Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Internasjonale retningslinjer for skipsopphugging: En lang vei å gå

Arbeidet med å utarbeide et felles, internasjonalt lovverk for skipsopphugging går sakte framover. Minst tre forskjellige instanser er inne i bildet, IMO (FNs internasjonale maritime organisasjon), UNEP (FNs miljøprogram) og ILO (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen). Norske myndigheter spiller en viktig rolle i de to første av de nevnte organisasjonene. IMO har ansvaret for regelverket som omfatter klargjøringen av skip før de går til hugging, UNEP, gjennom Basel-konvensjonen, for miljøet tilknyttet demonteringen og ILO for arbeidsforholdene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Arbeidet med å utarbeide et felles, internasjonalt lovverk for skipsopphugging går sakte framover. Minst tre forskjellige instanser er inne i bildet, IMO (FNs internasjonale maritime organisasjon), UNEP (FNs miljøprogram) og ILO (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen). Norske myndigheter spiller en viktig rolle i de to første av de nevnte organisasjonene. IMO har ansvaret for regelverket som omfatter klargjøringen av skip før de går til hugging, UNEP, gjennom Basel-konvensjonen, for miljøet tilknyttet demonteringen og ILO for arbeidsforholdene.


Av Morten Rønning
Norwatch

I slutten av april avholdt miljøkomiteen (MEPC) i IMO sin 46. sesjon i London. På dagsorden stod blant annet arbeidet med å utarbeide et internasjonalt regime for skipsopphugging, eller resirkulering av skip, som de velger å kalle det. Norge tok i sin tid initiativet til dette arbeidet (se NW 1/00).

Statens Forurensingstilsyn er Norges representant i IMOs miljøkomitŠ. Bangladesh leder arbeidet i korrespondansegruppen som la fram sin rapport i London. Miljøkomiteen vedtok at gruppen fram til neste sesjon i mars 2002 skal arbeide med følgende agenda: 

- å identifisere alle interessegrupper og klargjøre deres roller gjennom et skips levetid,

- å identifisere og klargjøre IMOs rolle innen skipsopphugging,

- å identifisere eksisterende internasjonale, nasjonale og bransjerelaterte standarder/retningslinjer, som kan knyttes opp til IMOs arbeid,

- å framlegge forslag til videre arbeid for komiteen, og å vurdere positive og negative sider ved de enkelte forslag.

Norge og Nederland leder arbeidet med tekniske retningslinjer for miljøvennlig demontering av skip under Basel-konvensjonen, om kontrollen med grensekryssende transport av farlig avfall, i samarbeid med India. I desember i fjor ble den tekniske kommisjonen enig om innholdsfortegnelsen i den kommende rapporten som Norge og Nederland utarbeider. Det Norske Veritas er i ferd med å sy sammen de to landenes bidrag som skal presenteres på det kommende møtet i Stockholm i juni. Hvis den tekniske kommisjonen vedtar rapporten, vil den bli oversendt partsmøtet i Basel-konvensjonen i 2002. Dersom partsmøtet godkjenner rapporten, er arbeidet med skipsopphugging under Basel-konvensjonen ferdig.

ILO har den senere tid arrangert seminarer i Bangladesh (Chittagong) og India (Mumbai) med tanke på å knytte sammen lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med problemstillinger knyttet til skipsopphugging. ILO har utarbeidet flere rapporter på den menneskelige risikoen involvert i skipsopphugging slik det idag foregår hovedsakelig i Asia.

20 april inntraff nok en ulykke under opphugging av skip i Chittagong. Ifølge organisasjonen CODEC var det skipet City of Loom som eksploderte. Bare fem dager senere inntraff det nok en eksplosjon, under hugging av det Liberia-registrerte skipet MV Platinum, som tidligere tilhørte World Tankers Management i Singapore. Lokale journalister har opplyst at eieren av verftet hvor ulykkene inntraff nektet enhver adgang etter eksplosjonene og det er fortsatt ukjent om noen er skadd i ulykkene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!