Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utkal-sjefen vet hvem som stod bak drapene

Konsernsjef i Utkal Alumina, Ola Lie, sa i et møte med NorWatch nylig at han vet hvem som iscenesatte aksjonen som ledet til skytingen i landsbyen Maikanch den 16. desember i fjor, der tre adivasier ble drept. Politiaksjonen granskes nå av rettsvesent i Orissa, med tanke på en fremtidig straffesak. Ola Lie sier til NorWatch at han ikke vil delta i den juridiske høringen som begynner 2. mai, og dermed går viktig bevismateriale til spille i etterforskningen av massakren.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Konsernsjef i Utkal Alumina, Ola Lie, sa i et møte med NorWatch nylig at han vet hvem som iscenesatte aksjonen som ledet til skytingen i landsbyen Maikanch den 16. desember i fjor, der tre adivasier ble drept. Politiaksjonen granskes nå av rettsvesent i Orissa, med tanke på en fremtidig straffesak. Ola Lie sier til NorWatch at han ikke vil delta i den juridiske høringen som begynner 2. mai, og dermed går viktig bevismateriale til spille i etterforskningen av massakren.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Skyteepisoden i Maikanch den 16. desember i fjor (se NorWatch 13/00 og 1/01) blir omtalt som en kaldblodig og planlagt massakre på motstandere av Norsk Hydros gruveprosjekt Utkal Alumina. Et par tusen adivasier, fra landsbyer i store deler av Utkal Aluminas prosjektområde, hadde samlet seg i Maikanch for å planlegge en fredelig veiblokkade de ville gjennomføre fire dager senere. Så kom politiet, angivelig for å etterforske urolighetene dagen i forveien. De ville arrestere flere av adivasienes ledere i kampen mot gruveprosjektet. Mennene rømte, og politiet mishandlet en eldre kvinne med stokker til hun falt bevisstløs om på bakken. Da kom mennene ned fra åsen der de gjemte seg, for å jage politiet bort. Politiet åpnet umiddeltbart ild. Tre adivasier døde, syv ble alvorlig skadet. I tillegg ble nesten femti mennesker lettere skadd, og to kyr og en bøffel i nærheten drept av kuleregnet politiet sendte opppover åssidene ved landsbyen Maikanch.

NorWatch besøkte Maikanch i april, fire måneder etter massakren. I åssiden er det reist en minnesten ved siden av askehaugen der likene ble brent. Inskripsjonen er ikke som på gravstøtter flest. Her står det skrevet: UAIL GO HOME (UAIL står for Utkal Alumina International Ltd, red. anm).

NorWatch møtte 25 år gamle Suvarna Jodhia, enken etter en av mennene som ble skutt. Hun var gravid i sjette måned da vi traff henne, med to barn fra før. Hun har i dag store problemer med å forsørge seg selv og sine barn. Erstatningen hun ble tilbudt fra myndighetene, om lag 20.000 norsker kroner (100.000 rupies), rekker såpass kort at hun har nektet å ta imot. Hun sier mannen hennes ikke hadde noen pris, men at det ville være direkte galt mot hans minne å godta en så lav pengesum som erstatning.

Suvarna Jodhia sier at selv om det ikke var selskapet som skjøt, så utførte politiet aksjonen for å rydde vei for selskapet. 

- Hvis Utkal Alumina har ren samvittighet, er det minste de kan gjøre å bidra med det de vet, slik at de skyldige blir straffet, sier hun. 

I Maikanch møtte vi også Purno Jodhia, en 21 år gammel mann som ble skutt gjennom halsen. Han sier han hadde gjemt seg oppe i åsen da politiet kom, og at han først våget seg nedover når han trodde politiet hadde drept den gamle kvinnen Dhanei Jodhia, som midt i landsbyen ble mishandlet med stokker til hun segnet om bevisstløs. Da ville mennene som hadde gjemt seg komme ned for å jage politiet bort. Imidlertid åpent politiet straks ild og jaget dem tilbake. Han falt straks sammen da kulen rammet ham, og politiet tok ham med seg til et sykehus, noe de ikke gjorde med alle de sårede. Myndighetene lovet å betale operasjonen og sykehusoppholdet, men de holdt ikke dette løftet, og operasjonen ble til slutt betalt av en av de frivillige organisasjonene i området.

Vet hvem som stod bak
Den tidligere høyestrettsdommreen Justice XXX Tewatia og den fremstående indiske menneskerettighetsforkjemperen Swami Agnivesh reiste straks etter skytingen til Orissa og kommunen Kashipur for å undersøke hva som hadde skjedd. Rapporten deres sier at skytingen må beskrives som en på forhånd planlagt massakre. Videre anklages Utkal Alumina for å ha beordret skytingen gjennom aktive handlinger ovenfor ledende politikere i Orissa. Dette avviser Utkal-sjef Ola Lie blankt. 

