Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Svartelistes av Verdensbanken?

Korrupsjonsskandalen i Uganda kan koste Veidekke en milliardkontrakt, men selskapet kan også havne på Verdensbankens svarteliste over selskaper tatt i korrupsjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Korrupsjonsskandalen i Uganda kan koste Veidekke en milliardkontrakt, men selskapet kan også havne på Verdensbankens svarteliste over selskaper tatt i korrupsjon.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Sjeldent har et norsk selskap fått den tvilsomme æren å bli omtalt i Wall Street Journal på grunn av korrupsjon i et av sine datterselskap. Det skjer heller ikke ofte at Verdensbanken midlertidig stanser behandlingen av finansieringen av et internasjonalt gigantprosjekt på grunn av korrupsjon utført av et norskeid firma; Det er heller ikke hverdagskost at en innenriksminister i et utviklingsland etterforsker egen eks-minister bestukket av et norskeid firma. Men alt dette har skjedd Veidekke i forbindelse med Bujagali-prosjektet i Uganda (se NorWatch 3/4-02),  etter avsløringen om at et tidligere datterselskap, Nor-Icil, skal ha bestukket  Ugandas energiminister i 1999.
I afrikansk presse reises spørsmål om det videre samarbeidet mellom Veidekke og den amerikanske byggherren, verdens største private energiprodusent, AES Corp. Veidekke er en av AES hovedkontraktører og leder konsortiet som skal bygge det omstridte kraftverket til 580 millioner dollar. Til den kenyanske avisen "The East African" sier Ugandas energiminister, Syda Bbumba, at i henhold til amerikansk lov, kan et amerikansk selskap ikke gjøre forretninger med et selskap anklaget for korrupsjon.

Finansiell krise
Samme avis påpeker at amerikanske AES Corp. er inne i en så alvorlig finansiell krise at selskapet kan bli fristet til å bruke korrupsjonen hos sin hovedkontraktør som påskudd for å trekke seg fra hele avtalen. Og den finansielle krisen som The East African refererer til, er av dimensjoner. Fra oktober 2000 til i dag har AES' aksjeverdi, ifølge Wall Street Journal, sunket fra 72 til 4 dollar. Selv om Bujagali-prosjektet betegnes som et gullegg for det amerikanske energiselskapet, er det likevel usikkert om AES nå vil klare å mobilisere nok egne midler til byggingen.
- En slik kontrakt kan ikke gis til et selskap som står på konkursens rand, sier den ugandiske parlamentarikeren Ken Lukyamuzi.

Verdensbanken
Det som er sikkert er at Verdensbankens behandling av den såkalte MIGA-finansieringen på  215 millioner dollar i politisk risikogaranti, er utsatt inntil korrupsjonsspørsmålet rundt Bujagali er blitt klarlagt. Ingen vet når behandlingen vil bli tatt opp igjen. Det var en ansatt i Veidekkes daværende engelskregistrerte datterselskap Nor-Icil Ltd som i 1999 betalte under bordet 10.000 dollar til en ugandisk embetsmann. Medarbeideren i Nor-Icil sluttet ett år senere, samme år som Nor-Icil ble nedlagt. The Guardian har navngitt Nor-Icils medarbeider som den tidligere adm. dir.,  Paul Hinks. Mottaker var  Richard Kaijuka, daværende ugandisk energiminister og fram til i dag varadirektør for Afrika 1-gruppen i Verdensbanken. Kaijuka har innrømmet å ha mottatt pengene, men benekter at det dreier seg om korrupsjon. Han hevder at pengene var betaling for arbeid utført av hans sønn. I slutten av august ga Kaijuka likevel etter for kritikken, og sa opp sin stilling i Verdensbanken.
Det var etter gjentatte korrupsjonsanklager og sterkt press fra NGO-hold, at  Verdensbanken ba alle parter om å granske ekstra nøye alt som hadde å gjøre med Bujagali-prosjektet. Veidekke fant dette tilfellet av korrupsjon i Nor-Icil, og meldte selv fra til AES.

Støtten fra GIEK
Det norske garanti-instuttet for eksportkreditt, GIEK, vedtok i mai å støtte Bujagali-prosjektet med nesten en halv milliard kroner. Denne eksportkreditten er avhengig av at Verdensbankens MIGA-støtte innvilges. På spørsmål fra NorWatch sier GIEKs administrerende direktør Erling Naper at han ikke kan svare på om et tidligere tilfelle av korrupsjon, kan få konsekvenser for GIEKs garantistøtte.
- GIEK krever alltid i sine tilsagn at det ikke har forekommet korrupsjon. Vår garanti forutsetter i dette tilfellet at MIGA er inne i bildet. Hele problemstillingen ligger dermed i Verdensbanken. Det er Verdensbanken som nå må finne ut om dette har påvirket prosjektet eller ikke, sier Naper. Han husker ikke ett eneste tidligere tilfelle hvor GIEK har hatt en korrupsjonssak i forbindelse med et prosjekt.

Svartelisten
Verdensbanken svartelister selskaper som har begått korrupsjon. De som havner på denne listen utelukkes fra kontrakter finansiert av Verdensbanken. Utelukkelsen kan enten være tidsbegrenset eller permanent. På svartelisten - ifølge Verdensbankens eget regelverk - havner ikke bare selskapet som har begått den ulovlige handlingen, men også morselskapet som har aksjemajoriteten samt alle firmaer hvor det svartelistede firmaet har aksjeflertall. Etter det NorWatch forstår er det ikke nødvendig med en juridisk dom for å havne på listen. Det er nok at Verdensbankens egne indre kontrollprosedyrer viser at det dreier seg om korrupsjon. NorWatch har spurt Veidekke om hvordan de vurderer risikoen for å havne på Verdensbankens svarteliste.

Åpne kort
-  Vi er rolige. Det dreier seg om et begrenset tilfelle, som i tillegg er helt utenfor prosjektet. Vi stiller med  åpne kort, og er blitt møtt med en relativt positiv respons for vår måte å håndtere dette på, sier konserndirektør for informasjon, Kai Krüger Henriksen. Krüger Henriksen understreker at Nor-Icil drev med kraftlinjer og ikke med kraftverk, og at betalingen fant sted før dannelsen av konsortiet som skal bygge Bujagali ble dannet. Spørsmålet er om korrupsjonen av energiministeren har smurt beslutningssystemet i Uganda og åpnet dørene for Nor-Icils morselskap, Veidekke som fikk lederansvaret for konsortiet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!