Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hydro Agri svikter på Trinidad

Mindre enn et år etter at Hydro Agri gikk ut offentlig med lovnader om at de har fått kontroll med sikkerheten ved ammoniakkanleggene sine på Trinidad, ble den eldste av fabrikkene rystet av en ny brann. Samtidig har to arbeidere som ble alvorlig skadet i den store ulykken ved samme fabrikk i 1997 fortsatt ikke fått erstatningen de har krav på.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mindre enn et år etter at Hydro Agri gikk ut offentlig med lovnader om at de har fått kontroll med sikkerheten ved ammoniakkanleggene sine på Trinidad, ble den eldste av fabrikkene rystet av en ny brann. Samtidig har to arbeidere som ble alvorlig skadet i den store ulykken ved samme fabrikk i 1997 fortsatt ikke fått erstatningen de har krav på.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

I NorWatch-rapporten "En utrygg arbeidsplass" omtales oppfølgingsarbeidet ved Hydro Agri Trinidad (HAT) etter dødsulykken i 1997, og behandlingen av ulykkesofrene vies en del plass. Da rapporten kom i juni 2000 hadde verken enkene etter de to omkomne eller de to overlevende, men hardt skadde arbeiderne, fått den økonomiske erstatningen de hadde krav på. Da hadde ulykkesofrene kjempet i nesten tre år mot et selskap som stadig trenerte kravene, og saken var på full fart inn i rettsvesenet. 

Få dager etter publiseringen meldte Hydro Agri at et forlik var oppnådd med de to enkene som til sammen ville motta om lag fire millioner kroner hver. Det ble også sagt at straks sakene til de to enkene er ute av verden, vil sakene til de to arbeiderne bli tatt hånd om.

  - Vi fikk pengene våre i fjor høst, og er veldig glade for at saken er ute av verden for vårt vedkommende, sier Amina Hosein, enken etter tidligere HAT-ingeniør Farzan Hosein. 

Rajesh Ramoutar er ikke like fornøyd med situasjonen. han sliter fortsatt med brannskadene han fikk på 70% av huden, han har den dag i dag et infisert sår i halsen og går med bandasje omkring hodet. Han sliter med psykiske problemer, og var senest i vår inne til medisinsk oppfølging ved et sykehus i USA, alt som følge av ulykken i 1997. Ramoutar er fortsatt formelt sett ansatt i  Hydro Agri Trinidad, men mener han er arbeidsudyktig og krever full erstatning for tapt helse så han kan klare seg uten lønnen fra Hydro i framtiden.

  - Vi ble glade da Hydro gikk ut på norsk fjernsyn og lovet fortgang i utbetalingene til oss. Derfor er det bittert å se i dag at ingenting har blitt gjort. Jeg føler saken treneres av Hydros advokater, sier en oppgitt Ramoutar til NorWatch.

Rajesh Ramoutar opplyser at heller ikke Naz Mohammed sin sak har beveget seg det siste året. De to har mye kontakt, og bruker den samme advokaten i sine parallelle søksmål mot HAT.

 Avviser trenering
HATs president Bjarne Olai Vik avviser at det er Hydros skyld at erstatningene har uteblitt. I et svar til NorWatch om hvorfor erstatningssakene ikke er avgjort ennå, skriver han:

"Forhandlinger startet som planlagt etter at saken for de to enkene var avsluttet og pågår fortsatt. Rent teknisk foregår forhandlingene mellom vårt forsikringsselskaps advokat og de skadedes advokat. Følgende forhold ser ut til å ha påvirket fremdriften negativt:   

  - Motpartens advokat har vært opptatt med andre saker

  - Begge de skadede har vært til nye operasjoner noe som kan påvirke grunnlaget for fastsettelse av erstatningssum

  - Faktisk uenighet om hva som er en rimelig erstatningssum (siste utvikling i saken er at de skadedes advokat plutselig har mangedoblet kravet for en av de skadede, noe som neppe vil bidra til å fremskynde en avslutning).

Vi er ikke fornøyd med fremdriften og har så sent som i forrige uke sendt et brev til motpartens advokat hvor vi ber om at alt gjøres for å få sakene avsluttet."

Det har versert rykter om at Hydro Agri har planer om å avslutte ansettelsesforholdene til de to skadde arbeiderne, som hele tiden siden ulykken har mottatt full lønn fra Hydro, når det har gått fire år siden ulykken (høsten 2001). Disse ryktene tilbakeviser nå Bjarne Olai Vik:

  - Vi har ingen planer om å avslutte ansettelsesforholdet deres, sier han.

Ny brann
For ikke lenge siden skjedde det en ny brann på den eldste av Hydro Agris tre ammoniakkfabrikker på Trinidad. Ulykken skjedde like i nærheten av åstedet for dødsulykken som krevde to menneskeliv i 1997 og som skadet to av selskapets ansatte for livet. NorWatch fikk vite om ulykken da ansatte ved Hydro Agri Trinidad henvendte seg og spurte om vi visste hva som hadde skjedd; de hadde nemlig  fått  svært  sparsomt  med  informasjon fra ledelsen ved fabrikken.

Arbeiderne lurte spesielt på hvorfor Hydro Agris ledelse hadde avvist det lokale brannvesenet da disse kom til porten og tilbød sin hjelp. Men det gikk bra selv om Hydros egne folk tok seg av det, og ingen kom til alvorlig skade, selv om resultatet ble en del materielle ødeleggelser.

  - Stemmer det at det lokale brannvesenet ble avvist? 

  - Nei, dette er ikke korrekt. Da det lokale brannkorpset kom til HAT, var allerede brannen slokket og det var ikke behov for dem, svarer HATs president Bjarne Vik.

  - Har HAT nedsatt en granskningskommisjon etter brannen?

  - En granskningskommisjon med medlemmer fra Agri-divisjonen, myndigheter, fagforeningen og HAT ble nedsatt umiddelbart og har levert sin rapport, bekrefter Vik.

Det har ikke lyktes NorWatch å få en offisiell kommentar fra fagforeningen OWTU som organiserer de ansatte ved HATs ammoniakkfabrikker.

--------------------------------------------

"Vi ble glade da Hydro gikk ut på norsk fjernsyn og lovet fortgang i utbetalingene til oss. Derfor er det bittert å se i dag at ingenting har blitt gjort. Jeg føler saken treneres av Hydros advokater."
Rajesh Ramoutar, ulykkesoffer og ansatt ved Hydro Agri Trinidad til NorWatch, 11.7.2001

 -------------------------------------------

Fakta: Norsk Hydro i Trinidad & Tobago
Hydro Agri Trinidad Ltd. (HAT) eies 100% av Norsk Hydro. HAT driver til sammen tre ammoniakkfabrikker og har 340 ansatte. Selskapet er registrert i Bermuda, men har alle sine aktiviteter på Trinidad. Den ene fabrikken eies 100% av HAT, og ble overtatt ved årsskiftet 1990/1991. Norsk Hydro eier 49% i Trinidad Nitrogen Company (Tringen), som eier de to andre fabrikkene; Tringen I og Tringen II. Myndighetene eier de resterende 51% av Tringen, som på grunn av HATs operatøransvar kun har syv egne ansatte. Til sammen stod de tre anleggene for 11% av verdenseksporten av ammoniakk i 1996.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!