Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Alvorlig opptrapping i Orissa: Motstandere drept av politiet

16. desember ble minst tre personer drept og åtte skadet i landsbyen Maikanch i Kashipur i India i sammenheng med uro omkring Norsk Hydros Utkal-prosjekt. 4000 personer fra 15 landsbyer i området var samlet for å planlegge en veiblokade i protest mot prosjektet, da politiet åpnet ild mot befolkningen. Ifølge politiet skjøt de i selvforsvar. Tilhengere av prosjektet har bedt myndighetene kaste ut organisasjonen Agragamee fra området.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
16. desember ble minst tre personer drept og åtte skadet i landsbyen Maikanch i Kashipur i India i sammenheng med uro omkring Norsk Hydros Utkal-prosjekt. 4000 personer fra 15 landsbyer i området var samlet for å planlegge en veiblokade i protest mot prosjektet, da politiet åpnet ild mot befolkningen. Ifølge politiet skjøt de i selvforsvar. Tilhengere av prosjektet har bedt myndighetene kaste ut organisasjonen Agragamee fra området.

Av Morten Rønning
Norwatch

Episoden i Maikanch etterfulgte bråk også dagen før, da prosjekttilhengere oppsøkte landsbyen for å agitere for industriprosjektet Utkal Alumina. I Maikanch er motstanden mot prosjektet total, og provokasjonen førte til tumulter. Landsbybeboere fikk juling av "goondas", innleide vakter som prosjekttilhengerne hadde tatt med seg. Det antas at tilhengerne på forhånd hadde informert politiet om sine planer.

Tre drept
Dagen etter ankom prosjekttilhengere og to polititropper til Maikanch, angivelig for å etterforske tyveri og pågripe ettersøkte. 4000 personer var samlet i landsbyen, og de fleste flyktet i frykt opp i åsene. Politiet skal ha informert de gjenværende om at de var kommet med ordre om å skyte, og at verken kvinner eller barn ville bli spart hvis ikke mennene i landsbyen kom tilbake. Polititjenestemennene angrep kvinnene fysisk, slo og sparket mot underlivene deres, og en 55 år gammel kvinne som besvimte.
Det oppstod slagsmål mellom prosjekttilhengere og motstandere, og enkelte av landsbyinnbyggerne fant fram pil og bue for å forsvare seg. Politiet åpnet deretter ild mot mengden, angivelig i selvforsvar. Tre personer ble drept, ‚n fra Maikanch og to fra landsbyen Bagrijhola. Den yngste av de drepte var 16 år gammel. Enkelte rapporter antyder at så mange som seks personer ble drept, men identiteten er kun kjent hos tre av dem. I tillegg ble et femtitall personer skadet, åtte av dem alvorlig.

Agragamee
Organisasjonen Agragamee blir av prosjekttilhengerne utpekt som ‚n av organisasjonene som hindrer prosjektet. I sammenheng med opptøyene ble strøm- og telefonledningene til organisasjonens kontor kuttet. Prosjekttilhengerne har krevet at organisasjonen forbys og at dens leder, Achyut Das, arresteres. Achyut Das besøkte Norge i 1997 i sammenheng med organisasjonens arbeid mot industriprosjektet.

NorWatch har ved flere anledninger konfrontert Nærings- og handelsdepartementet, som administrerer statens eierskap på 44% i Norsk Hydro, med situasjonen i Orissa. Det er uttalt politikk fra departementet ikke å gripe inn i selskapets virksomhet, men forventer at selskapet opptrer ute som de gjør hjemme.

Ifølge Aftenposten skal FN-organet Business Partners for Development mekle i konflikten i Orissa. NorWatch er ikke kjent med at slik mekling er ønsket av folk lokalt, men at initiativet kommer fra selskapene, som et ledd i å dempe konfliktnivået.

Norsk Hydro
Norsk Hydro er smertelig klar over at det finnes lokal motstand mot prosjektet, men har forsøkt å sukre pillen, blant annet med lovnader om sosiale tiltak. I selskapets informasjonsmateriell om prosjektet, framstilles situasjonen som udramatisk, og Norsk Hydro siterer to kilder, deriblant politisjefen i Rayagada, som hevder at motstanderne av prosjektet er betalt utenfra.

Informasjonssjef i Norsk Hydro, Thomas Knutzen, sier til Aftenposten i sammenheng med drapene i Maikanch, at selskapet ikke ønsker å arbeide bak politisperringer, og at selskapet er avhengig av lokal aksept for prosjektet. Knutzen åpner for at forverringen av situasjonen kan forskyve Norsk Hydros investeringsbeslutning for Utkal Alumina, som er planlagt tatt neste år. Prosjektet har allerede blitt utsatt i minst seks år.

Fakta: Norsk Hydro i India
Norsk Hydro eier 45% i Utkal-prosjektet, som har til formål å bygge en bauxittgruve og en aluminafabrikk i delstaten Orissa i India. De andre partnere er kanadiske Alcan og indiske Indal (som nå eies av Hindalco). Prosjektets første fase har en investeringsramme på ‚n milliard US dollar, og ytterligere USD 800 millioner er beregnede utgifter for fase 2. Utkal har blitt møtt med massiv lokal motstand, og vil føre til tvangsflytting av tre landsbyer. Ytterligere tolv landsbyer mister jord de har skjøter på, og flere titalls landsbyer får minsket tilgang på felles-ressurser, som beiteland og vann. Det norske staten, ved Nærings- og handelsdepartementet, er største aksjonær i Norsk Hydro med en andel på 44%.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 13/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!