Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utkal videreføres uten Hydro

Det er nå klart at Norsk Hydro selger seg ut av det indiske gruveselskapet Utkal Alumina for rundt 6 millioner dollar. Eierandelen vil bli overtatt av de to andre partnerne i prosjektet, Indal og Alcan.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er nå klart at Norsk Hydro selger seg ut av det indiske gruveselskapet Utkal Alumina for rundt 6 millioner dollar. Eierandelen vil bli overtatt av de to andre partnerne i prosjektet, Indal og Alcan.


Av Jørn Stave
Norwatch

Det var under selskapets styremøte 16.-17. januar at det ble oppnådd enighet mellom de tre partnerne i Utkal Alumina. Salgsavtalen innebærer at det indiske selskapet Indal øker sin eierandel fra 20 til 55 prosent, mens kanadiske Alcan overtar den resterende andelen. 

- Avtalen forutsetter at indiske myndigheter godkjenner salget, men dette regner vi som en formalitet, sier styremedlem Ivar Oellingrath, leder i Hydro Aluminiums avdeling for samfunnsansvar.

Kutter alle forpliktelser
Norsk Hydros retrett innebærer også at støtten til lokale bistandsprosjekter kuttes. Oellingrath understreker imidlertid at de gjenværende partnerne sannsynligvis vil fortsette arbeidet med å sikre lokal støtte til industriutviklingen.

 - Alt vi har gjort i India har skjedd gjennom Utkal Alumina, og jeg ser ingen grunn til at Indal og Alcan ikke vil fortsette dette arbeidet. Det er imidlertid ikke naturlig for oss å delta i det videre arbeidet når vi selger oss ut av prosjektet.

Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp er kritisk til dette standpunktet. Kirkens Nødhjelp har hele tiden ment at Hydro må bidra til å finne en løsning før de trekker seg ut av prosjektet.

- Sosialt ansvar må bety at selskapet rydder opp i de problemene det har skapt, sier Gjernes, som mener at nye konsultasjoner med lokalbefolkningen og påfølgende redesign av prosjektet kan føre frem til en forsvarlig utbygging.

- Uansett må Hydro stille som en betingelse for salg at menneskerettigheter og miljø skal sikres i all virksomhet i regi av Utkal. Hvis det ikke er mulig å få en slik avtale med de andre eierne, bør Hydro vente med å selge aksjene og gjennom sin negative kontroll i selskapet sørge for at ingenting skjer før rettighetene til lokalbefolkningen er sikret, understreker Gjernes.

Økonomisk tap
Norsk Hydro selger sin andel for rundt 6 millioner dollar (cirka 53,7 millioner kroner). Uten at anleggsarbeidet  har kommet i stand, har Norsk Hydro investert omkring 80 millioner kroner i Utkal-prosjektet. I tillegg til et økonomisk tap, sitter selskapet uten tvil igjen med knuste drømmer. Utkal Alumina ble profilert som verdens mest lønnsomme bauxitt- og aluminaprosjekt, og skulle sikre Norsk Hydro langsiktige forsyninger til aluminiumsproduksjonen i Norge.

- Det er en slik sak som gjør oss klokere, men ikke rikere, uttalte nylig informasjonssjef Thomas Knutzen til Klassekampen.


Fakta: Utkal Alumina
Utkal Alumina International Ltd eies 45 % av Norsk Hydro, som også har utpekt konsernsjefen i selskapet. De øvrige partnerne er kanadiske Alcan (35 % eierandel) og indiske Indal (20 % eierandel). Ifølge den foreløpige salgsavtalen overtar Indal 55 % av selskapet og Alcan 45 %. Utkal Alumina håper å kunne bygge en bauxittgruve og et aluminaraffineri i Kashipur i delstaten Orissa i India. Store deler av lokalbefolkningen har motsatt seg prosjektet helt siden planene ble kjent. De vil miste verdifull matjord og frykter dessuten for vannressursene sine. Det foreslåtte gruveområdet ligger på et fjell som er hellig for adivasiene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!