Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tar ikke hensyn til Burma-politikken: Gir blaffen i boikottoppfordringene

NorWatch har snakket med seks norske bedrifter som fortsatt handler med Burma. Vi spurte dem hvorfor de ikke følger regjeringens boikottoppfordring og ble møtt med latter og hoderystning. Ingen av bedriftene vi snakket med vil frivillig gi avkall på sine handelsforbindelser til Burma. Samtidig presiserte bedriftene at de vil rette seg etter eventuelle lovendringer i handelspolitikken.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NorWatch har snakket med seks norske bedrifter som fortsatt handler med Burma. Vi spurte dem hvorfor de ikke følger regjeringens boikottoppfordring og ble møtt med latter og hoderystning. Ingen av bedriftene vi snakket med vil frivillig gi avkall på sine handelsforbindelser til Burma. Samtidig presiserte bedriftene at de vil rette seg etter eventuelle lovendringer i handelspolitikken.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Importen av varer med Burma som opprinnelsesland økte i år 2000 sammenlignet med 1999. Økningen skyldes import av trelast, hovedsakelig teak, og mye av trelasten som importeres brukes i norske trebåter.

Den norske regjeringens politikk har i flere år vært en uforpliktende oppfordring til næringslivet om å boikotte Burma på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet, og med henvisning til at dette er det virkemiddelet de demokratiske kreftene i Burma ber verden utenfor ta i bruk. Den internasjonal arbeidsorganisasjonen ILO oppfordrer til sanksjoner mot Burma, med henvisning spesielt til den utbredte bruken av tvangsarbeid. Samarbeidsutvalget for Burma og partiet Venstre har i det siste tatt til ordet for en formalisert boikott.

NorWatch har funnet flere av aktørene i norsk handel med Burma. Vi ringte representanter for bedriftene innen trelastimport og stilte dem to spørsmål:

1. Den norske regjering oppfordrer næringslivet til å boikotte Burma. Hvorfor har dere ikke fulgt denne oppfordringen?

2. Vil dere fortsette å handle med varer fra Burma?

Resultatene av undersøkelsen var nedslående. En del av bedriftene var ikke klar over at regjeringen oppfordrer til boikott av Burma. Andre hadde hørt politikken uttalt på TV, men mente at det ikke går an å forholde seg til slike signaler med mindre regjeringen formaliserer sin politikk i form av lovverk eller andre bindende virkemidler. Ingen av de spurte bedriftene hadde planer om å avslutte sin import fra Burma på bakgrunn av regjeringens boikottoppfordring.

Bedriftene NorWatch snakket med i denne rundspørringen utstrålte en unison holdning om at politikk og handel er to helt forskjellige ting, og ingen av dem virket interessert i å forholde seg til annet enn ren jus i utvalget av sine potensielle handelspartnere. Imidlertid var firmaet Interwood (se NorWatch 2/2001) i sin sluttkommentar direkte positiv til muligheten for at et fokus på nettopp dette fenomenet muligens kan føre til en mer konkret og lettfattelig politikk fra regjeringens side.
Nedenfor følger oversikten over de seks bedriftene NorWatch kontaktet, og svarene vi fikk. Samtlige av de nevnte bedriftene importerte i år 2000 trelast med opprinnelse i Burma.

Høllen Treindustri
1. - Jeg har ikke hørt at det eksisterer en slik boikottoppfordring, svarer Bjørn Simonsen i Høllen Treindustri.

- Regjeringen gjentok den senest i Stortingets spørretime like før jul. Har du en kommentar?

- Vi har nok en del varer som stammer fra Burma, men det har jeg ikke reflektert noe særlig over. Jeg vet jo at denne virksomheten er skadelig for miljøet, men utover det har jeg ingen formening om hvordan det står til i Burma.

2. - Det har ingen hensikt å innføre ensidige tiltak fra norsk side, det skader jo bare næringen vår. Dermed er det ikke naturlig for oss å gå inn på en slik boikott frivillig heller, vi vil kun forholde oss til en eventuell endring i lovgivningen, sier Simonsen.

Wikstens Båtbyggeri
1. - Det kan nok være at noe av varene vi kjøpte inn før jul kom fra Burma, ja. Vi bygger båter, skjønner du, og vi er opptatt av at produktene våre skal holde høy standard, sier Ivar Hesselberg.

- Regjeringen oppfordrer til boikott med referanse til grove menneskerettighetsbrudd, og det eneste ditt selskap har å kommentere saken med er at båtene skal holde høy standard?

- Vi bygger båter, vi driver ikke med politikk.

2. -Vi er overhodet ikke interessert i oppfordringer fra regjeringen om frivillig offervilje fra industriens side, og kommer ikke til å foreta oss noe som helst for å endre vår innkjøpspolitikk. Vi er utelukkende opptatt av kvalitet.

