Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Siste nytt om Utkal Alumina: CARE trekker seg Hydro selger?

CARE og Business Partners for Development (BPD) har trukket seg fra samarbeidsprosjektet med Utkal Alumina. Ørsaken er det høye konfliktnivået i saken. Lokale organisasjoner og Kirkens Nødhjelp er svært fornøyde med beslutningen. Nå forhandler Norsk Hydro med den indiske industrigruppen Aditya Birla om salg av deler av sine aksjer i Utkal Alumina.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
CARE og Business Partners for Development (BPD) har trukket seg fra samarbeidsprosjektet med Utkal Alumina. Ørsaken er det høye konfliktnivået i saken. Lokale organisasjoner og Kirkens Nødhjelp er svært fornøyde med beslutningen. Nå forhandler Norsk Hydro med den indiske industrigruppen Aditya Birla om salg av deler av sine aksjer i Utkal Alumina.


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

NorWatch har fått tilgang til en intern rapport som Business Partners for Development (se NorWatch 11/2000) sendte til sin oppdragsgiver Norsk Hydro i forbindelse med Utkal-prosjektet. Der skriver de at de nå trekker seg ut av området. Ørsaken er volden (blant annet massakren før jul) og at de ser liten vilje i lokalbefolkningen og blant de lokale  organisasjonene  til  å  minske  den store avstanden til selskapet og myndighetene.

 - Vi er glade for at BPD og CARE nå trekker seg. De konsulterte ikke lokalbefolkningen før de satte i gang sitt arbeid med Utkal-saken. De opererte med mandat fra Norsk Hydro i stedet for et mandat fra de fattige. Dette er feil grunnlag for gode bistandsprosjekter, sier en lettet Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp, som selv har flere bistandspartnere i det aktuelle området.

Gjernes sier at BPD gjorde rett i å prøve å bedre dialogen mellom selskapet og lokale kritikere, men han mener forsøket feilet fordi man begynte i feil ende.

 - Har Norsk Hydro noen kommentar til at BPD har trukket seg ut av området og inntil videre innstiller sitt arbeid i forhold til Utkal Aluminas prosjekt?

 - Business Partners for Development, som er en uavhengig organisasjon, ville forsøke å bringe alle parter sammen i en dialog. BPD har utviklet en modell som de har positive erfaringer med i såvel andre steder i India som ellers i verden. BPD er avhengig av at det eksisterer i det minste en vilje til å snakke sammen for at deres modell skal kunne fungere. BPD vurderte situasjonen som så spent at dette ikke var realisitisk på det daværende tidspunkt.  Dette er en vurdering på linje med det Utkal selv foretok i februar da selskapet besluttet å redusere prosjektaktivitetene inntil  et flertall i lokalmiljøet stiller seg bak prosjektet og det er etablert en dialog med alle organisasjoner som er representert i området. Samtidig som man varslet at  prosjektaktivitetene ville bli redusert i en periode,  ble det også opplyst at Utkal  ville videreføre og forsterke dialogen med alle relevante grupper i området. Det ble også fastslått at Utkal ville fortsette sin støtte til Utkal Rural Development Society, en stiftelse som ble etablert i 1998 for å stimulere langsiktig, bærekraftig utvikling i Kashipur, Orissa, skriver informasjonssjef i Hydro Aluminium, Thomas Knuzten, i en kommentar til NorWatch.

Han poengterer at det lave lokale aktivitetsnivået i Utkal gjenspeiler styrets beslutning.

Hydro selger?
Dagens Næringsliv skriver den 18. juli at Norsk Hydro og Alcan er i forhandlinger med den indiske industrigruppen Aditya Birla om å selge deler av sine eierandeler i Utkal Alumina. Aditya Birla eier allerede Indal, og er dermed minoritetspartner i Utkal med 20% andel. Nå ønsker Aditya Birla kontroll over selskapet.

Aditya Birla er et fryktet selskap blant lokalbefolkningen i Orissa. NorWatch snakket med flere adivasi-ledere om selskapet under vårt siste besøk i området i april, og flere av dem legger indirekte skylden på dette indiske selskapet for massakren den 16. desember i fjor. Aditya Birla har et langt voldsregister bak seg fra andre, lignende saker.

Heller ikke Utkal-sjefen Ola Lie la fingrene imellom da han ble bedt om å karakterisere forholdene internt i selskapet etter at Aditya Birla overtok Indal fra den tidligere eieren Alcan. Slik uttrykte han seg:

 - Du kan si det slik, at vi nå må gå noen runder i forhold til hvordan våre etiske retningslinjer skal omsettes i praksis.

Dagens Næringsliv brakte i fjor et intervju med sjefen i Aditya Birlas aluminiumsselskap, Hindalcos Mr. Agarwala, som i klartekst sa at han var villig til å gå langt for å presse Norsk Hydro til å selge seg ned dersom dette skulle bli nødvendig.

I Kirkens Nødhjelp mottas nyheten om et mulig nedsalg fra Norsk Hydro med blandede følelser. På den ene side: glede over at Hydro føler seg presset, på den andre side: bekymring over det som kan bli en altfor lettvint utvei for det ansvarlige selskapet.

 - Vi har sagt hele tiden at Norsk Hydro har et ansvar for at menneskerettighetene til lokalbefolkningen sikres. Det ansvaret kan de  ikke  kvitte  seg  med  ved  å  selge  noen aksjer, sier Fredrik Gjernes i en kommentar.

 - Norsk Hydro var medansvarlig for å ta jorden fra lokalbefolkningen. De har fortsatt kontroll over Utkal Alumina sammen med Alcan, og styret i Utkal kan vedta å gi denne jorden tilbake dersom de ønsker det, poengterer Gjernes.

Dersom du ønsker en oversikt over Utkal-saken, kan du bestille NorWatch årsrapport 2000, samt lese de nyeste oppdateringene i NorWatch 1/2001 og 5/2001.

 ------------------------------------------------

"Vi har sagt hele tiden at Norsk Hydro har et ansvar for at menneskerettighetene til lokalbefolkningen sikres. Det ansvaret kan de ikke kvitte seg med ved å selge noen aksjer."
Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp

"Vi er glade for at BPD og CARE nå trekker seg. De konsulterte ikke lokalbefolkningen før de satte i gang sitt arbeid med Utkal-saken. De opererte med mandat fra Norsk Hydro i stedet for et mandat fra de fattige, og det er feil grunnlag for godebistandsprosjekter."
Fredrik Gjernes i Kirkens Nødhjelp

Fakta: Utkal Alumina
Utkal Alumina International Ltd eies 45% av Norsk Hydro, som også har utpekt konsernsjefen i selskapet. De øvrige partnerne er kanadiske Alcan (35% eierandel) og indiske Indal (20% eierandel). Indal eies av den indiske industrigruppen Aditya Birla, som nå har signalisert at de er interessert i å overta deler av Norsk Hydros og Alcans aksjer, slik at de blir sittende med kontroll i selskapet. Utkal Alumina håper å kunne bygge en bauxittgruve og et aluminaraffineri i Kashipur i delstaten Orissa i India. Prosjektet vil koste om lag 1,8 milliarder US dollar om begge prosjektets to faser blir bygget. Lokalbefolkningen i området har motsatt seg prosjektet siden planene ble kjent. De vil miste verdifull matjord og frykter dessuten for vannressursene sine. Det foreslåtte gruveområdet ligger i et fjell som er hellig for adivasiene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!