Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lokale motstandere beskutt: Kværner i alvorlig konflikt i Thailand

Kværner E&C bygger et gass-separasjonsanlegg for et felles thailandsk-malaysisk gassprosjekt sør i Thailand. Motstanden mot prosjektet er stor, og nylig ble en bil med 40 demonstranter beskutt av ukjente menn. Thailandske myndigheter har satt inn enorme politistyrker for å holde fred rundt prosjektet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kværner E&C bygger et gass-separasjonsanlegg for et felles thailandsk-malaysisk gassprosjekt sør i Thailand. Motstanden mot prosjektet er stor, og nylig ble en bil med 40 demonstranter beskutt av ukjente menn. Thailandske myndigheter har satt inn enorme politistyrker for å holde fred rundt prosjektet.


Av Morten Rønning
Norwatch

Gassprosjektet (The Thai-Malaysia Gas Pipeline Project) er et samarbeid mellom de to landenes oljeselskap, Petroleum Authority of Thailand og malaysiske Petronas. Prosjektet går ut på å bringe gass fra felt i den thailandske bukta i land helt sør i Thailand for videre distribusjon, også til Malaysia. Avtalen de to landene i mellom ble undertegnet av landenes statsministre i april 1998. Gassen vil bringes i en undersjøisk rørledning fra Cakerawala-feltet som er drevet av Carigali Triton Operating Company.

Kværner fikk kontrakten for prosjektet i november 1999, og deres rolle er å lede byggearbeidet for gass-separasjonsanlegget på land. Kværner har gjennomført det grunnleggende engineering-arbeidet og mottatt tilbud fra underleverandører som kan bygge anlegget. Prosjektet utføres av Kværners datterselskaper i Bangkok og Kuala Lumpur, og dato for ferdigstillelse er oktober 2002. Prosjektets totalkostnad er beregnet til 250 millioner US dollar (2,3 mrd. NOK), og byggingen av anlegget vil starte i full skala om seks måneder.

"Vi er klar over at det er protester mot anlegget, men i andre deler av befolkningen er det også støtte for å bygge anlegget fordi det vil skape arbeidsplasser."

Informasjonssjef Marit Ytreeide i Kværner, 24.10.2000.

Lokal motstand
Anlegget for separasjon av gassen bygges i Chana-distriktet i nærheten av byen Songkhla, sør i Thailand.  Planen er å bygge to separasjonsanlegg, det første med ferdigstillelse i 2002, det andre mellom 2006 og 2009. Videre skal gassen føres i rørledning blant annet over grensa til Malaysia.

Lokale fiskere i Songkhla, hovedsakelig muslimer, er sterkt bekymret over anleggets konsekvenser for fisket. Tusener av husholdninger er basert på fisket. Området består også av sanddyneskog, en sjelden  vegetasjonstype som inneholder et rikt fugleliv, og dette er den eneste sanddyneskogen i landet.

Lokalbefolkningen har fått bred støtte hos thailandske miljøorganisasjoner og i akademiske kretser, for sitt krav om stans i prosjektet. Motstanderne hevder at anleg-get vil føre til en kraftig økning av utslip-pene til luft og vann, blant annet av kvikksølv.

Gassen er tiltenkt å være en bærebjelke i oppbyggingen av Thailands tredje store industri-område. Ifølge motstanderne vil en slik utvikling true lokalbefolkningens kultur, og familier som baserer seg på fiske og gummitapping vil tvinges til å finne annet livsgrunnlag.

Prosjektet er ikke klarert med lokalbefolkningen, slik den thailandske grunnlovens paragraf 59 krever at store infrastruktur prosjekt skal, før de behandles av myndighetene.

Åpne høringer
Det har vært forsøkt avholdt to åpne høringer om prosjektet, men disse arter seg mer som rene informasjonsmøter fra myndighetenes side, enn prosesser hvor lokalbefolkningen får delta i en dialog. Den første høringen ble dessuten forsøkt avholdt flere måneder etter at Thailands kabinett hadde godkjent rørledningen, investeringer og kontrakter, ifølge Bankok Post.

Den første høringen i juli i år måtte avlyses da hundrevis av sinte demonstranter blokkerte møtet i Songkhla. Demonstrantenes krav var en åpen og demokratiske debatt omkring prosjektets sosiale og miljømessige konsekvenser.

Den andre høringen ble holdt 21. og 22. oktober i år i Hat Yai. Allerede før høringen gikk en rekke grupper, deriblant det nasjonale sikkerhetsrådet, ut og bad om at høringen ble utsatt, i frykt for voldelige sammenstøt i den spente situasjonen. Bygningen hvor høringen ble avholdt, var omkranset av 2.000 politimenn bevæpnet med køller, og skjult bak piggtrådsperringer.

17 organisasjoner som arbeider med sosiale spørsmål og miljø, offentliggjorde en felles erklæring før høringen. Deres krav var en kansellering av høringen, med bakgrunn i den manglende åpenheten i debatten, brudd på grunnlovens paragraf 59 om konsultasjon med lokalbefolkningen, og det faktum at prosjektets sosiale og økologiske studier fortsatt ikke er godkjent av myndighetenes organ for miljø og planleg-ging, som er underlagt ministeriet for forskning, teknologi og miljø.
Voldsomme konfrontasjoner

Motstanderne mobiliserte 5.000 personer i Hat Yai før høringen. Politiet lukket bygningen som høringen skulle forgå i, og butikkeiere i området stengte og tildekket
butikkene sine i frykt for opptøyer.

