Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norsk Hydros indiske gruveprosjekt utsatt for kraftige beskyldninger: Utkal Alumina beordret skyting

En tomannsdelegasjon bestående av en tidligere høyesterettsdommer og en menneskerettighetsaktivst fra Calcutta, besøkte landsbyen Maikanch i etterkant av skyteepisoden den 16. desember. De presenterte nylig sin rapport i et møte med Presidenten i India og på en pressekonferanse, og anklager Utkal Alumina for å ha hatt en finger med i spillet i det som utviklet seg til en regelrett massakre. Etter massakren i Maikanch har anleggstart for Utkal-prosjektet blitt utsatt med enda et år.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
En tomannsdelegasjon bestående av en tidligere høyesterettsdommer og en menneskerettighetsaktivst fra Calcutta, besøkte landsbyen Maikanch i etterkant av skyteepisoden den 16. desember. De presenterte nylig sin rapport i et møte med Presidenten i India og på en pressekonferanse, og anklager Utkal Alumina for å ha hatt en finger med i spillet i det som utviklet seg til en regelrett massakre. Etter massakren i Maikanch har anleggstart for Utkal-prosjektet blitt utsatt med enda et år.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Tidligere dommer ved Calcutta High Court, Mr. Sh. D.S.Tewatia og menneskerettighetsaktivisten Mr. Swami Agnivesh møtte presidenten i India den 13. januar for å presentere innholdet i sin rapport om skytingen i Maikanch den 16. desember (se NorWatch 13/2000). Presidenten uttrykte stor bekymring over utviklingen i saken, og lovet å snarest ta opp spørsmålene saken reiser med statsministeren og regjeringen i India.

 - Skutt på selskapets befaling
Rapporten anklager delstatsadministrasjonen i Orissa, og særlig politiet, for å ha lagt seg fullstendig på kne overfor kravene og ønskene fra Utkal Alumina International Limited, gruveselskapet der Norsk Hydro er største aksjonær. Skyteepisoden beskrives som forhåndsplanlagt, det hevdes at episoden ikke ble fremprovosert av lokalbefolkningen og at skytingen foregikk ukontrollert i den forstand at det var tilfeldig hvem som ble truffet. Her fremhever rapporten blant annet det høye antallet skadde, samt det faktum at tre kyr og en bøffel også ble truffet av kulene fra politiet. Rapporten går så langt som å hevde at massakren skjedde på Utkal Aluminas befaling. Videre slår rapporten fast at Orissas tre største politiske partier; BJD, BJP og Congress, opererer som agenter for mektige industriinteresser i stedet for som representanter for folket de er valgt av.

Til slutt inneholder rapporten en beskrivelse av lokalbefolkningens kamp mot gruveselskapet og en liste med anbefalinger, nemlig at:

1. det utbetales ex gratia-kompensasjon i størrelsesorden en halv million rupi til de avdødes familier og femti tusen rupi til hver av dem som ble skadet i skytingen;

2. den juridiske høringen som er igangsatt av delstatsmyndighetene må konkludere innen tre måneder og resultatet offentliggjøres;

3. alle gruveprosjekter og andre større industriprosjekter i adivasienes områder må bli gjenstand for ny vurdering med henblikk på rettighetene og ønskene til de berørte stammefolkene;

4. de fundamentale rettighetene til stammefolkene sikres, og det femte "Scheduled Area" (område som gir spesielle rettigheter til adivasiene og som denne delen av Orissa tilhører, red. anm.) må beskyttes og opprettholdes.

Anleggstart utsatt igjen
Ved en tilfeldighet oppdaget NorWatch en stund etter massakren i Maikanch at årstallet for anleggstart og investeringsbeslutning i presentasjonen av Utkal Alumina på Norsk Hydro sine hjemmesider på internett var blitt endret. NorWatch kontaktet Thomas Knutzen, informasjonssjef i Hydro Aluminium Metal Products, som i flere år har vært involvert i Utkal-prosjektet.

- Jeg kan bekrefte at vi har justert fremdriftsprognosen for Utkal Alumina, sier Knutzen, som imidlertid ikke vil godta at det er snakk om en utsettelse.

- Dere skulle jo egentlig sette i gang byggingen av dette prosjektet sommeren 1996. Nå har dere oppjustert fremdriftsprognosen til år 2002. Er ikke det en utsettelse, da?

- Vi kan i hvert fall være enige om at dette prosjektet tar mer tid enn vi regnet med for en stund siden. Vi i Hydro vil ikke sette i gang byggingen hvis vi må gjøre det under beskyttelse fra politiet, avslutter Knutzen.

NorWatch retter: I NorWatch 13/2000 skrev vi i faktaboksen om Utkal Alumina at Indal eies av Alcan. Dette er feil. Det riktige er at det indiske selskapet Hindalco kjøpte Indal av Alcan i år 2000. Indal er i dag et indisk selskap.

***************************

"Skytingen i Maikanch var planlagt i forkant og ble utført på befaling fra en gruve-lobby bestående av selskapet og lokale politikere, med støtte hos ledere hos delstatsmyndighetene, hos det lokale politiet og i administrasjonen."
D.S.Tewatia og Swami Agnivesh i rapporten om skytingen i Maikanch


Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 1/01

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!