Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Epupa-prosjektet i Namibia

I siste nummer av det amerikanske tidsskriftet Scientific American (Juni 2001) er trykket en lengre artikkel om planene for et kraftverk på Kunene-elva i Namibia, det såkalte Epupa-prosjektet (se NorWatch 5/97, 19/97, 18/97 og 12/99). Norad har vært den største bidragsyteren til forundersøkelsene for prosjektet, 25 millioner kroner, som er utført av blant andre Norconsult.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I siste nummer av det amerikanske tidsskriftet Scientific American (Juni 2001) er trykket en lengre artikkel om planene for et kraftverk på Kunene-elva i Namibia, det såkalte Epupa-prosjektet (se NorWatch 5/97, 19/97, 18/97 og 12/99). Norad har vært den største bidragsyteren til forundersøkelsene for prosjektet, 25 millioner kroner, som er utført av blant andre Norconsult.

Artikkelforfatteren, Carol Ezzell, kommer med noen oppsiktsvekkende opplysninger om situasjonen i området. Blant annet møtte hun stor uvitenhet omkring prosjektplanene hos den lokale himba-befolkningen. Uvitenheten skyldtes blant annet, skriver hun, at de berørte hadde mottatt skriftlig informasjon om prosjektet på engelsk. Trond Westeren i Norconsult sier til NorWatch at dette informasjonsarbeidet er myndighetenes ansvar, og at de ikke kjenner til hvordan dette har vært utført.

Artikkelen omtaler også alternativene til en utbygging på Kunene-elva. Det 20 trillion kubikkmeter store gassfeltet Kudu vil kunne forsyne landet med den energi det trenger for 25 - 30 år. Dessuten påpekes det at Ruacana-kraftverket høyere opp i elva, kun produserer 20% av kapasiteten. Ifølge Western varierer produksjonen ved dette verket mellom 0 og 100% prosent, alt etter årstiden, da dette verket ikke har noe reservoar.

Avslutningsvis i artikkelen uttaler stammeleder Jakatunga Tjiuma at himbaene har en plan for motstand mot prosjektet, hvis det skulle startes opp. Flere menn i stammen har erfaring fra frigjøringskrigen på 1980-tallet og har fortsatt sine våpen hos seg.

Til dette svarer ministeren for gruver og energi, Jesaya Nyamu, at hvis himbaene motsetter seg prosjektet, vil myndighetene nøytralisere dem, men at han tviler på at dette kommer til å skje.

Westeren i Norconsult kjenner til den til dels sterke motstanden i deler av himba-befolkningen, men kjenner ikke til konkrete motstandsplaner. Han opplyser videre at prosjektets utsettelse henger på det angolansk-namibiske samarbeidet.

Artikkelen finnes på nettadressen: http://www.sciam.com/2001/0601issue/

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!