Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Veidekke deltar i vannkraftsutbygging i Kenya: Lokalbefolkningen føler seg overkjørt

Lokale krefter ber nå om internasjonal hjelp til å hindre at vannkraftsprosjektet Sondu-Miriu i Kenya ødelegger livsgrunnlaget til flere tusen mennesker. Det norske entreprenørkonsernet Veidekke deltar i utbyggingen, men hevder gjennom sin japanske partner at kritikken mot prosjektet er ubegrunnet. Ifølge flere miljøorganisasjoner har lokalbefolkningen blitt møtt med mangelfull kompensasjon og brutte løfter om strømforsyning og irrigasjonsanlegg. En av prosjektmotstanderne ble nylig skutt og arrestert av det lokale politiet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lokale krefter ber nå om internasjonal hjelp til å hindre at vannkraftsprosjektet Sondu-Miriu i Kenya ødelegger livsgrunnlaget til flere tusen mennesker. Det norske entreprenørkonsernet Veidekke deltar i utbyggingen, men hevder gjennom sin japanske partner at kritikken mot prosjektet er ubegrunnet. Ifølge flere miljøorganisasjoner har lokalbefolkningen blitt møtt med mangelfull kompensasjon og brutte løfter om strømforsyning og irrigasjonsanlegg. En av prosjektmotstanderne ble nylig skutt og arrestert av det lokale politiet.


Av Jørn Stave
Norwatch

Motstanden mot Sondu-Miriu-prosjektet representerer det første tilfellet av sivile kampanjer mot et større utbyggingsprosjekt i Kenya. Store deler av lokalbefolkningen og flere miljøorganisasjoner har samlet seg om Sondu-Miriu Advocacy Campaign for å hindre at prosjektet ødelegger livsgrunnlaget til de tusener av mennesker som blir berørt av utbyggingen.

Det 60 MW store vannkraftsprosjektet Sondu-Miriu i Nyanza-provinsen i det vestlige Kenya er ventet å stå ferdig i 2003. Grunnarbeidene, som allerede har pågått i to år,  blir utført av et konsortium ledet av det japanske selskapet Konoike Construction i samarbeid med Veidekke ASA og sør-afrikanske Murray & Roberts. Oppdragsgiver er KenGen (Kenya Electricity Generating Company) og utbyggingen blir finansiert av japanske myndigheter gjennom Japan Bank for International Cooperation.

Tvangsflytting
Ifølge Argwings Odera, som leder Sondu-Miriu Advocacy Campaign og selv bor i det berørte området, ble lokalbefolkningen overtalt til å selge landområdene sine ved at de ble lovet strømforsyning og irrigasjonsanlegg. Dette viser seg nå å være tomme løfter. KenGen står kun for kraftproduksjonen har ingen myndighet til verken å avgjøre distribusjonen av strømforsyningen eller bruken av irrigasjon.

For at landsbyene skal knyttes til elektrisitetsnettet må de inkluderes i myndighetenes Rural Electrification Programme. Det er likevel lite sannsynlig at innbyggerne får tilgang på strøm ettersom de fleste lever av selvbergingsjordbruk og betalingsevnen er marginal.

De omlag 1500 familiene som må flytte fra sine hjem føler seg nå lurt av utbyggerne, og krever at de i det minste må motta mer kompensasjon for arealene sine.

- Overtakelsen av landområdene ble foretatt etter prinsippet "willing buyer - willing seller", noe som medførte at de fattigste bøndene, som ikke innså rekkevidden av salgskontraktene, ble sittende igjen med småpenger. De få som hadde blitt godt informert om utbyggingen fikk en høyere pris og ble senere tildelt jobber, forklarer Odera, som også hevder at disse få betydningsfulle personene har blitt bestukket for å motarbeide de lokale protestene.

De gjenværende familiene har nå blitt fortalt at myndighetene ønsker å anlegge rismarker i området, slik at også disse innbyggerne må flytte. Til gjengjeld har de blitt tilbudt løsarbeid på rismarkene med en lønn på 2 USD (18 kroner) dagen, noe som er fullstendig uakseptabelt for den store majoriteten av innbyggerne.

