Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Men hva med lokalsamfunnene?

Enighet mellom arbeidere, bedrifter og myndigheter i Jamaica:
Etter flere år med streiker og lave produksjonstall, er det nå større samarbeidsvilje mellom aktørene i bauxitt- og aluminaindustrien på Jamaica. I 1998 ble fagforeningene, selskapene og myndighetene enige om en felles avtale, der partene forplikter seg til å sikre stabile konkurransevilkår og forbedre miljøstandardene. Men stadige konflikter med lokalsamfunnene viser at industrien langt fra kommer alle til gode. Et av selskapene som deltar i denne virksomheten er Norsk Hydro.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Enighet mellom arbeidere, bedrifter og myndigheter i Jamaica:
Etter flere år med streiker og lave produksjonstall, er det nå større samarbeidsvilje mellom aktørene i bauxitt- og aluminaindustrien på Jamaica. I 1998 ble fagforeningene, selskapene og myndighetene enige om en felles avtale, der partene forplikter seg til å sikre stabile konkurransevilkår og forbedre miljøstandardene. Men stadige konflikter med lokalsamfunnene viser at industrien langt fra kommer alle til gode. Et av selskapene som deltar i denne virksomheten er Norsk Hydro.


Av Jørn Stave
Norwatch
 
Norsk Hydro eier det største bauxitt- og aluminaselskapet på Jamaica, Alpart (Alumina Partners of Jamaica), sammen med det amerikanske selskapet Kaiser Aluminium. Virksomheten foregår utenfor byen Mandeville, på sørsiden av øya.

I 1998 signerte Alpart og de andre selskapene en avtale med fagforeningene og landets myndigheter, der alle partene uttrykker forståelse for at industriens fremtid avhenger av et samarbeid mellom eierne, arbeidstakerne og myndighetene.

Avtalen som kalles «Memorandum of Understanding»,  ble  forhandlet  frem  etter at produksjonen gjennom flere år hadde blitt svekket av streiker og høye statlige avgifter. Etter en periode på begynnelsen av 1980-tallet med lavkonjunktur i aluminiumsindustrien, stengte Alpart sin virksomhet og flere hundre arbeidere mistet arbeidsplassene sine. Samtidig gikk myndighetene glipp av store skatteinntekter. 

- Mandeville ble gjort om til en spøkelsesby etter nedleggelsen. Dette var en vekker både for fagforeningene og myndighetene, og la grunnlaget for det samarbeidet som råder i dag, forklarer Norman DaCosta, visepresident i National Workers Union of Jamaica (NWU). 

Unik avtale
Under et besøk på Jamaica i mai, møtte NorWatch flere representanter for fagforeningene ved Alpart. De var alle enige i at arbeidsforholdene hadde forbedret seg de siste årene, og at ledelsen i selskapet var mer lydhøre for kritikk fra arbeiderne.

- Jeg har jevnlig kontakt med konserndirektør Ray Gendron i Alpart og samtalene er preget av gjensidig respekt og forståelse, sier Norman DaCosta.

NWU er den største fagforeningen ved Alpart og har påtatt seg ansvar for å videreutdanne arbeiderne i den hensikt å øke produksjonen og bedre sikkerheten. Fagforeningene har også forpliktet seg til å holde lønnskravene innenfor de grensene som kreves for at selskapene skal være konkurransedyktige på det internasjonale markedet. 

- En streik ved Alpart er nærmest en umulighet i dag, understreker DaCosta.

I tillegg til å forbedre arbeidsforholdene og produksjonskapasiteten, nevner avtalen også at hensynet til miljø og lokalbefolkning må bedres. Dette skal gjøres ved at bedriftene investerer i ny teknologi og støtter lokale utviklingsprosjekter. Dessuten forusettes det at myndighetene tilbakefører større deler av inntektene til sosiale tiltak i lokalmiljøet.  

Naboene klager
Men det er ikke bare bedriftene, myndighetene og arbeiderne som er aktører i Jamaicas bauxitt- og aluminaindustri. Det bor tusenvis av mennesker, hovedsakelig bønder, i gruveområdene og omkring aluminaraffineriene. Disse blir tvunget til å flytte etter hvert som industrien tar over nye landområder, og mange blir dessuten berørt av støv og utslipp av kaustisk soda (se NorWatch 6/2001).

En av de som blir plaget av forurensningen fra Alparts aluminaraffineri er 70 år gamle Samuel Baley i landsbyen Downs.

- Det er vel og bra at selskapet skaper mange arbeidsplasser, men hva med oss som er naboer til raffineriet, spør Baley, som hevder at kompensasjoner har uteblitt og at lokalsamfunnet neglisjeres.

Baley understreker at Alpart nok er til beste for landets økonomi, men det hjelper lite så lenge innbyggerne ikke føler at inntektene kommer dem til gode.

De store gruveselskapene på Jamiaca anser nå den største trusselen mot industrien å være at folk utenfra flytter inn til områder med store bauxittreserver. Dermed vil de få utbetalt erstatninger den dagen bauxitten skal graves opp.

Ledelsen i Kaiser Aluminium har derfor tatt til ordet for at partene setter i verk tiltak mot at folk bygger nye boliger i disse områdene.

- Så lenge virksomhetene foregår i tett nærhet til lokalsamfunnene, vil miljøproblemer skape vanskeligheter både for befolkningen og industriutviklingen, sier Greg Christie i Kaiser Aluminium til avisen The Observer.

Like i etterkant av dette utspillet blokkerte frustrerte innbyggere jernbanen til Alpart som en protest mot de stadige utslippene fra selskapets aluminaraffineri.


Hydro Aluminium i Jamaica
Alpart (Alumina Partners of Jamaica) er et samarbeid mellom Hydro Aluminium, med en eierandel på 35 %, og amerikanske Kaiser Aluminium som kontrollerer resten av selskapet og som er operatør. Selskapet utvinner bauxitt gjennom det nyetablerte AMV (Alpart Mining Venture), og produserer alumina i et raffineri utenfor byen Mandeville. Bauxitten fraktes til fabrikken via et 15 km langt transportbånd, mens sluttproduktet alumina transporteres med jernbane til selskapets havneanlegg på sørkysten, ca. 11 km unna. Alpart ble opprinnelig etablert i 1966 og aluminaraffineriet sto ferdig i 1969. Etter nedleggelse og påfølgende gjenåpning, kjøpte Hydro seg inn i selskapet i 1989. Alpart sysselsetter omkring 1200 arbeidere og produserte i fjor 1,5 millioner tonn alumina, hvorav en vesentlig andel skipes til norske aluminiumsverk.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!