Thailandske energimyndigheter og engasjerte selskaper møtte 300 representanter for lokalbefolkningen, som ifølge kommunestyremedlem i Chana-distriktet, Sama-ae Chemad, var betalt 1.000 baht (216 NOK) for å "støtte" prosjektet.

En gruppe demonstranter klarte å hindre deltakerne fra å ta seg inn i bygningen, men ble senere fjernet av politiet. Mange av demonstrantene ble skadet under opptøyene. 

Den 21. oktober ble en bil med 40 demonstranter beskutt av seks ukjente menn, hvorav Šn ble arrestert av politiet etterpå. Ifølge demonstrantene flyktet gjerningsmennene inn i bygningen til de thailandske petroleumsmyndighetene, PTT.

Da demonstrantene kom til politistasjonen dagen etter, fant de ut at mannen var overført til retten i Songkhla.  Deres krav var at direktør Ya Palele i PTT måtte etterforskes i sammenheng med skyteepisoden, samt at de fem gjenværende mennene som hadde beskutt bilen, måtte pågripes. Demonstrantene truet med å brenne ned politistasjonen, men politisjef Thaworn Phumisingkaraj klarte å overtale dem til å la være, mot å love å fjerne stasjonssjefen ved politistasjon i Hat Yai, og selv følge opp saken mot den arresterte. Politisjefen lovte også den sinte folkemengden at de ikke ville bli holdt ansvarlige for ødeleggelser mot politistasjonen som hadde skjedd under demonstrasjonen. Folkemengden gav politisjefen syv dager på å rydde opp, hvis ikke vil de komme tilbake å brenne ned stasjonen, ifølge Bangkok Post.

"Det vil bli mer vold fordi myndighetene ikke ønsker å lytte til folket."

Akechai Isarata, leder for demonstrantene som angrep høringen i Hat Yai,
Bangkok Post, 23.10.2000.

Møtet avbrutt
Politi med skjold og køller banet veien for deltakerne på høringen søndag 22. oktober, da de ankom skolen hvor høringen skulle holdes klokka 10. Men ikke før møtet var satt, brøytet demonstranter seg vei gjennom politisperringene anført av en seks-hjuls lastebil. Med stokker og steiner tok demonstrantene kontroll over møtet, som hastig ble avsluttet med et vedtak om aksept  for  prosjektet,  før  deltakerne  ble loset ut bakdøra.

Ifølge Bangkok Post ble 14 politimenn og 19 demonstranter fra landsbyene i Songkhla behandlet for skader ved sykehuset i Hat Yai.

Ordføreren i Hat Yai, Kreng Suwannawong, lovet at enkelte av lederne for demonstrasjonene ville bli holdt ansvarlig for skade på offentlig eiendom og angrep på offentlige tjenestemenn.

En representant for landets petroleumsmyndigheter uttalte at høringen var avviklet innenfor grunnlovens bestemmelser, at offentligheten hadde fått tilgang til in-formasjon omkring prosjektet, og at folk nå kunne ta stilling til hvorvidt prosjektet bør igangsettes. Motstanderne av prosjektet vil på ingen måte akseptere utfallet av høringen, og vil fortsette sin kamp mot at rørledningen og gass-seperasjonsanlegget bygges, ifølge Bangkok Post.

To komiteer i senatet skal gjennomføre høringer om prosjektet. En høring om de tildelte kontraktene, om miljøstudien og om resultatet av de åpne høringene. En annen høring skal ta for seg opptøyene i Hat Yai. Det stunder mot valg i Thailand, og saken kan komme til å bli en het sak i valgkampen, melder Bangkok Post.

Kværner
Informasjonssjef Marit Ytreeide i Kværner sier til NorWatch at selskapet er klar over at det er protester mot anlegget, men at det i andre deler av befolkningen er støtte for å bygge anlegget fordi det vil skape arbeidsplasser. Før bygging kan settes i gang, må de thailandske myndighetene vurdere miljøvirkningene av prosjektet. Kværners underleverandør, som skal bygge anlegget, vil bli et thailandsk firma med thailandske ansatte som kjenner godt til situasjonen, påpeker informasjonssjefen.

Kværner har gitt teknisk innspill til den miljørapporten som Universitetet i Songkhla laget i fjor. Ifølge Ytreeide vil gassanlegget ha betydelige innvirkninger på miljøet i byggefasen, men minimale virkninger under driftsfasen. Området er sårbart, og PTT/Petronas er pålagt å gjennomføre en rekke tiltak for å dempe de negative effektene av anlegget, sier Ytreeide.

- Om prosjektet skal gjennomføres, må det oppføres et landanlegg, men det må ikke nødvendigvis legges i dette området. Det kan f.eks. legges lengre nord i landet. Hvor et slikt anlegg skal ligge, er en politisk avgjørelse som den thailandske regjering må ta, avslutter Ytreeide overfor NorWatch.

Kværner i Thailand
Kværner fikk i november 1999 en kontrakt for The Thai-Malaysia Gas Pipeline Project. Kværner skal lede byggearbeidet for et gass-separasjonsanlegg på land. Byggingen av anlegget vil starte i full skala om seks måneder, og dato for ferdigstillelse er oktober 2002. Prosjektets totalkostnad er beregnet til 250 millioner US dollar (2,3 mrd. NOK). Gassprosjektet er et samarbeid mellom de to landenes oljeselskap, Petroleum Authority of Thailand og malaysiske Petronas. Prosjektet går ut på å bringe gass fra felt i den thailandske bukta i land helt sør i Thailand for videre distribusjon, også til Malaysia.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 10/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!