Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

H. Koppernæs & sønner produserer fiskemel i Norge og Chile

Kugalskap gir doble standarder:
Europa er livredd for spredning av kugalskap. Allerede i juli i år forbød EU fiskemel fra Chile og Peru. I Norge har det i hele år vært forbudt å fôre klov- og hovdyr med importert fiskemel. Fra februar 2002 får vi heller ikke lov å gi dyra våre norsk fiskemel. - Ufornuftig, men like greit, er gjennomgangstonen blant norske fiskebyråkrater og produsenter.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kugalskap gir doble standarder:
Europa er livredd for spredning av kugalskap. Allerede i juli i år forbød EU fiskemel fra Chile og Peru. I Norge har det i hele år vært forbudt å fôre klov- og hovdyr med importert fiskemel. Fra februar 2002 får vi heller ikke lov å gi dyra våre norsk fiskemel. - Ufornuftig, men like greit, er gjennomgangstonen blant norske fiskebyråkrater og produsenter.David Stenerud
Norwatch

Bare i høst har to nye land i Europa blitt introdusert for den fryktede kugalskapen; først Finland, så Østerrike. EU vil gjøre alt de kan for å forsøke å forhindre videre spredning. Føre-var-prinsippet brukes for hva det er verdt, for i bakhodet murrer frykten for kugalskapens menneskelige kusine; Creutzfeldt Jacobs - som forskere mener kan være et resultat av smitte fra ku til menneske.

- Dårlig kontroll
Norge har jobbet iherdig med å få fisk unntatt fra EU-forbudet mot å fôre dyr med dyr. Et visst gehør har den norske argumentasjonen også fått; fiskemel er unntatt forbudet mot animalsk fôr til dyr som ikke faller inn i klov- og hovdyrkategorien. Det vil si at det fremdeles vil være tillatt å avle opp griser, fjærkre og fisk, samt pelsdyr, på fiskeprotein. NorWatch har vært i kontakt med både Fiskeridirektoratet, Veterinærhøgskolen og Dyrehelsetilsynet - ingen synes forbudet er fornuftig. EU-talsmann Johan

Reyniers medgir da også:

- Fisk kan jo ikke ha kugalskap.

Han forklarer at bakgrunnen for at også fiskemel blir forbudt til dyr som ku og hest er at EU er redd annet ben- og kjøttmel kan blandes inn i fiskemelet. For et par år siden ble det funnet store mengder falsk fiskemel i Danmark, og det er en utbredt oppfatning at kontrollen er for dårlig.

- Netto importør
Hans Peter Koppernæs er administrerende direktør i H. Koppernæs & sønner, som eier fiskemelfabrikker både i Norge (Vedde) og Chile (Lota Protein). Koppernæs må dermed forholde seg til to ulike standarder for bruk av fiskemel. Likevel synes han forbudet er udramatisk:

Selger ikke til kuer

- Vi selger omtrent ikke til landbruket i Norge, sier direktøren.

- Og i Chile går fiskemelet til oppdrett, gris og kylling. En del eksporteres til oppdrettsindustrien i Asia. Til sammen produserer de to Koppernæs-fabrikkene nær 80 000 tonn fiskemel i året. Tross faglige disputter med EU, mener også Fiskeridirektoratet at det hele er ganske udramatisk for norsk fiskemelindustri:

- Nei, dette kan jeg ikke se skulle være noe problem, sier rådgiver Bjørn Arne Næss.

- Norge er jo netto importør av fiskemel, det meste fra Chile og Peru.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!