Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hydro Agri Trinidad skjerper seg: Betaler millioner til ulykkesofre

I juni i år offentliggjorde NorWatch rapporten «En utrygg arbeidsplass» om den dårlige sikkerheten ved Hydro Agri Trinidads tre ammoniakkfabrikker. Hydro Agri opplyser nå at antallet ulykker har gått klart ned. Ulykkesofrene som rapporten rettet et særlig søkelys mot får millionerstatninger, og selskapet har videre fulgt opp NorWatch sine anbefalinger om dialog med lokalbefolkningen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I juni i år offentliggjorde NorWatch rapporten «En utrygg arbeidsplass» om den dårlige sikkerheten ved Hydro Agri Trinidads tre ammoniakkfabrikker. Hydro Agri opplyser nå at antallet ulykker har gått klart ned. Ulykkesofrene som rapporten rettet et særlig søkelys mot får millionerstatninger, og selskapet har videre fulgt opp NorWatch sine anbefalinger om dialog med lokalbefolkningen.


Av Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch

NorWatch-rapporten om det dårlige sikkerhetsarbeidet ved Hydro Agris tre ammoniakk-fabrikker på Trinidad ble offentliggjort i juni. En representant fra Hydro Agri i Norge, Sverre Bjerkomp, reiste til fabrikkene i forbindelse med sitt arbeid med «industriutvikling og samfunnsansvar» samme måned, og tok i den forbindelse opp forhold fra NorWatch-rapporten. Under sitt besøk møtte han enkene etter de to arbeiderne som omkom i en ulykke ved den eldste av fabrikkene i 1997 (se NorWatch 7/2000) og omtrent samtidig kunne advokatene bekrefte at forlik var oppnådd. Ulykkesofrene har saksøkt Hydro Agri for å ha unnlatt å holde arbeidsmiljøet sikkert, for å ha unnlatt å varsle arbeiderne om at anlegget befant seg i en usikker tilstand, og for dermed å være ansvarlig for ulykken med to dødsfall og flere alvorlige skader til følge. Bjerkomp understreker ovenfor NorWatch at hans besøk på Trinidad ikke var direkte motivert av rapporten, men sier at erstatningssaken til enkene ble satt høyt på agendaen som følge av denne rapporten.

Slår man sammen de beløpene som utbetales nå med de summene som ble utbetalt like etter ulykken, får de to henholdsvis 4,1 millioner kroner og 3,7 millioner kroner (kostnadsnivået i Trinidad er i underkant av det halve av det norske nivået).

Skylder på advokaten
Bjerkomp er ikke førnøyd med omtalen av ulykkesofrenes advokat i NorWatch-rapporten. Han sier advokat Fenton Ramsahoye får ta sin del av skylden for at det har tatt lang tid å få avklart erstatningssakene. I rapporten skriver NorWatch dessuten at Ramsahoye for tiden «jobber gratis for alle fire klientene, og vil bare få utbetalt et lite beløp dersom han vinner sakene». Det medfører riktighet at Ramsahoye ikke ville fått betaling dersom sakene ikke hadde ført frem ovenfor Hydro, men i ettertid har det blitt klart at Ramsahoyes betaling i det som faktisk ble forliket i saken beløper seg til nesten en million kroner.

Fra Hydro Agris side opplyses det at det er gjort fremstøt ovenfor Ramsahoye for å få avklart sakene til de to hardest skadde arbeiderne som også har gått til erstatningssøksmål mot selskapet. Nok en gang skylder Hydro på Ramsahoye og sier møtet lar vente på seg fordi advokaten ikke har tid. Bjerkomp opplyser at erstatningene til enkene vil sette en ramme for erstatningene til de skadde arbeiderne.

NorWatch fikk i oktober imidlertid opplyst fra enkene at de ennå ikke har sett noe til pengene de har blitt lovet. Nå er de sinte på advokaten sin, som har dårlig tid til å møte dem. Når NorWatch ringer advokatkontoret, skylder Ramsehoyes sekretær på rettsvesenet i Trinidad & Tobago, som må godkjenne forliket formelt før noen penger kan utbetales.

Bedret skadestatistikk
Bjerkomp reagerer på NorWatch-rapportens påstander om doble standarder i sikkerhetsarbeidet, som blant annet bygger på sammenligninger av skadefraværsstatistikk for årene 1996-1998, der ulykkesfrekvens for både ansatte og kontraktører ved anleggene i Trinidad var vesentlig høyere enn tilsvarende for Hydros norske og europeiske anlegg.

I en epost til NorWatch skriver Bjerkomp at anlegget på Trinidad er nede i 0.9 fraværsskader per million arbeidstimer de siste 12 månedene. Han skriver videre at dette plasserer Trinidad på niende plass av de 22 fabrikkene Hydro Agri sammenligner med i sitt system, og at Trinidad nå har havnet i «1. divisjon» i Hydros interne rapporteringssystem for Helse- Miljø-, og Sikkerhet.  Han viser dessuten til at Trinidad-fabrikkene de siste 12 månedene har bedre plassering på sikkerhetsstatistikken enn Hydro Porsgrunn.

Bjerkomp er av den oppfatning at utviklingen de siste 12 måndene «burde vise at påstandene om doble standarder ut ifra lokalisering ikke har rot i virkeligheten».

- Viktig påminnelse
NorWatch-rapporten kritiserte Hydro Agri Trinidad for å ikke ha inkludert lokalbefolkningen i sikkerhetsarbeidet. Viktige dokumenter omkring sikkerhetsrutiner ved anlegget beregnet på lokalbefolkningen var ikke delt ut til dem NorWatch henvendte seg til. Det ble ikke gitt varsler omkring øvelser, noe som medførte frykt for at øvelser at øvelsene var reelle ulykker, og at befolkningen faktisk var i fare. Lokalbefolkningen ble ikke informert om resultater av målinger som tas i deres nærområder etter såkalt «unormale hendelser» ved ammoniakkanleggene.

På dette punktet medgir Bjerkomp at NorWatch-rapporten har vært en viktig påminnelse for selskapet.

- Selskapet har gått gjennom en periode med mye ombygging og viktige strukturendringer. Det er ingen unnskyldning for å jobbe mindre i forhold til lokalbefolkningen, men det gir muligens en pekepinn på hva som har skjedd, sier Bjerkomp.

Nå har Hydro Agri Trinidad arrangert møter med Phoenix Park og Pranz Gardens og ser for seg en øket kommunikasjon med landsbyene etter hvert.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 10/00

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!