Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nammo Raufoss kobles til drapsvåpen: Norske "dumdum-kuler" i sivil handel

Stikk i strid med eksplisitte garantier fra den norske, halvstatlige våpenprodusenten Nammo AS, selges Raufoss 12.7 brannsatsammunisjon fritt på internett. Kulene kan eksplodere når de treffer menneskekroppen, og er erklært folkerettsstridig av Røde Kors.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Stikk i strid med eksplisitte garantier fra den norske, halvstatlige våpenprodusenten Nammo AS, selges Raufoss 12.7 brannsatsammunisjon fritt på internett. Kulene kan eksplodere når de treffer menneskekroppen, og er erklært folkerettsstridig av Røde Kors.


Av David Stenerud
Norwatch

Nammo AS bedyrer at den eksploderende ammunisjonen de produserer på Raufoss kun er ment for militært bru og ikke skal anvendes mot mennesker. Likevel reklamerer selskapet selv på sine hjemmesider med at patronene kan brukes i den ekstremt kraftige, treffsikre og svært utbredte Barrett skarpskytterrifla.

Den norske våpenprodusenten kunne også garanterer at ammunisjonen ikke havner på det sivile markedet. Gjennom noen enkle søk på internett kunne imidlertid NorWatch i løpet av kort tid påvise at Nammo-garantien slett ikke holdt vann: På en forespørsel lagt ut på et amerikansk våpen-debattforum på nettet fikk vi raskt flere svar - den meget omstridte, eksploderende ammunisjonen er i høyeste grad tilgjengelig og tilbys for salg til hvem som helst.

I det følgende presenterer vi en grundig gjennomgang av NorWatchs funn i forbindelse med jakten på den norskproduserte ammunisjonen; hva det folkerettslige problemet består i, hvordan prosjektilene virker, hva Nammo selv sier, hvordan NorWatch fikk tilbud om kulene - i tillegg til utbredelse og historikk både når det gjelder selve brannsatsammunisjonen og riflene som avfyrer dem.

- Folkerettsstridig
Det er først og fremst Den internasjonale Røde Kors-komit‚en (ICRC) som har gjort seg til talsinstans for at den ekspoderende12,7 millimeter flerbruksammunisjonen som Nammo Raufoss produserer er folkerettsstridig. Testskyting ICRC har fått utført på gelatin og såpe i Sveits viser at disse prosjektilene har en tendens til å eksplodere i menneskekroppen - lik virkningen av såkalte dumdum-kuler, kjent blant annet fra israelernes skarpskytteroffensiv mot steinkastende palestinsk ungdom. Bruk av eksploderende ammunisjon mot mennesker er i strid med Petersburg-deklarasjonen og et klart brudd på internasjonal humanitær rett, mener Røde Kors.

I en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift foretar tidligere rådgiver i folkerett for Røde Kors, Terje Lund, en gjennomgang av bakgrunnen for at eksploderende ammunisjon anses å være i strid med Petersburg-deklarasjonen og internasjonal humanitær rett. Lund, som også er vernepliktig major i det norske forsvaret, forklarer at det er et "uttrykt ønske i folkerettssamfunnet å unngå en forråing av maktstriden". Majoren peker også på oppfatningen om at det må finnes reelle håp om å komme hjem fra krigen som skuddskadet og kunne bli helt eller delvis restituert. Det kan man ikke regne med om man blir truffet av en dumdum-kule. Den kan drepe om den treffer deg i låret.

- Ikke ment for personell
Hvordan vurderer så våpenprodusenten selv den folkerettsmessige problemstillingen. Visedirektør for forretningsutvikling i Nammo Raufoss, Johs. Norheim, svarte slik da Norwatch snakket med ham i september:

- Vi mener Røde Kors drar testresultatene vel langt. Testene viser at kulene ekspanderer først når de har kommet 40-50 cm inn i testmassen, og det er få mennesker som er så store. Man kan selvsagt tenke seg at det finnes vinkler som gjør at kulen når å ekspandere, men vi mener altså det er å trekke disse testresultatene litt vel langt.