Sondu-Miriu Advocacy Campaign hevder at hele 200.000 mennesker vil bli berørt av prosjektet uten å motta noen form for kompensasjon. Blant disse er en rekke familier som skal ha fått husene sine ødelagt av sprengningsarbeider, samt flere personer som hevdes å ha utviklet lungeproblemer som følge av støvforurensning.

Teknisk assistanse
Arbeidet med å sprenge en 6,2 km lang vannføringstunnel har, i følge Sondu-Miriu Advocacy Campaign, ført til at vannkilder har forsvunnet og flere hus  har blitt skadet. Veidekke ga i fjor teknisk assistanse til dette arbeidet, men selskapet har ikke deltatt i selve sprengningen av tunnelen.

- Vi har kun bidratt med faglig kompetanse og rådgiving i dette prosjektet, sier informasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke.

Veidekke ble prekvalifisert for utbyggingen sammen med Konoike Construction og Murray & Roberts i 1995, men siden dengang har den opprinnelige samarbeidsavtalen blitt fraveket og Veidekkes rolle har blitt nedjustert. Selskapet har ikke vært direkte involvert i Sondu-Miriu-prosjektet på over et halvt år, men formelt sett er Veidekke fortsatt en del av joint-venture-samarbeidet.

David Schofield, som representerer konsortiet, bekrefter å ha mottatt flere klagebrev som hevder at hus har blitt ødelagt av sprengningsarbeidet. Disse anklagene behandles nå av en komit‚ som har blitt opprettet for å gjennomgå alle de sosiale og miljømessige sidene ved prosjektet. Denne komit‚en består av 29 medlemmer, hvorav ni personer kommer fra de berørte landsbyene og fire representerer frivillige organisasjoner.

Allerede før komit‚en har startet sitt arbeid tilbakeviser imidlertid Wataru Yanagida i Konoike Construction at sprengningsarbeidet har ført til skader på hus. Dette begrunner han med at skadene må være av eldre dato siden det har blitt observert intakte spindelvev i sprekkene. Yanagida innrømmer samtidig at en vannkilde er i ferd med å tørke ut, og at dette kan skyldes tunnelsprengningene.

Arrestert
Motstanderne av Sondu-Miriu-prosjektet har blitt utsatt for sterkt press fra utbyggingsinteressene og lokale myndigheter. Argwings Odera skal møte i retten senere denne måneden anklaget for å ha arrangert protestmøter mot utbyggingen. Odera ble brutalt overfalt og fengslet like før nyttår da han var på vei for å møte slektninger som var blitt tvangsflyttet.

- En bil som var merket KVM (forkortelse for Konoike/Veidekke/Murray & Roberts, red.anm.) kjørte inn i meg på siden og fire sikkerhetsvakter med walkietalkie hoppet ut av bilen og angrep meg gjennom det åpne bilvinduet mitt. Mennene brakk fingeren min før jeg til slutt fikk lukket vinduet. De fire vaktene tilkalte politiet som ankom tungt bevæpnet og med flere politihunder. Etter å ha ligget flere timer i bilen, gikk politiet til angrep og jeg ble skutt i skulderen før jeg ble banket opp og fraktet til fengselet, forteller Odera.

Politiet forsøkte senere å få Odera til å skrive under en tilståelse, uten at dette lyktes. Etter en drøy uke i varetekt ble han løslatt mot en kausjon på 1300 USD. Rettsaken mot Odera er ventet å starte i midten av mars.

- Jeg er rede til å gå i fengsel og frykter ikke konsekvensene. Jeg føler meg forpliktet til å kjempe for rettighetene til de fattige menneskene  som  vil  tape  på  denne  utbyggingen, sier Odera.

Fattige tapere
En av gruppene som vil tape mest på Sondu-Miriu-utbyggingen er fergemennene som lever av å frakte folk og varer over elven. Når prosjektet står ferdig vil disse miste sin faste inntekt og bli tvunget til å se seg om etter annet arbeid.

