Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Verstinger beholdes i Oljefondet

Hittil er ingen av de omstridte investeringene som NorWatch og Dagbladet avslørte i våres, trukket ut av Oljefondets portefølje. Folkerettsrådets nye vurdering bekrefter nok engang begrensningene i den eksisterende uttrekksmekanismen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hittil er ingen av de omstridte investeringene som NorWatch og Dagbladet avslørte i våres, trukket ut av Oljefondets portefølje. Folkerettsrådets nye vurdering bekrefter nok engang begrensningene i den eksisterende uttrekksmekanismen.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Den politiske kvernen maler langsomt: Et etikkutvalg skal nedsettes i begynnelsen av oktober, men etiske retningslinjer for Oljefondet vil i beste fall bli innført om to år.

Debatten om etiske retningslinjer for Oljefondet kulminerte før sommeren i en viktig politisk avgjørelse: et utvalg skal se nærmere på etiske retningslinjer for investeringen av oljepengene. Stortingsflertallet påla regjeringen å nedsette et utvalg som skal legge frem et forslag til etiske retningslinjer for Petroleumsfondet. Regjeringens eget forslag skal først legges fram våren 2004.

Og i mellom tiden - hva har skjedd med de omstridte investeringene? Absolutt ingenting.

Ingen av selskapene som NorWatch og Dagbladet trakk fram før sommer, er hittil blitt trukket ut av Oljefondets portefølje.

Fortsatt klasebomber
NorWatch avslørte i våres at Oljefondet har satt penger i selskapet General Dynamics som produserer essensielle komponenter til klasebomber, og det til tross for at Norges politikk internasjonalt er å forby denne type våpen som ligner på anti-personell miner (NorWatch 5/6-02). Men selv om Oljefondet til slutt trakk seg ut av landmineprodusenten Singapore Technologies, har fondsforvalterne ingen planer om å trekke seg ut av General Dynamics:

- Uttrekksmekanismen for fondet er basert på at Norge ikke skal investere i selskaper som bryter våre folkerettslige forpliktelser. Vi har vurdert klasebomber og sett nærmere på selskapet, General Dynamics. Konklusjonen er at investeringer i selskap som produserer klasebomber, ikke bryter med Folkeretten og omfattes derfor ikke av uttrekksmekanismen. Vi har av den grunn ikke trukket General Dynamics ut av Oljefondet, opplyser avdelingsdirektør Yngvar Tveit i Finansdepartementet til NorWatch.

Fortsatt atombomber
Finansdepartementet har ennå ikke analysert grundig atomvåpenprodusentene Lockheed Martin og Honeywell (NorWatch 5/6-02) og om investeringer i atomvåpen strider med Folkeretten.

- Når det gjelder atombombeprodusenter har vi ikke kommet fram til en endelig konklusjon. Finansdepartementet vil i første omgang høre om spørsmålet er vurdert i UD, sier Tveit.

Men har dere sett nærmere på Lockheed Martin og Honeywell?

- Nei. Vi har ikke sett på selskapene. Vi tror at dere har gjort et grundig arbeid. I denne omgangen vil vi først se på om atomvåpenproduksjon i seg selv omfattes av uttrekksmekanismen.

Hva vil dere gjøre for å komme fram til en konklusjon, vil saken bli sendt over til Folkerettsrådet?

- Vi avventer først Utenriksdepartementets tilbakemelding, sier Tveit.

Bare ett selskap trukket
Dagens uttrekksmekanisme ble etablert i september 2001 etter at SV avslørte at oljepenger var investert i Singapore Technologies som produserer antipersonell miner.

Folkerettsrådet for Petroleumsfondet ble opprettet, fikk den brennhete saken til behandling og konkluderte med at "selv beskjedne investeringer i selskapet Singapore Technologies" kan innebære brudd på Norges folkerettslige forpliktelser. Selskapet forsvant fra Oljefondets portefølje. Det var hittil første og eneste gang.