Visedirektør Norheim uttrykte også at han mener det blir feil å vurdere 12.7-ammunisjonen som om den var ment for bruk mot personell, og peker på at den i utgangspunktet er ment som maskingeværammunisjon for bruk mot militært materiell og kjøretøyer.

- Hvor eksporterer dere 12.7-ammunisjonen?

- For eksempel til USA og Sveits. Vi eksportere kun til militære, aldri til sivile markeder. I USA eksporterer vi til nasjonal industri som igjen leverer til landets forsvar.

- Kan det tenkes at det kan forekomme triangulærhandel, altså at den ammunisjonen som dere selger til det amerikanske forsvaret selges videre til for eksempel Israel?

- Jeg tror ikke det, men jeg kan ikke utelukke det ett hundre prosent.

- Hva med det sivile markedet; kan du garantere at ammunisjonen ikke havner der, for eksempel i USA?

- Ja, det kan jeg garantere. Vi selger bare til militært bruk. Det er kontraktsfestet at det amerikanske forsvaret skal være sluttbruker av ammunisjonen, fastslo Norheim kategorisk.

Det ønsket NorWatch å dobbeltsjekke, sammen med de øvrige opplysningene fra visedirektøren.

Gelatin = nakne folk
Riktignok gir materiale NorWatch har fått tilgang til våpenprodusenten rett i antydningen om at testresultatene ikke er tilstrekkelig konklusive. D‚t er imidlertid ikke noe som nødvendigvis styrker Nammos argumentasjon. Tidligere nevnte major Terje Lund peker blant annet på at testresultatene på gelatin og såpe kan være misvisende fordi disse massene etterligner nakne mennesker. I virkeligheten har folk klær på seg, i krig gjerne feltutrustning med stor grad av hardhet, samt at det oftere og oftere anvendes skuddsikre vester. En hardere overflate vil kunne føre til at prosjektilene eksploderer (deflagerer) tidligere. Dessuten viser visedirektør Norheim til testskyting fra avstander over 500 meter. Prosjektiler avfyrt fra nærmere hold eksploderer kortere inne i treffmassen (se faktaboksen "Ny Røde Kors-rapport").

Røde Kors mener det er avgjørende at Nammo foretar tilstrekkelige modifikasjoner i ammunisjonen til at de kan garanterte at kulene ikke eksploderer i menneskekroppen. En slik garanti ønsker ikke våpenprodusenten å gi.

Brukt mot mennesker
Det er også en sannhet med modifikasjoner Johs. Norheim i Nammo presenterer når han forklarer at ammunisjonen i utgangspunket er ment for maskinvåpen med mål som armerte kjøretøyer og lignende. Nammo reklamerer selv på sine hjemmesider med at ammunisjonen passer til skarpskytterrifler - i hovedsak amerikanskproduserte Barrett M82A1 og lignende såkalte sniper-rifler.

Allerede tidlig på 1990-tallet ble Raufoss' 12.7-ammunisjon koblet til bruk i den da nykonstruerte Barrett skarpskytterrifla. Amerikanerne benyttet slike våpen mot irakisk personell under Gulfkrigen.

Det er også kjent at israelske spesialstyrker er utstyrt med Barrett M82A1. Israelerne anvender disse riflene i kampen mot palestinerne.

Også i Europa har riflene blitt benyttet til å ta folk av dage. I en artikkel i London Sunday Times 29. august 1999 går det frem at IRA gjennom sitt nettverk i USA importerer store mengder våpen. Den britiske etterretningstjenesten M15 skal så sent som i juli 1999 ha avslørt en bestilling som blant annet inneholdt en 12.7 Barrett skarpskytterrifle. Samme type våpen har blitt brukt av IRA til å drepe 9 mennesker det siste drøye tiåret, senest den britiske soldaten Stephen Restorick i 1997.

NATO-styrkene i Bosnia skal også ha anvendt Raufoss' brannsatsammunisjon.

Det norske forsvaret har både Barrett skarpskytterrifler og Raufoss 12.7 brannsatsammunisjon i sitt artilleri.