Mandal Treinnredning

1. - Vi får spesifikasjoner fra våre kunder om hva slags kvaliteter de ønsker, og vi kjøper det som trengs fra en leverandør i Sverige. Hvis vi ikke skal handle med Burma, må trebåtindustrien i Norge bare pakke sammen. Dessuten er det ingen boikott i forhold til Burma, det jeg gjør er helt tillatt svarer Tor Edgar Oftebro.

2. - Jeg aner ikke hvor teaken kommer fra, og jeg er ikke interessert i det heller. Jeg har ingen planer om å legge krav i forhold til naturskog eller opprinnelsesland inn i mine bestillinger, avslutter Oftebro.

Erling Hustvedt
1. - Vi har ingen regjering som oppfordrer til boikott lengre, svarer Roald Hustvedt i firmaet Erling Hustvedt AS.

- Jo, de gjentok den boikottoppfordringen senest i Stortingets spørretime like før jul.

- Jasså, gjorde de det? Hvorfor driver de med slike oppfordringer uten å gjøre noe aktivt og formelt? Spør ikke meg om dette, det viktige er at vi ikke bryter loven, og det er fortsatt tillatt.

2. - Staten er inkonsekvent. Det nytter ikke å komme med tomme oppfordringer på denne måten. Jeg vet jo at noen av våre produkter av viltvoksende teak har havnet i prosjekter i regi av Statsbygg. Da blir det litt for lettvint å komme her og skylde på oss.

Interwood
1. - Vi kan ikke forholde oss til populistiske utspill av den typen regjeringen Bondevik kom med, og som den nye regjeringen nå følger opp. Jeg skjønner det er et problem med den damen der nede som sitter i husarrest, men ærlig talt, det er ikke opp til den enkelte bedrift å ta slike hensyn. Vi hører hva kundene våre vil ha, og så skaffer vi det, svarer Nils Johnsen.

2. - Nei, vi kommer ikke til å gjøre noen ting for å endre innkjøpspolitikken vår. Bare hvis det blir en formell boikott, hvis dette lovfestes, da skal vi selvsagt ta hensyn til det. Men inntil videre vil vi fortsette som før. Forresten er det bra at dere i NorWatch setter fokus på dette fra en slik synsvinkel. Det er regjeringens feil at vi får disse problemene. Jeg håper artikkelen din kan få politikerne til å se at vi som handler med trelast ikke tar tak i disse problemstillingene på egen hånd.

Scan Limited
1. - Vi importerer ikke direkte fra Burma, og hvor varene vi kjøper har sin opprinnelse, det sjekker vi ikke. Jeg føler ikke at dette har noe med oss å gjøre, sier Morten Vister i Scan Limited.

2. - Vi endrer ikke på noen ting i vår politikk med det første. Hvis regjeringen vil lage et lovforbud, da er det sikkert gjennomtenkt, og da skal vi ta hensyn til det.

-------------------------------------------

"Jeg håper artikkelen din kan få politikerne til å se at vi som handler med trelast ikke tar tak i disse problemstillingene på egen hånd."
Nils Johnsen i Interwood, 6.2.2001

"Staten er inkonsekvent. Det nytter ikke å komme med tomme oppfordringer på denne måten. Jeg vet jo at noen av våre produkter av viltvoksende teak har havnet i prosjekter i regi av Statsbygg. Da blir det litt for lettvint å komme her og skylde på oss."
Roald Hustvedt i Erling Hustvedt AS. 2.2.2001

"Vi importerer ikke direkte fra Burma, og hvor varene vi kjøper har sin opprinnelse, det sjekker vi ikke. Jeg føler ikke at dette har noe med oss å gjøre."
Morten Vister i Scan Limited, 6.2.2001

"Jeg aner ikke hvor teaken kommer fra, og jeg er ikke interessert i det heller. Jeg har ingen planer om å legge krav i forhold til naturskog eller opprinnelsesland inn i mine bestillinger."
Tor Edgar Oftebro i Mandal Treinnredning, 2.2.2001

"Jeg vet jo at denne virksomheten er skadelig for miljøet, men utover det har jeg ingen formening om hvordan det står til i Burma."
Bjørn Simonsen i Høllen Treindustri, 6.2.2001

"Vi er overhodet ikke interessert i oppfordringer fra regjeringen om frivillig offervilje fra industriens side, og kommer ikke til å foreta oss noe som helst for å endre vår innkjøpspolitikk. Vi er utelukkende opptatt av kvalitet."
Ivar Hesselberg i Wikstens Båtbyggeri, 6.2.2001


Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 3/01

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!