Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SAS vraket av etisk fond

SAS ble nylig vraket som investeringsobjekt av det svenske Sjunde AP fondet. Kartellsamarbeidet mellom SAS og Maersk Air A/S som ble avslørt i fjor, strider mot fondets etiske regelverk og gjør SAS uønsket.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
SAS ble nylig vraket som investeringsobjekt av det svenske Sjunde AP fondet. Kartellsamarbeidet mellom SAS og Maersk Air A/S som ble avslørt i fjor, strider mot fondets etiske regelverk og gjør SAS uønsket.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

SAS og Maersk Air ble i fjor dømt av EU-kommisjonen for å ha bevisst inngått et kartellsamarbeid. SAS ble den gang pålagt å betale en rekordhøy bot på 311 millioner kroner, og må nå se seg vraket av Sjunde AP fondet på grunn av uetisk fremgangsmåte.

Sjunde AP fondet trakk i begynnelsen av oktober SAS fra sin portefølje etter en lang intern prosess. Hele SAS-Maersk-affæren endte med at det svenske fondet utvidet sine etiske retningslinjer til å omfatte ikke bare internasjonale konvensjoner og svensk lov, men også EU-lovgivningen.

SAS har dermed havnet i et tvilsomt selskap. Sjunde AP-fondet som forvalter rundt 20 milliarder svenske kroner, har i alt luket ut rundt 40 selskap fra sin portefølje. Blant disse finnes Esselte AB som bruker et mexicansk selskap som krever graviditetstest av arbeidssøkende kvinner, Sears Roebuck & Co som selger klær produsert under slavelignende forhold ved selskapet Daewoosa Samoa Ltd og Chartered Semiconductor Manufacturing som tar del i et konsern som har eierinteresser i selskap som produserer landminer.

Skjuler spor
EU-kommisjonen ga i fjor sommer SAS en bot på 39.375.000 euro (den gang 311 millioner kroner) for å ha inngått et ulovlig prissamarbeid med den danske konkurrenten Maersk Air. Maersk Air fikk på sin side en bot på 13.125.000 euro. Prissamarbeidet mellom de to innebar at Maersk skulle få enerett på rutene mellom København og Venezia samt mellom Billund og Frankfurt i bytte mot å legge ned ruten mellom København og Stockholm.

Ifølge EU-kommisjonens rapport var de to flyselskapene fullt klar over at samarbeidsavtalen som ble inngått høsten 1998, var ulovlig. Ifølge rapporten skal de to ha nedlagt stort arbeide i å skjule sine spor. De to ble dømt for å ha brutt EF-traktatens artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53.

Mellom to stoler
I begynnelsen av oktober besluttet det svenske Sjunde AP fondet å selge sine aksjer i SAS. Rundt 188.000 aksjer ble solgt unna.

NorWatch har spurt fondets leder Peter Norman om bakgrunnen for avgjørelsen og om hvorfor det svenske pensjonsfondet først nå ett år etter har valgt å luke ut SAS:

- Sjunde AP fondet følger to prinsipper i sin fondsforvaltning: internasjonale konvensjoner og svensk lov. SAS' avtale med Maersk brøt egentlig ikke svensk lov, men var lovstridig etter EU-lovgivningen. SAS oppførsel falt dermed mellom to stoler, og vi måtte derfor først ta hele spørsmålet opp i styret og med våre etikk-konsulenter. Denne behandlingen tok tid, men konklusjonen ble at den hemmelige samarbeidsavtalen mellom SAS og Maersk stred mot fondets etiske regelverk, sier Peter Norman.

Ny rettesnor
Norman sier at heretter skal også EU-lovgivningen bli en av rettesnorene for Sjunde AP-fondets investeringer. Han legger til at det alltid blir foretatt en rimelighetsbedømmelse før selskaper trekkes ut av fondet.

Samtidig med at SAS ble vraket, trakk Sjunde AP-fondet seg også ut fra Nike på grunn av brudd med ILO-konvensjonen mot diskriminering av fagforeninger i Mexico. Utestengningen gjelder i fem år.

Fakta: Scandinavian Airlines System (SAS) er et konsortium som eies av SAS Sverige AB (3/7), SAS Norge ASA (2/7) og SAS Danmark AB (2/7). Hver av disse tre selskapene eies 50 prosent av staten og 50 prosent av private. De største aksjonærene i SAS per 31.7.02 er den svenske staten (21,4 %), den  norske og den danske staten (14,3 % hver), Wallenberg Foundations (8 %), Deutsche Bank Trust Americ (3,8 %), Folketrygdfondet (3,5%), Alecta Pensionsförsäkring (2,9%), Odin Fondene (1,8%), Chase Manhattan (1,8%) og Danmarks National Bank (1,4%).

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!