Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sviende nederlag for Aracruz Celulose i Brasil: Historisk lovforbud mot eukalyptus

Delstaten Espirito Santo i Brasil har lagt ned forbud mot den planlagte utvidelsen av Aracruz Celuloses eukalyptusplantasjer. Verdens største produsent av bleket eukalyptusmasse må dermed bite i gresset for den massive lokale motstanden.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Delstaten Espirito Santo i Brasil har lagt ned forbud mot den planlagte utvidelsen av Aracruz Celuloses eukalyptusplantasjer. Verdens største produsent av bleket eukalyptusmasse må dermed bite i gresset for den massive lokale motstanden.


Av Jørn Stave
Norwatch

Lovforslaget om å stanse utvidelsen av eukalyptusplantasjer i Espirito Santo på den brasilianske vestkysten, ble opprinnelig fremmet av lederen i delstatsparlamentets miljøkomit‚, Nasser Youssef, tidligere i år (se NorWatch 8/2001). Guvernøren i Espirito Santo la imidlertid ned et veto mot forslaget, noe som ble oppfattet som en støtteerklæring til Aracruz Celuloses planer om å utvide plantasjene med 17.000 hektar.

Nå har delstatsparlamentet forkastet vetoresolusjonen med 20 mot 5 stemmer. Aracruz Celulose har dermed gått på et stort symbolsk tap, som også kan vise seg å sette kjepper i hjulene for den pågående utvidelsen av produksjonskapasiteten i selskapets cellulosefabrikk.

Småbønder eller storkonsern?
Motstanden mot Aracruz, der den norske forretningsmannen Erling Lorentzen er styreleder og storaksjonær, har vakt internasjonal oppmerksomhet gjennom flere år. Selskapet har ligget i landkonflikter med de to indianerstammene Tupinikim og Guarani helt siden 1970-tallet. Aracruz har også flere ganger mottatt kritikk fra fagforeningen på cellulosefabrikken.

Den siste tiden har selskapet blitt anklaget for å utvide eukalyptusplantasjene på bekostning av det familiebaserte jordbruket. Ifølge motstandsgruppen Forum Mot Grønn Ørken, utnytter Aracruz dårlige tider blant lokale kaffebønder ved å kjøpe landområder i stor stil.

Aracruz eier allerede seks prosent av delstatens landarealer, men har ytterligere behov for tømmer så snart den pågående utvidelsen av selskapets cellulosefabrikk er ferdig. Byggingen av et tredje produksjonsanlegg skal etter planen være sluttført til neste år, og vil kunne bety en produksjonsøkning fra dagens 1,3 millioner tonn per år til 2 millioner tonn.

I takt med selskapets ekspansjon har antallet arbeidere blitt jevnlig redusert. Per dags dato er 1.698 personer direkte sysselsatte av Aracruz, mens familiejordbruket i Espirito Santo omfatter 70.000 familier, hvorav den store majoriteten eier mindre enn 10 hektar land. Forum Mot Grønn Ørken hevder på bakgrunn av dette at Aracruz' stadige oppkjøp av produktive landområder, med støtte av den statlige investeringsbanken for sosial og økonomisk utviking (BNDES), undergraver bøndenes muligheter til å sikre sine levevilkår.

Økologisk kartlegging
Den nye lov nr. 252/2001 krever at beplantningen opphører inntil myndighetene har gjennomført en økologisk kartlegging av landområdene. Dette kan bety at Aracruz bare midlertidig må stanse utvidelsen av plantasjene, men resultatet kan også bli at delstatsmyndighetene setter en permanent stopper for nyplanting av eukalyptus til fordel for tradisjonelt jordbruk.

Den første reaksjonen fra delstatens landbruksdirektør var at kartleggingsarbeidet kunne bli effektivt utført av hans egen stab i løpet av 60-90 dager. Dette har skapt reaksjoner blant forkjemperne for den nye loven, som frykter at prosessen bare vil munne ut i en overflatisk undersøkelse. Forum Mot Grønn Ørken har derfor tatt til orde for at kartleggingen må bli nøye overvåket av uavhengige parter, og at undersøkelsen også må ta for seg de sosiale, kulturelle, etniske og økonomiske sidene ved plantasjedriften. Organisasjonen krever dessuten at det blir arrangert offentlige seminarer og workshops om temaet, slik at ikke vurderingene bare gjøres blant byråkratene i delstatshovedstaden Vit¢ria.

Aracruz går til sak?
Aracruz Celulose har møtt flere protester den siste tiden. For kort tid siden gikk Bevegelsen For Jordløse Bønder (MST) til okkupasjon av den 400 hektar store Aracruz-eiendommen Barba Negra i Espirito Santo. Omtrent 200 familier deltok i okkupasjonen til støtte for de 12 leilendingsfamiliene som bor på storgården.

I den saken fikk Aracruz medhold i rettsapparatet for at Barba Negra skulle tilbake på selskapets hender. Nå ryktes det at Aracruz nok en gang skal gå rettens vei for å sikre sine økonomiske interesser. Bakgrunnen skal være at selskapet blir diskriminert ved at den nye loven bare forbyr planting av eukalyptus til celluloseproduksjon, og ikke til andre formål. Det har imidlertid ikke lyktes NorWatch å få en kommentar fra Aracruz Celulose.

FAKTA: Aracruz Celulose i Brasil
Aracruz Celulose eies hovedsaklig av fire store aksjonærer; Lorentzen Empreendimentos (28 %), Mondi International (28 %), Safra (28 %) og den brasilianske investeringsbanken for sosial og økonomisk utvikling, BNDES (12.5 %). Lorentzen Empreendimentos kontrolleres av nordmannen Erling Lorentzen, som grunnla Aracruz Celulose i 1972 og som i dag er styreleder i selskapet. Aracruz eier 144.000 hektar eukalyptusplantasjer i delstatene Espirito Santo og Bahia. Selskapet eier dessuten verdens største cellulosefabrikk og produserer årlig 1,3 millioner tonn kortfibret bleket cellulose.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!