Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Veidekke-konsortium skal bygge omstridt kraftverk: Stor misnøye med ugandisk kraftverk

Et konsortium ledet av Veidekke ASA, bestående av norske, svenske og sveitsiske selskap,  meldte 20. november at de har fått kontrakten på å bygge Bujagali-kraftverket på Nilen for amerikanske AES. Kraftverket møter stor lokal motstand, og internasjonal vannkraftsekspertise stiller spørsmålstegn ved flere sider av prosjektet, deriblant situasjonen for de hundrevis av  mennesker som tvinges til å flytte. Prosjektet blir sterkt kritisert i den nylig framlagte rapporten fra World Commission on Dams (WCD).
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Et konsortium ledet av Veidekke ASA, bestående av norske, svenske og sveitsiske selskap,  meldte 20. november at de har fått kontrakten på å bygge Bujagali-kraftverket på Nilen for amerikanske AES. Kraftverket møter stor lokal motstand, og internasjonal vannkraftsekspertise stiller spørsmålstegn ved flere sider av prosjektet, deriblant situasjonen for de hundrevis av  mennesker som tvinges til å flytte. Prosjektet blir sterkt kritisert i den nylig framlagte rapporten fra World Commission on Dams (WCD).


Av Morten Rønning
Norwatch

Ugandiske myndigheter har bestemt seg for å iverksette byggingen av landets andre, store vannkraftsanlegg, i tillegg til eksisterende Owen Falls. Uganda, lenge "beste gutt i klassen" i IMF-sammenheng, har åpnet opp for private eiere innen kraftsektoren. Kampen om ugandiske myndigheters klarsignal har stått mellom amerikanske AES Corporation (Bujagali-prosjektet) og norske Norpak (Karuma-prosjektet). AES er verdens største private energiprodusent.

Korstog
Blant motstanderne av Bujagali-utbyggingen finner vi The Save Bujagali Crusade (SBC), som ifølge dem selv opptrer på vegne av de hundrevis av mennesker som pga. prosjektet tvinges fra sine hjem. SBC ble dannet i 1998 av tidligere district chairman Martin Musumba, og teller mer enn 1.000 medlemmer.

Ifølge SBC er Jinja-distriktet et av de tettest befolkede landområdene i Uganda, og det vil by på store problemer å skaffe de tvangsflyttede alternative områder. Omlag halvparten av de som må flytte, baserer seg på fiske i Nilen. Ifølge AES vil fiske i reservoaret øke fangsten i området, men dette tilbakevises av International Rivers Network, som hevder at det motsatte har vært tilfelle ved flere andre prosjekt, deriblant Pak Mun i Thailand.

Fisheries Research Programme i Uganda har advart mot mulighetene for oppblomstring av vannhyasinter, i sammenheng med anleggelsen av reservoaret. Disse plantene har spredd seg med en utrolig hastighet i flere afrikanske sjøer, og flere steder ødelagt mulighetene for fiske.

Konserndirektør for informasjon i Veidekke ASA, Kai Krüger Henriksen, er kjent med at det finnes lokal motstand mot prosjektet, og sier til NorWatch at selskapet alltid tar slike innspill på alvor. Henriksen understreker at det fortsatt gjenstår en del utredninger når det gjelder miljøkonsekvensene og situasjonen for lokalbefolkningen.

Tvangsflyttede
Tallet på hvor mange som må flytte, og på hvor mange som forøvrig blir berørt av utbyggingen, varierer. AES opererer med et antall på 44 husholdninger (820 personer) som må flytte, og totalt 180 husholdninger som blir berørt gjennom tap av land.

Det kanadiske konsulentselskapet Acres International har gjort en studie av prosjektet, og deres tall er henholdsvis 682 berørte husholdninger (5.700 personer) og opptil 180 husholdninger (1553 personer) som må flytte.

Veidekke ASA opererer i sin pressemelding av 20. november med et antall på 35 familier som må flytte, samt at noe jordbruksland i elveprofilen må erstattes. Henriksen i Veidekke mer enn antyder at antallet som hevdes å bli  berørt, kan øke, nettopp fordi folk fristes av mulighetene for å få tilkjent  kompensasjon. Han understreker at for utbygger er det avgjørende å framskaffe objektiv informasjon, i den grad slik finnes.

Ifølge SBC er Bujagali Falls et populært mål for turister, og fossefallene vil miste mye av sin interesse ved en utbygging. Ifølge Veidekkes pressemelding vil "noen fossestryk for rafting bli borte".