Lettere å kjøpe enn håndvåpen
Barrett M82A1 skarpskytterrifle omtales som en "Grand Prix Ferrari av rifler". Våpenet er ekstremt både i kraft og treffsikkerhet. Likevel er det under amerikansk lovgivning lettere å omsette enn et håndvåpen. Mens man i Statene må være over 21 år og ha kvalifisert vandel for å handle et håndvåpen, behøver man bare å være 18 år og ha legitimasjon for å få kjøpt ei skarpskytterrifle.

Ifølge en rapport utarbeidet for den amerikanske kongressen i 1999, gjengitt blant annet i en artikkel i Washington Post 4. mai 1999, ble det solgt minst 2839 Barrett-rifler til sivile i perioden 1987 til 1998. Rapporten slår også fast at  panserbrytende 12.7-ammunisjon "forholdsvis enkelt fås kjøpt" som militært overskuddsmateriell. En underetat i det amerikanske forsvaret skal kontinuerlig ha gjort denne ammunisjonen tilgjengelig for den amerikanske allmennheten siden krigen mot Irak tok slutt i 1991. Riktignok går det ikke frem om det faktisk dreier seg om Raufoss' 12.7 brannsatsammunisjon, men en artikkel på en amerikansk våpennettside, datert november 1999, virker styrkende på en slik mistanke. Her heter det: "Most dealers get a small supply form time to time. (av Raufoss 12.7 brannsatsammo, red. anm.) (...) it's posted for sale quite frequently".

Norwatch tilbudt ammo
Siden rapporten og artikkelen som siteres over allerede er over to år gamle, kan man ikke uten videre gå god for at alle opplysningene er beskrivende for virkeligheten i dag. Derfor; for å finne ut om det virkelig er så enkelt å få tak i Nammo Raufoss' eksploderende 12.7-ammunisjon gjør vi et søk på nettet og kommer over et amerikansk debattforum hvor en deltaker skryter av Barrett-riflas fortreffelighet i forhold til å skyte på mennesker. Norwatch legger inn følgende enkle forespørsel på forumet: "Does anyone know where I can get my hands on some Raufoss .50 cal ammunition?" (.50 cal tilsvarer 12,7 mm, red. anm.).

Vi får to svar i løpet av kort tid. En person anbefaler oss dra på en stor våpenmesse den kommende helgen. Det andre svaret er imidlertid mer konkret og henviser oss til et debattforum spesielt for 12.7-entusiaster. Der får vi napp umiddelbart: En person selger Raufoss 12,7 millimeter brannsatsammunisjon, 91-årgang - det er bare å bestille!

Uinteressant for vanlige skyttere
I Norge er det ifølge forskriftene til ny våpenlov ulovlig å handle med og være i besittelse av panserbrytende ammunisjon, deri prosjektiler med eksploderende brannsatser. I USA er nivåene av brannsats i Raufoss' 12.7-ammunisjon under grensen for forbud og kan omsettes fritt - selv om et forslag om forbud ble diskutert i kongressen under president Clinton.

Toll- og avgiftsdirektoratet har først i år begynt å føre statistikk over beslag i våpen, og underdirektør Roy Skårslette har derfor lite grunnlag for å uttale seg om omfanget av problemer med ulovlig innførsel av ammunisjon. Han sier likevel at det i og for seg ikke er vanskeligere å smugle inn ammunisjon enn andre forbudte varer.

Daglig leder i våpenbutikken Rekyl i Trondheim, Thomas Elstad sier til Norwatch at det nok kan finnes små mengder av kulene i omløp i Norge, men han presiserer at det er en uinteressant ammunisjon for norske våpeninteresserte.

- Det er ikke noe bruksområde for dem, de egner seg verken for jakt eller skarpskyting, sier våpenforhandleren. Kun samlere og folk med svært spesielle interesser vil kunne ha interesse av eksploderende .50 kaliber ammunisjon, mener han.

