Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Noen snakker usant i Chile

Arbeidsinspektør  fikk munnkurv om norsk oppdrettsselskap:

CHILE (NorWatch): Arbeidsinspektøren som påstod at det norsk-eide oppdrettsselskapet Mainstream underbetaler arbeiderne sine har fått munnkurv. Samtidig nekter sjefen hans å bekrefte at han har overlevert Mainstream et dementi.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Arbeidsinspektør  fikk munnkurv om norsk oppdrettsselskap:

CHILE (NorWatch): Arbeidsinspektøren som påstod at det norsk-eide oppdrettsselskapet Mainstream underbetaler arbeiderne sine har fått munnkurv. Samtidig nekter sjefen hans å bekrefte at han har overlevert Mainstream et dementi.

Av David Mikal Stenerud & Jorge Escalante
NorWatch

I en artikkel i det amerikanske månedsmagasinet Latin Trade rettes det kraftig kritikk mot Mainstream Salmones y Alimentos, et oppdrettsselskap eid av det statlige norske næringsselskapet Cermaq, tidligere Statkorn Holding. I artikkelen beskyl-des selskapet  for overforbruk av antibitika og for å underbetale arbeiderne.

Magasinet har valgt å se nærmere på Mainstream først og fremst med utgangspunkt i den ekstremt hurtige veksten det Cermaq-eide selskapet kan vise til. For treårsperioden 1998 til 2001 er det ingen andre oppdrettsselskaper i Chile som kan måle seg med Mainstreams 346 prosents verdiøkning, eller selskapets 1730 prosents vekst i inntekter.

NorWatch har vært i Chile og besøkt Mainstream. Vi ville forsøke å bringe klarhet i hvorvidt det er hold i påstandene fremsatt i Latin Trade.

Mediesky
I «oppdrettshovedstaden» Puerto Montt i det sørlige Chile blir vi tatt imot av administrerende direktør i Mainstream, Fransisco Ariztia. Han holder til i 11. etasje i et nytt foretnings-kompleks, og har antagelig den beste utsikten i byen.

-­ Latin Trade påstår at direktøren nektet å snakke med magasinets journalister?

­- Tøv, vi ble aldri kontaktet av det bladet, svarer Ariztia når NorWatch spør. Etter hvert går han likevel med på at det ikke er usannsynlig at journalistene har ringt ­ og at de nærmest automatisk har fått avslag på forespørselen om et intervju.

-­ Jeg liker å være privat og figurerer aldri i avisene, sier direktøren.

NorWatch har fått intervjuavtale først etter å ha gått via Cermaq-ledelsen i Norge. Da hadde vi allerede forsøkt å komme Ariztia i tale i to uker.
Når vi først er her er imidlertid direktør Ariztia svært imøtekommende. Han forteller at han er meget fornøyd med å ha fått norsk eier, men sier at nord-mennene ikke har påvirket driften av selskapet i noen retning. Han er fornøyd også med Mainstreams posisjon i chilensk oppdrettsnæring; selskapet har i dag en markedsandel på laks på nær 9 prosent, noe som gjør dem til den nest største enheten i bransjen.

Benekter
Når NorWatch tar opp de kritiske punktene i Latin Trade-artikkelen, blir det klart at Fransisco Ariztia er en mann som ikke møter uforberedt.

- Artikkelen er full av løgner, slår han fast.

Han legger på bordet tre dokumenter:

Ett av dem innholder signaturer fra vel tjue arbeidsledere (det fins ikke fagforeninger i Mainstream) som bekrefter at de ansatte har bra forhold både miljø-messig og lønnsmessig.

Et annet er en bekreftelse fra det farmasøytiske selskapet ScheringPlough om at Mainstream aldri har handlet antibiotika med dem. Dokumentet er et svar på de svært negative ut-talelsene selskapets tals-kvinne Mariela Romero kom med til Latin Trade ­ om antibiotikabruken i chilensk oppdrettsnæring.

Det tredje dokumentet relaterer seg til en uttalelse fra Hector Moyano ved det lokale arbeidsinspeksjonskontoret (Inspección del Trabajo) i Puerto Montt.

Moyano er sitert på følgende i Latin Trade, februar 2001: «Mainstream er for øyeblikket under etterforskning for brudd på den chilenske arbeidsmiljøloven. Selskapet betaler sine arbeidere under minimumslønn for overtid. Disse arbeidstimene må minst være minimumslønnet. Hvis vi ikke klarer å forhandle frem et forlik, er vi nødt til å bøtelegge dem.»

Dokumentet Mainstream-direktøren nå viser oss er undertegnet av arbeidsinspektør Hector Moyanos overordnede, regionssjef Alejandro Cardenas. I teksten avkreftes det kategorisk at Mainstream er under etterforskning. Ifølge skrivet har ikke selskapet vært under noen form for etterforskning i perioden 1. januar 2000 og frem til i dag.

- Jeg var virkelig forbannet over den artikkelen, det må jeg si, kommenterer Fransisco Ariztia indignert.

For mye antibiotika
Den chilenske ressursorga-nisasjonen Terram har nylig dokumentert at chilensk oppdrettsnæring bruker 75 ganger så mye antibiotika som søsterindustrien i Norge. På dette område er ikke Ariztia like avvisende til kritikken.

­- Det er nok riktig at chilensk oppdrett generelt, og vi også, bruker altfor mye antibiotika, svarer Ariztia.