Fossefallene skal også spille en rolle som et kulturelt og religiøst arnested, gjennom tilstedeværelsen av Ønden i Bujagali. Ønden, den 39. i rekken er bosatt ved fossen og beskytter lokalbefolkningen ved å utføre nedarvete ritualer ved fossen. Ifølge miljøutredningen til AES skal ånden være villig til å flytte.

Nødvendig?
Bujagali kraftverket vil bli knyttet opp til det eksisterende Owen Falls-verket, samt gjennom nett til hovedstaden Kampala. Kritikere av prosjektet viser til at anlegget slik sett ikke vil føre til en elektrifisering av den strømløse landsbygda, slik Karuma-prosjektet, som er lagt på is,  ville kunne.

Ugandiske myndigheter vil sannsynligvis kjøpe hele energiproduksjonen ved Bujagali, men kritikere, deriblant akademikere og jurister, sier i et brev til Verdensbanken og International Finance Corporation (IFC) i august, at strømmen fra Bujagali vil bli for kostbar for lokalbefolkningen, slik at resultatet vil bli eksport av energien.

World Commission on Dams, en Verdensbank-finansiert kommisjon bestående blant annet av representanter for multinasjonale energibedrifter og aktivister som opponerer mot vannkraftsprosjekter, inkl. den norske organisasjonen Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS), la i november fram sin rapport omkring de sosiale og miljømessige konsekvensene av store dammer. En av rapportens studier tar for seg Bujagali-prosjektet.

WCD slår fast at kraftverket ikke vil føre til elektrifisering av landsbygda i Uganda, og at kun 7% av landets befolkning har råd til å kjøpe strøm til markedspris. Rapporten stiller også spørsmålstegn ved risikoen for ugandiske myndigheter. Regjeringen har inngått en hemmeligholdt avtale med AES om kjøp av strømmen fra kraftverket. WCD antyder at myndighetene har forpliktet seg til å kjøpe all strøm produsert, uavhengig om det finnes kunder for strømmen, og uavhengig om kraftverket faktisk vil kunne produsere strøm i det hele tatt. WCD påpeker også at viktige spørsmål aldri ble utredet på en skikkelig måte forut for vedtaket om bygging. Dette gjelder blant annet alternative energiformer som bedre ville kommet befolkningen på landsbygda til gode, så som solenergi, mikrovannkraft og geotermisk energi.

Hilsen Norge
Norge har spilt en vesentlig rolle innen energisektoren i Uganda. Norge har finansiert deler av Owen Falls, som idag opprustes og utvides. Kværner er blant leverandørene til kraftverket, med pengestøtte fra Norad. Den nye energilovgivningen i landet, som ble vedtatt i fjor og som åpner for privatisering av kraftverk, ble stablet på bena blant annet med god hjelp fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). FIVAS stiller i en artikkel i bladet Fivas kraft (2/00) spørsmål om hvorvidt det norske engasjementet kommer lokalbefolkningen til gode, eller kun fungerer som en døråpner for norsk næringsliv.

FIVAS skriver i samme nummer at det var Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som satte foten ned for Norpaks Karuma-prosjekt. GIEK har derimot gitt garantier til Veidekke-konsortiet, som skal bygge ut Bujagali.

(Se forøvrig: http://www.irn.org/wcd/bujagali.shtml, http://irn.org/programs/bujagali/ og http://www.uganda.co.ug/bujagali/)

----------------------------------------------------------

"Vi tar lokal kritikk mot utbyggingsprosjekter alltid veldig, veldig på alvor, men det er viktig å finne fram til objektiv informasjon, hvis slik finnes ."
Konserndirektør, informasjon, Kai Krüger Henriksen, Veidekke ASA, 20.11.2000.

"Det er ingen grunn til at et land som Uganda skal subsidiere et multinasjonalt selskap som AES."
Martin Musumba, The Save Bujagali Crusade.

----------------------------------------------------------

Fakta: Veidekke i Uganda
Veidekke ASA leder et konsortium som nylig fikk kontrakter til en verdi av 1,5 mrd. kroner ved utbyggingen av Bujagali Falls, i regi av amerikanske AES Corp. Demningen skal ifølge Veidekke bli 850 meter lang og reservoaret vil bli på 390 hektar (750.000 kubikkmeter). Kraftverkets produksjon skal bli på 200 MW, snautt dobbel kapasitet av Alta-kraftverket. Byggearbeidet tar til sommeren 2001, og skal avsluttes etter 44 måneder. Den totale kontraktsverdien for prosjektet lyder på 320 millioner USD. Ved siden av Veidekke består konsortiet av ABB Distribusjon, Alstom Power, GE Energy (tidl. Kværner Energy) og Norplan.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 11/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!