Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aracruz utnytter dårlige tider: Kjøper land fra bønder i krise

Landkonflikt og miljøproblemer i den brasilianske delstaten Esperito Santo har ført til at delstatsmyndighetene har nedlagt forbud mot ytterligere utvidelser av Aracruz Celuloses eukalyptusplantasjer. Nå utnytter selskapet dårlige tider innen familie-jordbruket til å kjøpe opp land for ytterligere beplantning, ifølge dette oppropet fra Forum Mot Grønn Ørken. Med myndighetene i ryggen legger den voksende cellulose-giganten beslag på stadig mer av den verdifulle jorda i delstaten. Det gavner de få og rike, og ikke de stadig flere arbeidsløse.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Landkonflikt og miljøproblemer i den brasilianske delstaten Esperito Santo har ført til at delstatsmyndighetene har nedlagt forbud mot ytterligere utvidelser av Aracruz Celuloses eukalyptusplantasjer. Nå utnytter selskapet dårlige tider innen familie-jordbruket til å kjøpe opp land for ytterligere beplantning, ifølge dette oppropet fra Forum Mot Grønn Ørken. Med myndighetene i ryggen legger den voksende cellulose-giganten beslag på stadig mer av den verdifulle jorda i delstaten. Det gavner de få og rike, og ikke de stadig flere arbeidsløse.

Opprop mot Aracruz Celuloses anskaffelse av land:

For tiden finner vi to produksjonssektorer i staten Esperito Santo i Brasil, med motstridende interesser.

Den første sektoren, som består i å plante eukalyptus og å produsere cellulose, er kontrollert av det multinasjonale selskapet Aracruz Celulose. Bransjen opplever gode tider og er i stand til å investere mer enn 1 milliard amerikanske dollar innen 2002 i et nytt, tredje produksjonsanlegg, samt utvidelse av eukalyptusplantasjene. I ryggen har selskapet BNDES, den statlige brasilianske investeringsbanken for sosial og økonomisk utvikling. Per idag innehar selskapet cirka 138.000 hektar beplantet med eukalyptus i Esperito Santo og Bahia, og trenger å utvide med mer enn 72.000 hektar for å nå målet om en årlig produksjon på 2 millioner tonn cellulose.

Den andre produktive sektoren er det familie-baserte landbruket, hvis hovedprodukt er kaffe. Denne sektoren, kontrollert av familier i Esperito Santo, opplever en krise, uten statlig støtte til investeringer. Den lave kaffeprisen har drevet mange bønder inn i fortvilelsen. De bøndene som tidligere oppnådde en viss kreditt opplever idag alvorlige, økonomiske problemer. Det er viktig å understreke at kun en liten minoritet har hatt adgang til kreditter.

Vi overværer en oppsiktsvekkende og klar kontrast mellom de to sektorene som nå befinner seg i helt forskjellige situasjoner. Mens Aracruz direkte kun sysselsetter 1.689 personer og samtidig er den største landbesitteren i staten, omfatter familiejordbruket 70.000 familier, hvorav den store majoriteten besitter mindre enn ti hektar land.

Stilt overfor denne situasjonen vil vi, organisasjonene som utgjør Forum Mot Grønn Ørken, først få uttrykke vår støtte til familiejordbruket, fordi denne sektoren er istand til å tilby jobber og levevilkår til befolkningen i Esperito Santo, samtidig som den forhindrer konsentrasjon av landrettighetene. Vi er dypt bekymret over den pågående konkurransen mellom de to sektorene; som befestes gjennom Aracruz Celuloses nærmest usynlige overtakelse av land i Esperito Santo. Selskapet utnytter den pågående krisen på landsbygda og bidrar til økt arbeidsledighet og utraderingen av landbruket. Denne situasjonen forverres når vi opplever at delstatsmyndighetene, istedenfor å forsvare en stor del av deres befolkning, foretrekker å forsvare interessene til et multinasjonalt selskap og delta i dets ekspansjon.

Delstatens miljøvernmyndigheter har tydelig vist denne holdningen gjennom å legge restriksjoner på og kontrollere debatten omkring den tredje cellulosefabrikken. De har nøytralisert kritiske stemmer og tilsist sikret en rask godkjennelse. Og som om ikke dette var nok har myndighetene insistert på at det ikke lenger skal finnes restriksjoner på utvidelser av eukalyptusplantasjene i delstaten, noe som opphever tidligere restriksjoner som gjaldt for Aracruz Celulose.

Samtidig har INCAPER (det statlige instituttet for landbruksforskning og -utvidelse) og IDAF (det statlige instituttet for jord- og skogbruk) vært engasjert i Fomento Florestal-programmet som oppmuntrer bøndene til å plante eukalyptus. Aracruz Celulose har brukt dette programmet til å øke nyplantingen av eukalyptus. Ifølge en rekke utsagn fra bønder på landsbygda i Esperito Santo har disse statlige institusjonene promotert Fomento Florestal-programmet som et alternativ i den nåværende krisen, uten å observere de sosiale og miljømessige konsekvensene. Vi må også huske at de lokale myndighetene i Sooretama nylig hadde mot til å motsette seg Aracruz Celuloses forsøk på å ta over landområder innenfor byens grenser.

Når en tar i betraktning holdningen til delstatsmyndighetene, var det meget relevant at det ble opprettet en spesialkommisjon i delstatsparlamentet som undersøker utvidelsen av eukalyptus-plantasjene i delstaten. Flere offentlige høringer er blitt avholdt, inkludert en i landsbyen Caieiras Velhas i fjor, hvor representanter fra flere områder i samfunnet har uttrykt deres synspunkter på problemene og presentert kraftig motstand mot Aracruz Celulose. Uansett har denne kommisjonen ikke hatt noen møter siden valget ifjor og nylig ble vi informert om at kommisjonen ble skrinlagt uten engang å utarbeide noen rapport utifra det arbeidet de har gjort.

Vårt varsku etterlyser en sårt tiltrengt, bred offentlig debatt, med en fyldig dekning i media, omkring Aracruz Celuloses anskaffelse av landområder og utvidelsen av eukalyptus-plantasjene i Esperito Santo. Debatten må følges opp av påtalemyndighetene. Det er uakseptabelt at delstatsmyndighetene på samme tid som de unnlater å utforme en konkret respons til den krisen som familiejordbruket opplever, intensivt støtter utvidelser på titusenvis av hektar av monokulturer uten engang å evaluere og overvåke de alvorlige konsekvensene. Myndighetene opptrer samstemt med propagandaen fra selskapet som tydelig forsøker å forvirre opinionen.

Vår appell er til støtte for familiejordbruket, for en politikk og finansiering som garanterer inntektsskaping på landsbygda. Og som samtidig sikrer et mangfold i og et utbytte fra produksjonen, et økologisk jordbruk, en revitalisering av miljøet og omsettingen av landbruksprodukter; med andre ord et bærekraftig jordbruk. Dette vil skape en framtid for menneskene i Esperito Santo, for bøndene såvel som for resten av befolkningen som vil kunne dra nytte av denne produksjonen, til forskjell fra Aracruz Celulose. Selskapets virksomhet har kun ført til en konsentrasjon av eierskapet til landområdene, en konsentrasjon av velstand, en prioritering av eksterne markeder på bekostning av lokale behov, en respektløshet overfor kulturelle verdier, en økning i arbeidsløsheten og en økning i urbane og miljømessige problemer.

Esperito Santo, 10. mai 2001
Forum Mot Grønn Ørken

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!