Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikkutvalg med slagside til næringslivet

Utvalget som skal utarbeide etiske retningslinjer for Oljefondet, har et flertall som er sterk tilknyttet norsk næringsliv. Utvalget er for øvrig kjemisk fritt for representanter for frivillige organisasjoner.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Utvalget som skal utarbeide etiske retningslinjer for Oljefondet, har et flertall som er sterk tilknyttet norsk næringsliv. Utvalget er for øvrig kjemisk fritt for representanter for frivillige organisasjoner.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Oljefondets nye etikkutvalg ble oppnevnt av Kongen i statsråd i dag. Det består av ti medlemmer og skal ledes av Hans Petter Graver, professor i Europarett ved Universitetet i Oslo. Av de øvrige ni medlemmene har seks en sterk tilknytning til norsk nærings- og finansliv. Tre av dem er tilknyttet Oljesektoren:

Per Sandberg er overingeniør i Norsk Hydro og har doktorgrad i bioetikk;
Anne Kristin Sydnes er spesialrådgiver i Statoil og var tidligere bistandsminister i Stoltenbergregjeringen;
Bente Rathe er selvstendig næringsdrivende med erfaring fra kapitalforvaltning i Gjensidige og nestleder i PETORO (tidligere SDØE - statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren);
Jarle Bergo er visesentralbanksjef;
Alexander Cappelen er 1.amanuensis ved Norsk Handelshøyskole og leder ved senter for etikk og økonomi;
Lasse Ruud er administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening;

For øvrig består utvalget av Gro Nystuen, leder for Petroleumsfondets Folkerettsråd og stipendiat ved Menneskerettighetsinstuttet; Ola Löhman, svensk konsulent med erfaring med etiske problemstillinger fra svenske pensjonsfond og Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap og tidligere statssekretær.

Ingen kommentarer
I sin pressemelding presiserer Finansdepartementet at utvalgets medlemmer ikke er representanter for sin arbeidsgiver, men er oppnevnt på grunnlag av sin personlige kompetanse.

Etikkutvalget får ett år på seg til å utarbeide et forslag til etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer.

Avdelingsdirektør Yngvar Tveit i Finansdepartementet vil overfor NorWatch ikke  kommentere spørsmålet om hvorfor utvalget har en klar slagside til næringslivet. På spørsmål om hvorfor ingen frivillig organisasjon er representert, sier Tveit at ingen er blitt utelukket på grunn av organisasjonstilhørighet.

- Vi har gått utelukkende etter person og kompetanse. Og utvalget har fått en sammensetning som gjør det i stand til å gjøre en god jobb, sier Tveit til NorWatch.

Tveit understreker at utvalget nå vil leve et selvstendig liv, og opplyser at det ikke er lagt begrensninger eller føringer på deres arbeidsmetoder. Utvalget medlemmer har påtatt seg oppgaven å utarbeide etiske retningslinjer for Oljefondet utenfor vanlig jobb, og vil få en kompensasjon som følger de statlige regulativene.

Utvalgets leder professor Hans Petter Graver sier til NorWatch at utvalget vil møtes så fort som mulig.

- Det vil bli viktig å innhente informasjon og synspunkter fra frivillige organisasjoner og andre som har jobbet med oljefondet. Hvordan dette vil skje - gjennom tilgang til trykt materiale eller gjennom direkte diskusjoner - er et av de spørsmålene utvalget vil komme til å ta stilling til, sier Graver.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!