Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Leder: Rett til å vite miljøkonsekvensene

En NOU om retten til miljøopplysninger er nylig lagt frem, og legger opp til endringer i lovverket som regulerer forbrukernes rett til kunnskap om miljøpåvirkning av produktene de kjøper.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

En NOU om retten til miljøopplysninger er nylig lagt frem, og legger opp til endringer i lovverket som regulerer forbrukernes rett til kunnskap om miljøpåvirkning av produktene de kjøper.

På mange måter legger utvalget bak NOUen opp til at mer informasjon skal bli tilgjengelig for flere, og det i stor utstrekning også skal opplyses om miljøforhold knyttet til produksjon i utlandet. Dette er bra, og vil få konsekvenser for selskap som eksempelvis importerer snittblomster, sportsklær eller produkter i tropisk tømmer. 

Problemet er at utvalget har tatt dissens på en rekke viktige punkter, og vi frykter konsekvensene dersom en del av de foreslåtte begrensingene i lovverket blir vedtatt. Et av forslagene er at kun forrige ledd i handelskjeden skal måtte svare på spørsmål, og man vil fort få en situasjon der et utenlandsk agentselskap vil nekte å gi fra seg den aktuelle miljøinformasjonen uten å måtte svare for norsk lov. Et annet problem er at man kun plikter å oppgi allerede tilgjengelig informasjon. Lovforslaget pålegger foreløpig ikke at den relevante informasjonen nødvendigvis utarbeides, om den ikke allerede finnes. 

Retten til kunnskap om miljøforhold i produksjon av varer blir dermed amputeret. Vedtas lovendringene med slike begrensinger, har en veldig god ide blitt satt ut i livet med sterke funksjonshemninger.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!