Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Derfor kan kongen holde formuen hemmelig

To norske lover gjør det enkelt for Kong Harald å skjule sin formue. Disse gjør det nesten umulig å avdekke størrelse og plassering av pengene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
To norske lover gjør det enkelt for Kong Harald å skjule sin formue. Disse gjør det nesten umulig å avdekke størrelse og plassering av pengene.


Av David Stenerud & Pia A. Gaarder
NorWatch

Det er hemmelig hvor mye penger Kongen har, og hvor de er investert. Inntil i år var alt Kongehuset ville si, at pengene var plassert i fond i utlandet.

Én ny opplysning har imidlertid Det Kongelig Hoff i brev kommet med overfor NorWatch: I motsetning til tidligere er noe av kongeformuen i dag investert i Norge. For da NRK Brennpunkt i 1999 lagde en dokumentar om kongeformuen, innrømmet Slottet at Kongen hadde et tosifret millionbeløp som befant seg i utlandet hos to ulike forvaltere i to forskjellige land.

Siden den gang har med andre ord Kongefamilien flyttet deler av formuen tilbake til Norge. Som Slottet skriver: ”Det er i dag tre forvaltere av Kongehusets formue. Det skyldes at noe av formuen er investert i Norge i motsetning til i 1999”.

Beskyttende lovverk
I det norske lovverket finnes det to paragrafer som effektivt beskytter Kongehusets mot åpenhet om dets disposisjoner. Disse er:

1. Skatteloven, paragraf 2-30
(1) Fritatt for skatteplikt er
a. Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberettigede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og disse personers ektefeller, samt disses felles barn som ikke er fylt 20 år ved utgangen av inntektsåret. (...)

2. Lov om verdipapirfond, paragraf 2-10
(...) Tjenestemenn, tillitsmenn og andre personer med bestemmende innflytelse i forvaltningsselskap har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre noe annet er særskilt bestemt i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov. (...)

Innsyn bare i aksjer
Skattefritaket gjør at Kongen slipper å rapportere til Likningsmyndighetene. Dermed hindrer han også å bli eksponert gjennom innsynsretten i enhver skattepliktig nordmanns likning.
Paragraf 2-10 i verdipapirfondsloven sikrer at det ikke blir gjort kjent for allmennheten hvilket eller hvilke fond Kongen har plassert sine midler i.

Hadde Kongen investert i et aksjeselskap ville saken sett annerledes ut. I slike selskaper har enhver rett til innsyn i aksjonær-listen.

Det Kongelige Hoff er i år for første gang pålagt å levere et årlig økonomiregnskap til Staten. Den første Årsrapporten vil foreligge i mars 2003. Dermed kan vi vente oss større åpenhet, men kongeformuen blir likevel ikke berørt av den nye åpenheten. Hoffets årsregnskap omhandler nemlig bare apanasje og finansiering av hoffet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!