Av Dagbladets avsløringer før sommeren har Finansdepartementet tydeligvis bitt seg merke i selskapene Chartered Semiconductors, ST Computer Service og ST Assembly som alle skal eies av det samme konsernet som også eier Singapore Technologies.

I denne saken viser det seg at Finansdepartementet har bedt Folkerettsrådet om å uttale seg. Og rådets vurdering har nylig kommet:

Ny folkrettslig vurdering
- Vi har bedt Folkerettsrådet uttale seg om det strider mot Folkeretten å ha investeringer i et selskap som har samme hovedeier som Singapore Technologies. Folkerettsrådet har i sitt brev 11.september kommet til at dette ikke vil være et brudd på folkeretten, sier avdelingsdirektør Tveit til NorWatch.

Han understreker at denne konklusjonen forutsetter at selskapene ikke selv produserer antipersonell miner.

- Det vil selvsagt bli undersøkt om disse selskapene selv er involvert i produksjonen av landminer i forbindelse med at Petroleumsfondets portefølje skal undersøkes systematisk, sier Tveit.

Screening
For etter mange avsløringer og stor kritikk skal Oljefondets portefølje nå screenes for å se om det er selskaper som kan lukes ut.

Den nåværende uttrekksmekanismen basert på Norges folkerettslige forpliktelser åpner for å trekke ut selskaper som er involvert i produksjon landminer, samt kjemiske og biologiske våpen. I tillegg har regjeringen i våres fulgt opp Folkerettsrådets vurderinger og utvidet uttrekksmekanismen til å gjelde ILOs konvensjon om de verste formene for barnearbeid samt Barnekonvensjonens paragraf 34 og 35.

- Vi ønsker en grundig behandling og å unngå en svartelisting av selskaper basert på påstander. Vi er i ferd med å sette screeningsoppgaven ut som oppdrag til en ekstern konsulent. Vi må følge reglementet for offentlige innkjøp.  Slike ting tar noe tid, men vi regner med å ha systemet på plass fra årsskiftet, sier Tveit.

Etikkutvalget
Hva har så skjedd med utvalget som skal legge fram et forslag i 2004 om etiske retningslinjer for Oljefondet?

- Finansdepartementet arbeider med oppfølgingen av Stortingets vedtaket. Foreløpig er det ikke sagt noe som helst utad, men vi tar sikte på å omtale dette i Nasjonalbudsjettet som fremmes 3.oktober, sier Tveit.

Han kan ikke si noe om den interne prosessen som er i gang vedrørende valg av utvalgets medlemmer, utover at det dreier seg om et eksternt utvalg. Han kan heller ikke oppgi hvem som er aktuelle kandidater.

- Saken er ikke ferdigbehandlet, og de praktiske aspektene ved utnevnelsen tar også tid. Men det legges opp til at utnevningen av utvalget vil gjøres omtrent samtidig med offentliggjøringen av nasjonalbudsjettet, opplyser Tveit.

Hemmelig prosess
Utvalget skal ifølge Stortingets mandat bestå av "personer med folkerettslig kompetanse, i tillegg til kunnskap om etiske investeringer, samt faglig kompetanse innen miljø- og menneskerettsområdet".

Utformingen av etikkutvalgets mandat kommer til å legge sterke føringer for resultatet. Men personvalget er heller ikke uten betydning for hvordan de etiske retningslinjene vil se ut. Deres kompetanse og bakgrunn vil nødvendigvis bidra sterkt til den konkrete utformingen av en ny uttrekksmekanisme. Likevel er hele prosessen om hvem som skal sitte i utvalget ikke offentlig.

Det bekymrer ikke SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal, som kanskje har stått sterkest på i Stortinget for å få etiske retningslinjer for Oljefondet:

- Stortingsvedtaket satt uhyre langt inne. Det kunne ha vært sterkere, men så langt kom vi. Regjeringen har skjønt at den har dummet seg ut, og at den burde ha støttet vedtaket.
Jeg antar at sammensetningen av utvalget vil bli god. Det viktigste nå er å komme i gang og få tatt i de første skrittene i riktig retning, sier Djupedal til NorWatch.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!