- Jeg tar det veldig personlig når slike anklager kastes mot oss, vi har ikke beordret noen til å ta liv og vil selvsagt aldri gjøre det, sier Lie til NorWatch.

Også de frivillige organisasjonene NorWatch var i kontakt med under besøket i april legger i dag mindre vekt på selskapets rolle i skyteepisoden enn umiddeltbart etter at den fant sted. De sier i dag at de tror det er lokale politikere som iscenesatte det hele, men fortsatt i den hensikt å "rydde vei for" Utkal Alumina.

Vi spør om Ola Lie har noen teori om opptakten til skyteepisoden og hvem som stod bak.

- Ja, jeg vet hvem det var, sier Lie kort.

- Hvem var det som stod bak skytingen?

- Det kan jeg ikke si, fordi jeg gjerne vil fortsette mitt arbeid her i india, svarer Lie.

På spørsmål om Utkal Alumina vil delta i den kommende juridiske høringen Orissa High Court har annonsert, svarer Lie benektende. Ørsaken til dette er at selskapet mener de ikke på noen måte har noe ansvar for massakren

- Men tre mennesker har blitt drept, og du sier du vet hvem som planla aksjonen som ledet til drapene. Er det ikke din plikt å si det du vet når rettsvesenet innkaller til en høring?

- Jeg kommer ikke til å delta, svarer Lie.

Lagt på is?
Norsk Hydro sendte i januar ut en pressemelding om at Utkal Alumina reduserer sine aktiviteter. Dette har siden ble referert som at prosjektet er "lagt på is" både i media og i offisielle brev. Etter NorWatch sitt besøk i India, er vår oppfatning at dette er en sannhet med veldig store modifikasjoner.

Aktivitetsnivået til Utkal Alumina er riktignok lavt i selve prosjektområdet i Kashipur. Der har man ikke en gang tatt seg bryet å sette opp nye anleggskilt etter at lokalbefolkningen har demontert skiltene som stod der. Det er likevel andre tegn som viser at selskapet absolutt er oppegående.

Tidlig i mai lanserer Utkal en fullstendig ny miljøkonsekvensanalyse (EIA). Denne skal sendes til indiske myndigheter for godkjenning, og vil bli tilgjengelig for organisasjoner som ønsker å gi kommentarer.

Dessuten har Utkal åpnet en egen internettside med oppdatert informasjon om prosjektet, lansert et eget nyhetsbrev (Utkal Jyoti) og er i sluttfasen av arbeidet med en ny og grundig informasjonspakke beregnet på indiske politikere og journalister.

Disse aktivitetene kan tyde på at Utkal ikke har lagt sine aktiviteter på is, bare flyttet dem ut av Kashipur til andre arenaer. Nå er det planlagte gruveprosjektet såpass kontroversielt at det vil være nytteløst for dem å fortsette aktivitetene uten å gjøre en stor innsats for å forbedre sitt PR-image.

Fakta: Utkal Alumina
Utkal Alumina International Ltd eies 45% av Norsk Hydro, som også har utpekt konsernsjefen i selskapet. De øvrige partnerne er kanadiske Alcan og indiske Indal. Utkal Alumina håper å kunne bygge en bauxittgruve og et aluminaraffineri i Kashipur i delstaten Orissa i India. Prosjektet vil koste om lag 1,8 milliarder US dollar om det blir bygget. Lokalbefolkningen i området har motsatt seg prosjektet siden planene ble kjent. De vil miste verdifull matjord og frykter dessuten for vannressursene sine. Gruven skal i tillegg bygges i et fjell som er hellig for adivasiene.

Siste nytt
Fire dager etter at denne artikkel ble offentliggjort gjennom NorWatch sine hjemmesider, sendte Norsk Hydro ut en nyhetsmelding der Utkal-sjef Ola Lie mener han ble feilsitert i NorWatch nyhetsbrev. I mellomtiden har indiske aviser reprodusert innholdet i saken, og lokale aktører i Orissa har krevd Ola Lie stevnet som vitne i høringen som pågår etter skyteepisoden i Maikanch. Lie sier i Norsk Hydros nyhetsmelding at NorWatch har feilsitert ham på det groveste, og han sier nå at Utkal Alumina aldri har hatt andre intensjoner enn å bistå det indiske rettsvesenet i å belyse hva som skjedde i forbindelse med skytingen i landsbyen. NorWatch vil understreke at vi fortsatt mener Lie er korrekt sitert i artikkelen.

Redaksjonen

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!