Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøfondet er latterlig

NorWatch skrev i siste nummer om hvordan Miljøfondets referanseportefølje er fylt opp med miljøverstinger og tobakksselskaper. Listen over selskaper har vært offentlig tilgjengelig i snart et år. Likevel har ingen av stortingspartiene som stemte for fondet reagert. Nå mottar både SV og forvaltningen kraftig kritikk fra miljøbevegelsen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NorWatch skrev i siste nummer om hvordan Miljøfondets referanseportefølje er fylt opp med miljøverstinger og tobakksselskaper. Listen over selskaper har vært offentlig tilgjengelig i snart et år. Likevel har ingen av stortingspartiene som stemte for fondet reagert. Nå mottar både SV og forvaltningen kraftig kritikk fra miljøbevegelsen.


Av David Stenerud
Norwatch

Listen over selskaper som er klarert for miljøfondet å investere i er dyster lesning for miljøvernere:  

British American Tobacco (UK og Australasia), Papastratos Cigarette Co., Exxon, Rio Tinto, Alcan (Utkal), Mitsubishi Bank og Halliburton (Burma), General Motors (våpen), samt flere titalls oljeselskaper, bilprodusenter og kjemikaliebedrifter. McDonalds og Coca Cola er også med.

- Det er klart at du kan ikke kalle dette et miljøfond, uttalte lederen for Stortingets finanskomit‚ Siv Jensen lattermildt i siste nummer av NorWatch.

- SV har forsømt seg
SVs finanspolitiske talsmann Øystein Djupedal sier på sin side at han er overrasket over NorWatchs funn:

- Dette visste jeg ikke, det er en stund siden vi hold på med miljøfondet. Nå skal jeg skrive et brev til Finansdepartementet med forespørsel om en redegjørelse for fondets investeringer.

Leder i Greenpeaces norske avdeling, Truls Gullowsen, mener SV har forsømt seg:

- Det er jo overraskende at det virker som om SV har glemt hele miljøfondet, sier han, og utdyper:

- SV, som den sterkeste pådriveren for å få Miljøfondet etablert, har et særlig ansvar for å følge opp.

Gullowsen mener det uansett er tullete å skulle investere noen promille i et miljøfond uten å underlegge resten av oljefondet et eneste etisk kriterium. Når nå først fondet er etablert kan ikke Greenpeace-lederen annet enn å riste på hodet.

- Det faller jo på sin egen latterlighet. Og det vitner om at de som er ansvarlig for retningslinjene ikke vet hva de driver med - og ikke bryr seg om hva de driver med, tordner Gullowsen.

Han er enig med Siv Jensen i at Oljefondets miljøoportefølje ikke kan kalles et miljøfond.

Det er også leder i Natur & Ungdom, Elin Lerum Boasson:

- Det høres jo ikke ut som et miljøfond dette her, sier hun til NorWatch når vi forelegger henne utdrag fra porteføljen:- Det var jo ikke dette som var intensjonen.

Kraftigst skyts retter hun mot regjeringen:

- Det er jo regjeringen som har ansvaret med å følge opp vedtak i Stortinget, sier hun. - Eller kanskje de gjør det så dårlig for liksom for å vise at det ikke går an å forvalte et fond etter slike kriterier, det er jo det de argumenterer hele tiden, spekulerer Natur & Ungdom-lederen.

- SV mangler innsikt
Daglig leder i Framtiden i Våre hender, Arild Hermstad mener man må se på selve forvalteransvaret:

- Om man først skal lage et miljøfond, burde man ikke la Norges Bank forvalte det, sier han. Det burde i stedet vært et fond for fornybar energi, bygd på risikokapital, som kompensasjon for at vi tjener masser penger på en miljøødeleggende ressurs. Slik det framstår i dag er hele miljøfondet en avsporing, mener Fivh-lederen.

I likhet med Greenpeaces Truls Gullowsen stusser også Hermstad over at SV lar seg overraske over Miljøfondets tvilsomme referanseportefølje:

- Jeg tror det skyldes at SV har manglende innsikt i hvordan det fungerer når du setter Norges Bank til å gjøre en sånn jobb. Når du blir overrasket over investeringer i miljøverstinger vitner det om at du ikke helt vet hva du har gjort.

Hermstad mener det er åpenbart at SV burde ha fulgt fondet tettere opp.

Og;

- Det hadde vært bedre om ikke miljøfondet hadde blitt etablert i det hele tatt.


Om referanseporteføljen:
- Det er ikke gitt at den faktiske aksjeporteføljen er identisk med referanseporteføljen, Norges Bank har et visst spillerom for avvik, men de kan ikke gå utover referanseporteføljen. Enkelt forklart er selskapene i referanseindeksen de selskapene som er klarert for miljøfondet å investere i, får NorWatch opplyst fra Finansdepartementet.

Oljefondets miljøportefølje, Miljøfondet, ble etablert 31. desember 2000. Kapitalen er vedtatt å skulle økes fra en til to milliarder kroner i løpet av første kvartal i år. Fondets midler kan investeres i selskaper i 22 land. Kriteriene formuleres av Finansdepartemente på følgende måte: "investeres i selskaper som antas å ha liten negativ innflytelse på miljøet samt i selskaper som oppfyller gitte krav til miljørapportering og sertifisering." Miljøkravene er basert på analyser fra det britiske konsulentselskapet Ethical Investment Research Service (som for øvrig fikk tilslaget i konkurranse med blant andre Storebrand).

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!