­- Men det er fordi vi ikke har utviklet vaksiner. Vi har nemlig en stat som ikke er villig til å investere i den forskningen og utviklingen som skal til.

­- Kan ikke industrien gjøre det selv?

­- Nei, vi kunne ikke gjort det. Kanskje vi kunne sette til side 1-2 prosent av inntektene til slik forskning, men det ville likevel ikke være nok.

­- Men kan ikke hele industrien gå sammen?

­- Jo, vi har prøvd, hevder Ariztia. Men så er det plutselig selskaper som har dårlige resultater og ikke kan bidra allikevel... nei, det har ikke fungert.

Hit, men ikke lenger
Når praten med direktøren er over blir vi tatt med båt ut til et av de tre oppdrettsområdene Mainstream eier og driver rundt Puerto Montt.
Ansvarlig for driften på disse anleggene er Javier Herrera Portorelli. Han forteller at her dyrkes det både laks, ørret og en variant av regnbueørret.

Arbeiderne forteller at de tjener svært godt. Noen av dem må bo hele uka ute ved anlegget eller ved anleggene de er ansvarlig for; andre pendler.

Dagen går; vi er ikke ferdig med omvisningen og på vei tilbake til Puerto Montt før i 8-tiden på kvelden. Vi venter å få befare fileteringsfabrikken inne i Puerto Montt, men blir skuffet.

-­ Det er ingen der nå, det er ingenting å se, sier Herrera Portorelli.

Innrømmer lav lønn
Fransisco Ariztia har fortalt oss at de som tjener aller dårligst i Mainstream er de ferskeste filetfabrikkarbeiderne ­ som vi altså ikke fikk anledning til å møte. De tjener bare 132.000 pesos, rundt 1700 kroner, i måneden. Det er likevel over den lovlige minstelønna i Chile, i dag satt til 105.500 pesos, i overkant av 1300 kroner.

For å illustrere hvor lav lønna i Mainstream egentlig er, kan det være verdt å låne et øre til direktøren for et annet chilensk Cermaq-selskap, Karl Samsing i EWOS: De som tjener minst hos ham tar inn 180.000, over 2300 kroner, altså langt over Mainsteam-nivå. Likevel innrømmer direktøren over-for NorWatch: «Det er van-skelig å forsørge en familie med den lønna.»

Selv om Mainstream-direktøren bekrefter at lønningene på filetfabrikken er svært lave, lurer det ennå en mistanke om at ikke alle kort er lagt på bordet. Hvorfor taler arbeidsmyndighetene med to tunger?

Munnkurv
Vi spør først den lokale arbeidsinspektøren i Puerto Montt, Hector Moyano:

-­ Stemmer det at du har snakket med Latin Trade?

­- Ja, jeg husker det, svarer Moyano.

­- Er det riktig som du sier til bladet at Mainstream er under etterforskning?

­- Dette kan ikke jeg snakke om.

­- Men du har jo tidligere uttalt deg til journalister...

­- Ja, men nå kan jeg ikke snakke om denne saken, du må ta kontakt med regions-sjef Alejandro Cardenas.

Det gjør vi:
­
- Kan du forklare hvorfor Hector Moyano har påstått at Mainstream er under etterforskning for å underbetale arbeiderne sine, samtidig som direktør Ariztia sitter på et dokument hvor du har undertegnet på det motsatte?


­- Jeg vil ikke snakke om denne saken.

­- Men du må jo kunne bekrefte eller avkrefte...

­- Send meg en faks med spørsmål så skal jeg se hva jeg kan gjøre.

I ettertid har det vært påstått fra Inspección del Trabajo-kontoret at faksen ikke har kommet frem. Nå har imidlertid Cardenas' sekre-tær bekreftet overfor Nor-Watch at regionsjefen har mottatt faksen. Han har imidlertid ikke kommet med noe svar, men heller gjort seg utilgjengelig i flere uker. Bare ‚n gang har vi fått tak i ham direkte på telefon; da la han på med en gang han skjønte hvem som ringte.

Administrerende direktør Geir Isaksen i Cermaq er gjort kjent med denne saken og sier han vil ta kontakt med datterselskapet i Chile.

­- Men i utgangspunktet så må jeg jo selvsagt stole på mine kolleger, sier Isaksen.

-----------------------------------------------------------

Cermaq: Mainstream & EWOS i Chile
Cermaq-gruppen, tidligere Statkorn Holding, hadde i fjor en omsetning på nær 4,5 milliarder kroner. Den norske stat, ved nærings og handelsdepartementet, eier 79,38 prosent av Cermaq. I tillegg eier Norgesinvestor rundt 12 prosent. Resten eies av et hundretalls mindre aksjonærer, hvorav Odin Fond er den største.
I 2000 overtok Cermaq alle aksjene i flere chilenske selskaper, blant dem Mainstream og EWOS. Mainstream Salmones y Alimentos har de siste årene vært det raskest voksende oppdrettsselskapet i Chile, og regner i år med å ha en omsetning på om lag 700 millioner kroner. Selskapet er nest størst på laks i Chile. EWOS er et internasjonalt fiskefôrselskap med fabrikker i Norge, Skottland, Canada og Chile. Selskapet har en global markedsadel på fôr til laks og ørret på nær 40 prosent. EWOS var tidligere eid av den finske næringsgiganten Cultor.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!