst har nettstedet hatt over 100 000 besøk hver eneste måned. Vi tror likevel potensialet er mye høyere, og har således besluttet å bruke enda mer ressurser på www.norwatch.no.

Ved å gå over til nettpublisering vil vi frigjøre både midler og menneskelige ressurser. Det håper vi skal bety flere reportasjereiser, flere enkeltsaker og tettere oppfølging av sentrale tema.

Ikke bare nett
Samtidig vet vi at en del av våre lesere ikke har tilgang på internett.

De av dere dette gjelder ønsker vi å høre fra. Skriv til oss (NorWatch, Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo), kom med innspill, så vil vi vurdere hvordan vi best mulig kan sørge for at også dere får tilgang på nyhetene og reportasjene fra NorWatch.

NorWatch Tema
Men selv om vi nå legger ned nyhetsbrevet, blir det ikke helt slutt på NorWatch på papir. Fra tid til annen vil det bli publisert temanumre. Skriv eller send en mail (norwatch@norwatch.no) hvis du er interessert i å motta NorWatch Tema.

Vi håper at så mange som mulig av dere er med oss over på nettet og ønsker å benytte anledningen til å takke for at så mange har fulgt med nyhetsbrevet vårt gjennom nesten seks år.

Redaksjonen

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!