Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske bilvrak invaderer Afrika

Flere tusen norske bruktbiler eksporteres til afrikanske land hvert eneste år. Mens miljøet og trafikksikkerheten trues i mottakerlandene, sliter norske myndigheter med å definere "bilvrak".
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Flere tusen norske bruktbiler eksporteres til afrikanske land hvert eneste år. Mens miljøet og trafikksikkerheten trues i mottakerlandene, sliter norske myndigheter med å definere "bilvrak".


Av Jørn Stave
Norwatch

- Vi eksporterer omkring 2000 bruktbiler i året til kjøpere i Afrika. De aller fleste selges gjennom mellommenn i Tyskland, sier daglig leder Hatem Al Saidy i Abed Cars International på Skedsmokorset.

Firmaet ble tidligere i år anmeldt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) for å ha fylt biler med spesialavfall i form av ødelagte kjøleskap, vaskemaskiner og bilbatterier. For en av bilene, som skulle selges til det vest-afrikanske landet Niger, hadde det også blitt utbetalt vrakpant.

- Basel-konvensjonen har forbud mot eksport av farlig avfall til u-land, men bilvrak står ikke på konvensjonens forbudsliste. EU har imidlertid vedtatt et eget regelverk for eksport/import av avfall, og på deres liste er bilvrak oppført. Dermed er det også forbudt å eksportere bilvrak fra Norge til u-land. Vanskeligheten består i å avgjøre når en bil skal anses som vrak, forklarer Jan Johansen i SFT.

Enkelte EU-land har på egen hånd innført nye og strengere regler. Biler som fraktes ut av Tyskland og Nederland må nå være i kjørbar stand.

Dette er ikke tilfellet med alle bilene som forlater Norge. Senest for noen uker siden ble to bilvrak fra firmaet Dahle Antikvitetshandel beslaglagt i Nederland.

- Selv om bilene restaureres av afrikanerne, så kan nok ikke trettheten i karosseriet bøtes på. Mange av bilene jeg selger, hadde aldri fått lov til å vise seg på norske veier, innrømmer Victor Dahle i Dahle Antikvitetshandel.

Dahle understreker imidlertid at standarden på bilene har blitt bedre etter at regelverket ble strammet inn.

Miljøtrussel i Vest-Afrika
Den omfattende importen av gamle bruktbiler fra Europa oppfattes nå som et stort miljøproblem i mange afrikanske land. En av dem som er skeptiske til denne formen for teknologidumping er Ken Kinney i organisasjonen ICA i Ghana.

- Det er ingen tvil om at den gamle bilparken bidrar til store utslipp av klimagasser. Det økende antallet av bruktbiler på veiene våre er en alvorlig bekymring for miljøorganisasjonene her i Ghana.

Kinney forteller at det importeres 52.000 biler per år til Ghana, hvorav hele 90 prosent er bruktbiler fra Europa. I hovedstaden Accra har antallet firmaer som selges europeiske bruktbiler økt fra 5 til 30 siden 1990. Slike biler slipper ut store forurensninger fordi de vanligvis har slitt motor og mangler katalysator. Dette har gjort at luftforurensningen nå er akutt, og en egen komit‚ er nedsatt for å foreslå nye regler som kan komme problemet til livs.

I 1999 innførte myndighetene et forbud mot import av biler som var eldre enn ti år. Men til tross for at alle  fly, skip og lastebiler som frakter gamle kjøretøyer inn til Ghana risikerer en bot på 1300-4000 kroner per bil, er problemet langt fra løst.

- Dilemmaet er at det offentlige kollektivtilbudet ikke er utviklet, og derfor er transportsektoren avhengig av privat import av billige bruktbiler, understreker Ken Kinney.

Også i Senegal betraktes bilvrakene fra Europa som et alvorlig problem etter at importen ble liberalisert i 1996. Gjennomsnittsalderen på personbiler i storbyen Dakar er 15 år, mens bussene har en snittalder på 20 år.

- Dette er en forferdelig situasjon, særlig siden det gjør store skader. Vi er klar over helserisikoen, men vi har ingen juridiske midler til å stanse importen av bruktbiler eller til å hinder at de blir brukt, uttalte Abdourahmane Ndiaye i landets miljøverndepartement til nyhetsbyrået IPS tidligere i år.

Hva er et bilvrak?
I fjor ble det eksportert 38 norske bruktbiler direkte til Ghana, men tallet er trolig langt større hvis man tar med alle bilene som selges gjennom viktige transittland som Belgia, Nederland og Tyskland. Fra de største havnene i disse landene går det hver uke skipslaster med bruktbiler til Vest-Afrika.

Dahle Antikvitetshandel på Svinesund eksporterer biler til bl.a. Nigeria, Ghana og Elfenbenskysten.

- Før solgte jeg 30 biler hver måned gjennom mine kontakter i Antwerpen og Amsterdam, mens bare ca. 10 biler i året går direkte til kjøpere i Afrika. Etter at de nye reglene ble innført i Nederland, har salget gått ned, og nå selger jeg vel mellom 15 og 20 biler i måneden, sier Victor Dahle.

SFT har ikke ressurser til å sjekke alle bilene som fraktes ut av landet. De er helt avhengige av at tollere og fergeselskaper tar tak i problemet og tipser myndighetene om eventuelle vrakede biler.

- Vi forholder oss til Forurensningslovens definisjoner av avfall, som knyttes til om en gjenstand er "kassert", dvs. oppgitt av eieren, eller "overflødig", dvs. ikke lenger tjener en hensikt.  I praksis betyr det at biler som er levert inn i vrakpantsystemet alltid er avfall, mens i andre tilfeller må det vurderes fra gang til gang om bilene betraktes som overflødige. Biler som ikke er avfall, kan eksporteres som bruktbiler.  Å finne objektive kriterier  for å avgjøre når en bil er avfall er vanskelig. For eksempel kan jeg nevne at EU, som har omtrent samme definisjon av avfall som  Norge, gjentatte ganger gjennom de siste par år har gjort forsøk på å utarbeide slike objektive kriterier, uten å ha funnet noen løsning, sier Jan Johansen i SFT.

Nå kan det imidlertid se ut til at mottakerlandene tar saken i egne hender. Ifølge avisen Nigerian Tribune har myndighetene i Nigeria vedtatt et importforbud - gjeldende fra januar 2002 - mot biler som er eldre enn fem år gamle. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 37 bruktbiler ble solgt direkte til Nigeria i fjor.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!