Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lorentzen: offer eller taktiker?

Bruker Kongens svoger Erling Lorentzen korrupsjonsskandalen i den brasilianske delstaten Espirito Santo til å vri seg unna anklagene om maktmisbruk? Lorentzens selskap Aracruz Celulose skal aldri ha oppgitt navnene på lokalpolitikerne som de hevder forsøkte seg på pengeutpressing.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bruker Kongens svoger Erling Lorentzen korrupsjonsskandalen i den brasilianske delstaten Espirito Santo til å vri seg unna anklagene om maktmisbruk? Lorentzens selskap Aracruz Celulose skal aldri ha oppgitt navnene på lokalpolitikerne som de hevder forsøkte seg på pengeutpressing.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Den brasilianske delstaten Espirito Santo nedsatte i mars en kommisjon som skal granske Aracruz Celulose for en rekke uloveligheter og uregelmessigheter i forbindelse med oppkjøp av store landområder omgjort til eukalyptusplantasjer. To ganger har Lorentzen nektet å møte opp til granskningskommisjonen, nå sist 17. september. Men kommisjonen gir seg ikke. Lorentzen har fremlagt en legeattest på at han ikke tåler stressende situasjoner, men kommisjonen har satt et nytt møte til 15. oktober.

Granskningen av selskapet til prinsesse Ragnhilds mann, fikk lenge så å si ingen pressedekning i Norge. Nå nylig kom derimot VG-nett på banen med flere saker. Mens Aracruz selv skal være under granskning for korrupsjon, bestikkelser og ulovlig tilegnelse av store skogsområder, skal Erling Lorentzen ifølge VG ha blitt utsatt for pengeutpressing fra lokalpolitikere i delstaten Espirito Santo.

Overfor VG-nett vil Lorentzen selv ikke kommentere utpressingspåstandene. Avisens anonyme kilder opplyser derimot at lokale politikere i Espirito Santo møtte opp på Lorentzens kontor og krevde en million dollar for å sette sluttstrek for problemene som Aracruz har møtt fra delstatshold.

Oppslaget mer enn antyder at både loven som forbyr nye eukalyptusplantasjer og granskningskommisjonen selv er ledd i politikernes forsøk på å presse Aracruz for penger. Aracruz Celulose ser ut til å bli forfulgt av en korrupt delstat som setter kjepper i hjulene for selskapet. NorWatch’ kilder tegner et bilde som viser en mer nyansert situasjon.

Organisert kriminalitet
Espirito Santo har enorme korrupsjons- og mafiaproblemer. Delstatens sliter med eksistensen av en organisert kriminalitet som har klart å infiltrere seg inn i så å si alle statlige maktorganer. Situasjonen i delstaten er svært kaotisk, noe som gjør at det er vanskelig å skille sant og usant. Nå viser det seg imidlertid at påstanden om at Aracruz er blitt utsatt for pengeutpressing av lokale politikere allerede er kjent i Brasils parlament.

Representanter for Aracruz har reist til hovedstaden og snakket med senatorer og føderale medlemmer av det nasjonale parlamentet. Overfor denne forsamlingen hevdet Aracruz å ha blitt utpresset av politikere i delstatsparlamentet. Politikerne ville ha penger i form av valgstøtte i bytte for å endre sin holdning til loven som nedla forbud mot ny eukalyptusplanting.

- Reaksjonen på Aracruz besøk ble en debatt i parlamentet, hvor Aracruz ble bedt om å legge fram navnene på utpresserne. Da dette aldri ble gjort, klarte Aracruz ikke å ovebevise parlamentet, forteller Marcelo Calazans til NorWatch. Calazans er talsmann for organisasjonen FASE som har aktivert seg for rettigheten til urbefolkningen og de jordløse og i problemene som har oppstått som følge av eukalyptusplantasjenes utbredelse.

Korrupt president
Presidenten for delstatsparlamentet i Espirito Santo, José Carlos Gratz, mistenkes for å stå bak den organiserte kriminaliteten i delstaten. Han sitter i en uangripelig høyborg på grunn av sin stilling. Gratz sies å kontrollere det store flertallet av parlamentsmedlemmene, noe som gjør at man på folkemunne sier at parlamentet er blitt ”tatt over” av den organiserte kriminaliteten.

For noen måneder siden ble en jurist som etterforsket den organiserte kriminaliteten i delstaten drept. Organisasjonen til juristene i Espirito Santo ba de føderale myndighetene i Brasil om å avsatte både delstatsguvernøren José Ignacio Ferreira og presidenten for delstatsparlamentet José Carlos Gratz inntil alle lederene for den kriminelle organisasjonen var arrestert.

Dette initiativet fikk bred støtte fra alle sivile organisasjoner i Espirito Santo, og ble vedtatt av en Brasils menneskerettsutvalg og av justisministeren Miguel Reale. Da forslaget ikke fikk støtte høyere opp i systemet blant annet av regjeringsadvokaten og Brasils president, gikk justisministeren av i protest.

En av de uoffisielle grunnene til at forslaget ikke gikk igjennom, var at saken utgjorde en politisk belastning i forkant av valget 6.oktober. En egen kommisjon ble derimot sendt til Espirito Santo og skal etterforske den organiserte kriminaliteten i delstaten i to måneder. Mye tyder på at kommisjonen hittil har fått utrettet lite.

Personlig integritet
Da Aracruz ville ytterligere utvide sine eukalyptusplantasjer og begynte å kjøpe opp nye områder i Espirito Santo, presenterte en politiker i delstatsparlamentet, Nasser Youssef, en lov for å forby nye eukalyptusplantasjer inntil de økologiske konsekvensene var kartlagt. Youssef som i dag leder granskningskommisjonen av Aracruz, var en gammel forkjemper for økologisk jordbruk. Han var kjent for å ha en sterk personlig integritet, og fikk derfor tilliten til grasrotorganisasjonene som representerer indianere og jordløse som lider mest under eukalyptusplantasjenes utbredelse.

Mot alle odds støttet delstatsparlamentet – inkludert dets president Gratz, lovforslaget mot nye eukalyptusplantasjer. Aracruz fikk derimot støtte fra annet hold: Delstatens guvernør som den gang var involvert i en stygg utpressingsskandale, nedla veto og fikk midlertidig stanset eukalyptusloven.

Motarbeider Aracruz?
Da Youssef organiserte et internasjonalt seminar om eukalyptus og dens innvirkning i august i fjor, skal de 1000 deltakerne ha lagt et enormt press på delstatsparlamentet - som igjen vedtok loven mot nye eukalyptusplantasjer. Ingenting er dermed sagt om politikernes varierende motivasjon for denne nye holdningen til eukalyptus. Sannsynligvis var ikke alle like  brennende interessert i de negative sosiale og økologiske konsekvensene av monokulturer basert på eukalyptus.

I samme sak fikk Aracruz med andre ord støtte fra en korrupsjonsmistenkt guvernør og møtte motbør av et parlament med en svært frynsete president.

- Det er umulig for oss å avgjøre om Aracruz er blitt utsatt for utpressing. Denne praksisen er svært utbredt. Men vi har heller ikke bevis for alle ryktene om utpressingen som Aracruz sies å stå bak. Vi vet bare at Nasser Youssef er et hederlig medlem av parlamentet, til tross for at han har behov for Gatz’ støtte for å få igjennom lovforslagene. Spørsmålet er om ikke Aracruz bruker Espirito Santos dårlige omdømme for å forsvare seg mot anklagene om egne overtramp, sier Marcelo Calazans.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!