Terrorister
Nettopp det siste synes å volde bekymring i den amerikanske debatten om Barrett-rifler og eksploderende 12.7-ammunisjon. De som over er refert til som "folk med svært spesielle interesser" kan være terrorister med behov for å treffe menneskelige mål hardt fra lang avstand - og/eller med et behov for å sikre for at et mål faktisk avgår med døden.

Vi har tidligere nevnt IRAs befatning med Barrett-rifla. Den ovenfor nevnte rapporten, som ble lagt frem for den amerikanske kongressen i 1999, utarbeidet av det statlige etterforskningsorganet GAO, fant også spor til andre terrioristgrupper. Amerikanerne klarte å identifisere de ansvarlige for 28 forsøk på å smugle .50 kaliber-våpen ut av USA. Blant disse grupperingene fantes en dommedagskult i Montana, en motstander av skatter i Georgia og et narkotika-kartell i Mexico.

At det finnes en reell terrorist-trussel assosiert med den Raufoss-ammunisjonen som nå er på vidvanke i USA og andre steder synes i lys av det foregående å være udiskutabelt: .50 kaliber skarpskytterrifler er utbredt i store deler av verden, og spredningen av Raufoss' matchende eksplosive ammunisjon er ute av kontroll. Våpenhandler Elstad i Trondheim sin halvt alvorlige halvt spøkefulle sluttoppfordring under telefonintervjuet med NorWatch sammenfatter muligens situasjonen ganske presist: - Sjekk bin Laden, det skulle ikke forundre meg om han sitter på noe Raufoss-ammunisjon fra den tida amerikanerne støttet ham.

7. oktober kunne New York Times avsløre at en amerikansk agent for Osama bin Ladens nettverk Al Qaeda skipet 25 Barrett skarpskytterrifler over til Afganistan på slutten av 80-tallet.

(Nammo Raufoss er gjort kjent med de nye opplysningene NorWatch har innhentet, og ønsker å se nærmere på saken og dokumentene før de kommer med noe substansielt)

Fakta: Ny Røde Kors-rapport
I slutten av september fremla Den internasjonale Røde Kors-komit‚en (ICRC) en rapport for FN i Geneve. Anledningen var et forberedelsesmøte foran den store oppfølgingskonferansen til Geneve-konvensjonen om konvensjonelle våpen (1980), som vil finne sted 11.-21. desemberim i år. Eksploderende prosjektiler vil da være blant temaene som tas opp. ICRC begrunner i rapporten hvorfor de mener Raufoss-ammunisjonen strider mot internasjonal rett. ICRC presenterer også resultater av skuddtester gjort med Raufoss-ammunisjon. Rapporten viser for eksempel at skudd på gelatin fra 100 meter ga en eksplosjon umiddelbart og totalødela et område i massen på størrelse med en fotball. ICRC krever at produksjonen av eksploderende prosjektiler på Raufoss må opphøre.


Fakta: Deflagering
Den eksploderende virkningen hos 12,7 millimeter panserbrytende ammunisjon kalles på fagspråket deflagering. Deflageringsprosessen starter når prosjektilet treffer et mål med en viss hardhet i en viss hastighet. Innslaget skaper en deformasjon i prosjektilet som forplanter seg til en brannsats inne i kula. Denne brannsatsen består av små "korn" som gjennom en innbyrdes friksjonen utvikler varme og således trykk. I løpet av 20 til 30 mikrosekunder fører det til at prosjektilet fragmenterer - og eksplosjonen er et faktum.

Kilde; Nammo


Fakta: NAMMO AS
Nammo AS er et norsk selskap med datterselskaper i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og USA. Selsklapet har hovedsete på Raufoss hvor ammunisjonsfabrikken Nammo Raufoss AS (tidl. Raufoss Ammunisjon) også ligger. Den norske stat eier 45 % av Nammo AS, etter overdragelse fra Raufoss-konsernet i juni 2000. Aksjene kostet staten 240 millioner kroner. Det finske selskapet Patria og svenske Saab eier hver 27,5 prosent av selskapet. Nammo AS produserer hovedsakelig ammunisjon for NATO-markedet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!