Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Atomraketter på kollisjonskurs

Norge vil ikke vil ha kjernefysiske våpen utplassert på egen jord, men nordmenns felles oljeformue er likevel investert i produksjon av atomvåpen. Et overveldende flertall av befolkningen ønsker et internasjonalt forbud mot atomvåpen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norge vil ikke vil ha kjernefysiske våpen utplassert på egen jord, men nordmenns felles oljeformue er likevel investert i produksjon av atomvåpen. Et overveldende flertall av befolkningen ønsker et internasjonalt forbud mot atomvåpen.


Av Pia. A. Gaarder og David Stenerud
Norwatch

NorWatch har den siste tiden vist hvordan norske oljepenger er med på å finansiere produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Investeringen i det amerikanske våpenselskapet Lockheed Martin gjør Oljefondet delaktig i produksjonen av den avanserte atomraketten Trident II D5. Og gjennom den amerikanske industrigiganten Honeywell International Inc. er norske oljepenger med på produksjonen av selve atomstridshodene.

Den siste store undersøkelsen om nordmenns holdning til atomvåpen, er fra juli 1998. Den ble utført av 4-fakta AS for organisasjonen Norske leger mot atomvåpen (NLA). NLA er en underavdeling av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som fikk Nobels fredspris i 1985.

Undersøkelsen viser at et overveldende flertall, på tvers av partipolitiske skillelinjer, vil at regjeringen skal arbeide aktivt for å få til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Hele 92 prosent svarte at de vil ha et forbud mot atomvåpen, mens bare 5 prosent mente at et slikt arbeid ikke var viktig. 49 prosent mente at et forbud ville øke sikkerheten, mens 8 prosent mente at sikker-heten ville bli redusert.

Resultatet av undersøkelsen i Norge er på linje med undersøkelser fra andre land. 87 % i USA, 87 % i Storbritannia , 93 % i Canada og 87 % i Tyskland ønsker forhandlinger om avskaffelse av atomvåpen.
Professor Kirsten Osen i Norske leger mot atomvåpen sier at nordmenns holdninger har neppe endret seg siden undersøkelsen i 1998.

- Konflikten mellom India og Pakistan har på ny gjort atomvåpenpolitikken brennaktuell. Den nye nedrustningsavtalen mellom USA og Russland oppfyller ikke forpliktelsene i Ikke-spredningsavtalen om full avskaffelse av atomvåpen. Beredskapsnivået med fare for krig ved uhell er uendret, mens utviklingen av mindre og mer presise "mini-nukes" senker terskelen for bruk av atomvåpen, sier Osen.

Den store Oljefond-debatten 2002
11. april: NorWatch avslører at Oljefondet har investert 103 millioner kroner i selskapet General Dynamics, som er involvert i produksjonen av klasebomber.

11. april: Finansminister Foss bestemmer seg for å granske saken.

17. april: SVs Øystein Djupedal følger opp saken i Stortingets spørretime. Statsminister Bondevik svarer at regjeringen har bedt Folkerettsrådet for oljefondsaker om å vurdere muligheten for å utvide uttrekksmekanismen.

4. mai: NorWatch avslører at Oljefondet investerer i atomvåpen gjennom en aksjepost på 131 millioner kroner i våpengiganten Lockheed Martin. Dagbladets Magasinet bruker avsløringen som startskudd for en større serie om oljefondets investeringer.

7. mai: I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett viser regjeringen til Folkerettsrådets vurderinger og legger frem en plan om å utvide uttrekkingsmekanismen til  ILOs konvensjon om de verste former for barnearbeid (slaveri, sexhandel, alvorlig helserisiko og barnesoldater), samt Barnekonvensjonens paragraf 34 og 35.

7. mai: Dagbladet påpeker på lederplass at innføringen av etiske retningslinjer er et politisk og ikke et praktisk spørsmål.

8. mai: Øystein Djupedal utfordrer i spørretimen finansminister Foss på planene om å styrke uttrekksmekanismen:  Etiske retningslinjer er nødvendige, fordi uttrekksmekanismen begrenser seg til å rette opp uheldige pengeplasseringer i etterkant - "etter at Dagbladet NorWatch og SV ... har avslørt hva Oljefondet er inne i."

9. mai: NorWatch avslører at Oljefondet er inne i enda mer atomvåpenproduksjon - denne gang via investeringene i amerikanske Honeywell International, verdt 177millioner kroner.

10. mai: Bergens Tidende viser på lederplass til NorWatchs avsløringer og krever  etiske retningslinjer for Oljefondet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!