Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lovforslag truer Aracruz


Et lovforslag om å stanse utvidelsen av eukalyptusplantasjer i den brasilianske delstaten Espirito Santo skaper politisk splid. Lovforslaget, som nylig ble fremmet av en representant i delstatsparlamentet, krever at beplantingen opphører inntil myndighetene har gjennomført en økologisk kartlegging av de aktuelle områdene. En slik undersøkelse vil kunne fortelle hvilke steder tradisjonell jordbruksproduksjon bør prioriteres foran plantasjedrift.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Et lovforslag om å stanse utvidelsen av eukalyptusplantasjer i den brasilianske delstaten Espirito Santo skaper politisk splid. Lovforslaget, som nylig ble fremmet av en representant i delstatsparlamentet, krever at beplantingen opphører inntil myndighetene har gjennomført en økologisk kartlegging av de aktuelle områdene. En slik undersøkelse vil kunne fortelle hvilke steder tradisjonell jordbruksproduksjon bør prioriteres foran plantasjedrift.


Av Jørn Stave
Norwatch

Lovforslaget var rettet mot Aracruz Celuloses planer om å beplante nye 17.000 hektar i tillegg til de 88.000 hektarene som de allerede eier i Espirito Santo. Protestene mot Aracruz, der Erling Lorentzens familie og DnB er deleiere, har pågått i flere år, og koordineres nå av organisasjonen Forum Mot Grønn Ørken.

Lederen av miljøkomit‚en i delstatsparlamentet, Nasser Youssef, uttaler at selskapet "kommer ikke delstaten til gode, betaler ikke skatter og behandler Espirito Santo som om det var en koloni. Vi krever å bli behandlet med respekt."

Ifølge den internasjonale organisasjonen World Rainforest Movement (WRM), har lovforslaget blitt omfavnet av miljø- og menneskerettsaktivister i flere latinamerikanske land. Brev har blitt sendt til delstatsguvernør Jose Ignacio Ferreira fra Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Guatemala og Nicaragua.

Delstatsguvernøren bestemte likevel raskt å benytte seg av vetoretten. Signeringen av vetoresolusjonen ble foretatt under en høytidelig seremoni, noe som ifølge WRM ble gjort for offentlig å ta Aracruz i forsvar.

Miljøkomit‚en tok på bakgrunn av lovforslaget initiativet til å arrangere et seminar om eukalyptusplantasjer. Møtet ble arrangert 21. - 23. august i delstatshovedstaden Vitoria, og hadde til hensikt å legge premissene for delstatsparlamentets endelige beslutning om enten å tilbakevise vetoresolusjonen eller å legge veien åpen for at Aracuz kan fortsette sin ekspansjon i Espirito Santo. 

Seminaret var åpent for både tilhengere og motstandere av eukalyptusplantasjer i Espirito Santo, og blant de inviterte var representanter fra Aracruz Celulose. Selskapet nektet imidlertid å delta på seminaret, og sendte isteden et brev til Nasser Youssef i delstatsparlamentet, der de foreslo en alternativ dagsorden som heller fokuserte på behovet for stabile investeringsvilkår enn ideologiske og tendensiøse spørsmål knyttet til plantasjedrift. Aracruz fastslår i brevet at eukalyptusplantasjene "bevarer det biologiske mangfoldet", "bevarer jordsmonnet", "beskytter hydrologiske ressurser", "genererer sysselsetting og leieinntekter", "bidrar til regional utvikling" og "genererer skatteinntekter".

Seminaret ble, ifølge WRM, er stor suksess med bred folkelig deltakelse. Aracruz valgte å arrangere et eget møte, der bare tilhengere av selskapet ble invitert. 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!