Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk Hydro flagger ut fra Herøya

Inngår miljøkompromiss i Kina
Byggingen av Norsk Hydros nye omsmelteanlegg for magnesium er sluttført i Kina. Men de lokale leverandørene av råmetall sliter med store miljøutslipp og dårlige arbeidsforhold.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Inngår miljøkompromiss i Kina
Byggingen av Norsk Hydros nye omsmelteanlegg for magnesium er sluttført i Kina. Men de lokale leverandørene av råmetall sliter med store miljøutslipp og dårlige arbeidsforhold.

Jørn Stave
NorWatch

Den 30. november meldte Norsk Hydro at de første støpeblokkene med omsmeltet magnesium var produsert ved selskapets anlegg i Kina. Dette skjer bare halvannen måned etter vedtaket om å legge ned smelteverket på Herøya. Det nye omsmelteanlegget, som ligger like utenfor den gamle keiserbyen Xi'an, må stole på lokale leveranser av råmetall. Norsk Hydro vil ikke offentliggjøre sine kinesiske leverandører, men både miljøstandarder og arbeidsforhold er generelt langt dårligere enn ved den tilsvarende produksjonen på Herøya  - som nå altså blir nedprioritert i selskapets nye forsyningsstrategi.

Kull eller klor?
Det nyetablerte datterselskapet Hydro Magnesium Xi'an har brukt mye tid på å finne samarbeidspartnere som kan levere råmetall av god nok kvalitet. Det har i enda lengre tid foregått en strategisk debatt internt i Norsk Hydro om hvorvidt selskapet skulle investere i Kina.

- Det er ingen tvil om at de lokale magnesiumprodusentene ikke overholder norske HMS-standarder (helse, miljø og sikkerhet, red.anm.) slik vi kjenner dem fra Herøya, sier Keith Jones ved Hydro Magnesiums hovedkontor i Brussel. I motsetning til magnesiumproduksjonen på Herøya, som foregår ved elektrolyse, benytter de fleste kinesiske produsentene en termisk produksjonsprosess. Dette innebærer et høyt forbruk av kull med påfølgende utslipp av klimagasser.
Det finnes imidlertid ett stort smelteverk i Kina som benytter seg av elektrolysemetoden. Dette smelteverket er beryktet for sine store utslipp av dioksiner - klorholdige miljøgifter - et problem som tidligere er kjent fra Herøya. Er det mulig at Norsk Hydro vil motta leveranser fra dette smelteverket?

- Nei, det er lite sannsynlig, konstaterer Jones på telefon fra Brussel.

Er det lite sannsynlig eller utelukket?

- Det er utelukket. Smelteverket er en miljøkatastrofe.

Denne garantien vil NorWatch ha skriftlig, og sender derfor uttalelsen til Jones for godkjennelse. En revidert utgave sendes oss den påfølgende dagen:

- Smelteverket har alvorlige miljøproblemer. Det er veldig lite sannsynlig at vi kommer til å kjøpe råmetall derifra.
Norsk Hydros omsmelteanlegg har hittil bare benyttet seg av to leverandører, men ledelsen i selskapet har ytterligere åtte leverandører i kikkerten for fremtidige kontrakter. Disse evalueres nå i henhold til produktkvalitet, kostnadseffektivitet, miljøstandarder og bedriftenes vilje til å delta i et forbedringsprogram.

Dårlig sikkerhet
I Norsk Hydros årsrapport for 2000 skriver selskapet at arbeidsforholdene ved mange av magnesiumverkene er elendige:
"Størstedelen av det tyngste og mest risikobaserte arbeidet utføres av gjestearbeidere fra fattige jordbruksprovinser. Kina har en omflakkende arbeidsstyrke på rundt 120 millioner mennesker som er uten sosiale rettigheter i provinsen der de arbeider. Vanligvis bor de i soveavdelinger på fabrikkene og tar hardt arbeid mot dårlig betaling."

Keith Jones legger til at det ikke finnes verneutstyr i enkelte av fabrikkene, mens hos andre har arbeiderne både beskyttende kjeledresser, hjelmer, vernebriller og annet utstyr. Arbeidsmiljøet er også veldig varierende:

-Svovel brukes for å kontrollere oksidasjonen i støperiet. Dette fører til utslipp av svoveldioksid, som i enkelte tilfeller skaper et meget ubehagelig arbeidsmiljø. I andre fabrikker er imidlertid ikke dette et vesentlig problem, forklarer Jones. Hvilke konkrete krav har Norsk Hydro stilt til leverandørene i Kina?

- Vi er først og fremst ute etter de produsentene som viser vilje til forbedringer. En detaljert oversikt over forsyningsstrategien vår vil imidlertid ikke foreligge før om noen måneder, men generelt ser vi at de produsentene som tilbyr det beste og billigste metallet også er de reneste.

Ny epoke
Norsk Hydros inntog i Kina og nedleggelsen av smelteverket på Herøya illustrerer de store endringene som nå preger magnesiumindustrien. Omkring 600 norske arbeidsplasser vil gå tapt i løpet av første kvartal 2002, mens 75 nye arbeidsplasser etableres i Xi'an. Frem til 1991 var Kina en nettoimportør av magnesium, men i dag er landet en ledende eksportør med ca. 30 prosent av verdens magnesiumproduksjon.
I en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med nedleggelsen av smelteverket på Herøya, uttaler konserndirektør Eivind Reiten at "Den kinesiske inntreden i det globale magnesiummarkedet representerer (...) en varig strukturell endring som vi er nødt til å tilpasse oss."
Det har Norsk Hydro nå gjort ved å etablere omsmelteanlegget i Kina. I tillegg er det planer om å kjøpe kinesisk råmetall til støperiene i Europa. Ved å sette krav til leverandørene tror Keith Jones at Hydro Magnesium Xi'an kan spille en positiv rolle i kinesisk magnesiumindustri.
- Magnesiumproduksjonen i Kina vil fortsette uavhengig av Norsk Hydro, men ved å involvere oss, kan vi bidra til å forbedre de miljømessige og sosiale standardene.

----------------------------------------------------------

Hydro Magnesium i Kina
Hydro Magnesium er verdens ledende produsent av magnesium med en samlet årlig produksjon på omkring 113.000 tonn (resirkulert metall og råmetall). Selskapet har smelteverk i Norge og Canada, men produksjonen på Herøya skal legges ned i løpet av våren 2002. Et nytt omsmelteanlegg utenfor den kinesiske byen Xi'an sto ferdig i november, og kommersiell produksjon er ventet igangsatt i løpet av få måneder. Anlegget har en årlig kapasitet på 10.000 tonn legert magnesium og 400 tonn anoder, som vil selges til det europeiske og asiatiske markedet. Hydro Magnesium Xi'an sysselsetter 75 arbeidere og benytter lokale leverandører av råmetall. Kina står i dag for ca. 30 prosent av verdens magnesiumproduksjon.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!