På en henvendelse fra NorWatch hevder David Schofield i KVM-konsortiet at alle fergemennene har mottatt erstatning, men dette tilbakevises av Sondu-Miriu Advocacy Campaign. Ifølge Argwings Odera har bare seks av de omlag 15 fergemennene sett noe til erstatningssummene.

Motstanderne av kraftprosjektet legger ikke skjul på at utbyggingen vil føre til flere nye arbeidsplasser og en generell oppblomstring for den lokale økonomien. De fleste arbeidsplassene vil imidlertid ikke tilfalle lokalbefolkningen, noe som er stikk i strid med de forsikringene de mottok før prosjektet kom i gang. Den amerikanske miljøorganisasjonen International Rivers Network påpeker dessuten at bare 2 % av sysselsettingen vil omfatte kvinner, og at landsbykvinnene heller ikke ble tatt med i konsultasjonsprosessen.

I likhet med Bujagali-kraftverket i Uganda (se NW 11/2000), der Veidekke leder konsortiet som skal stå for utbyggingen, er fossefallene som blir berørt av prosjektet knyttet til lokalbefolkningens religiøse myter. Ifølge troen vil menneskene bli hjem søkt av lyn og torden dersom fossene blir forstyrret.

Det er også en utbredt frykt blant befolkningen for at utbyggingen vil bringe med seg vannbårne sykdommer og at arbeiderne som kommer utenfra vil føre til flere tilfeller av HIV/AIDS.

Behov for strøm
Det er en kjensgjerning at Kenya har et sterkt behov for økt kraftproduksjon. Ifølge KPLC (Kenya Power & Lighting Company), som kontrollerer landets elektrisitetsnett, har Kenya en installert kapasitet på 1041 MW, hvorav kun 650 MW er tilgjengelig som følge av tørke og dårlig vedlikehold av vannkraftverkene. Prognosene tilsier at etterspørselen vil øke med 6,6 % per år, og noe av denne økningen vil kunne avlastes med utbyggingen av Sondu-Miriu.

Med henvisning til anbefalingene fra den nylig utgitte rapporten fra World Commission on Dams, hevder Argwings Odera at prosjektet likevel ikke kan forsvares uten at lokalbefolkningens krav etterkommes. Dette kravet støttes av Friends of the Earth i Japan, som nå legger sterkt press på de japanske utbyggingsinteressene.

- Japanske myndigheter hevder at Sondu-Miriu-prosjektet vil bidra til å bekjempe fattigdom i Kenya. Men er hensiktene egentlig å utrydde fattigdommen eller å utrydde de fattige? spør Odera.

Argwings Odera forventer nå å motta en beklagelse fra utbyggerne, inkludert Veidekke, for brudd på menneskerettighetene og for at konsortiet har benyttet egne ansatte til å trakassere ham. Isteden anklages Odera i et brev som er skrevet av Wataru Yanagida i Konoike Construction, og som NorWatch har blitt oversendt fra Veidekke, for å spre falsk informasjon og for å ha "en brennende besettelse om å bli berømt for enhver pris".


-----------------------------------------

"Japanske myndigheter hevder at Sondu-Miriu-prosjektet vil bidra til å bekjempe fattigdom i Kenya. Men er hensiktene egentlig å utrydde fattigdommen eller å utrydde de fattige?"
Argwings Odera, Sondu-Miriu Advocacy Campaign, 13.03.2001

 
-----------------------------------------

Fakta: Veidekke i Kenya
Veidekke ASA deltar i et konsortium sammen med det japanske selskapet Konoike Construction og sør-afrikanske Murray & Roberts, som har kontrakt på byggingen av Sondu-Miriu-kraftverket i Nyanza-provinsen i Kenya. Utbyggingen tok til i mars 1999, og prosjektet ventes å stå ferdig i 2003 med en installert kapasitet på 60 MW. Oppdragsgiver er KenGen (Kenya Electricity Generating Company) med japanske Nippon Koei Co. Ltd. som konsulent. Utbyggingen blir finansiert av Japan Bank for International Cooperation.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!