Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nye aktører i Utkal-saken

Det indiske kirkerådet vedtok nylig en krass uttalelse mot Utkal-prosjektet i forbindelse med en nasjonal konferanse om tvangsflytting. Samtidig har bistandsorganisasjonen CARE gjennom Verdensbankens initiativ Business Partners for Development gått inn i dialog med Utkal Alumina om utviklingsspørsmål i det berørte området. Dermed har konflikten i Orissa fått to nye aktører.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det indiske kirkerådet vedtok nylig en krass uttalelse mot Utkal-prosjektet i forbindelse med en nasjonal konferanse om tvangsflytting. Samtidig har bistandsorganisasjonen CARE gjennom Verdensbankens initiativ Business Partners for Development gått inn i dialog med Utkal Alumina om utviklingsspørsmål i det berørte området. Dermed har konflikten i Orissa fått to nye aktører.


Av Tarjei Leer-Salvesen
Norwatch

Nå foreligger uttalelsen fra en konferanse i Visakhatpatnam som ble holdt i regi av Det indiske kirkerådet (NCCI) og Utviklingsnettverket for det sørlige Orissa (SODAN) tidligere i høst. Uttalelsen fra konferansen er en kritikk mot all tvangsflytting, men det eneste prosjektet som får spesifikk, negativ omtale av NCCI er Norsk Hydros planlagte gruveprosjekt Utkal Alumina.

På konferansen deltok blant annet Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp fra Norge. Kirkelige representanter fra store deler av India utgjorde brorparten av deltakerne. Hensikten med møtet var å klargjøre den indiske kirkens politikk i forhold til problemstillinger knyttet til tvangsflytting. Uttalelsen, som til slutt ble godtatt av alle deltakerne, var imidlertid overraskende klar i sin kritikk. "We protest all displacement" heter det i uttalelsen.

Utkal Alumina kritiseres for vold og andre udemokratiske virkemidler i prosessen med å få startet prosjektet sitt, for ikke å respektere urfolks særegne rettigheter og for ikke å vise vilje til å gå inn på en dialog med lokalbefolkningen med mindre det er et premiss i en slik dialog at man er tilhenger av prosjektplanene.

Fredrik Gjernes deltok på møtet på vegne av Kirkens Nødhjelp. Han sier noe av hensikten med uttalelsen var at NCCI skulle klargjøre sitt syn på tvangsflytting i infrastrukturelle prosjekter. Uttalelsen ble likevel utformet på en slik måte at også de eksterne deltakerne stilte seg bak den.

- Hva slags konsekvenser får dette for Kirkens Nødhjelp sitt syn på Utkal-prosjektet og dialogen dere fører med Norsk Hydro?

- Vi fortsetter dialogen. Denne uttalelsen gir rom for det. Uttalelsen styrker argumentene våre mot at Utkal-prosjektet gjennomføres i sin nåværende form. Saken dreier seg om urfolks rett til å bestemme over sine naturressurser. Vårt syn på et eventuelt endret prosjekt er avhengig av hva Norsk Hydro gjør fremover. Vi vil fortsette vår dialog så lenge Norsk Hydro viser tegn til å ville forbedre prosjektet sitt. Samtidig er det helt klart at Utkal-prosjektet slik det ser ut i dag ikke bør gjennomføres, sier Fredrik Gjernes.

NCCI oversender nå uttalelsen sin til den kanadiske kirken, ettersom kanadiske Alcan er en aktør i Utkal Alumina. Der skal saken behandles av Taskforce on Churches and corporate responsibility, opplyser Gjernes.

CARE
Den britiske bistandsorganisasjonen CARE deltar sammen med en rekke multinasjonale selskaper i et initiativ fra Verdensbanken som kalles Business Partners for Development (BPD). Hensikten med BPD er ifølge deltakerne å bidra til at industriell utvikling foregår med en sosial og miljøriktig profil. Blant de som deltar i BPD finner vi de beryktede selskapene Rio Tinto, BP Amoco, Shell og Placer Dome (se gjerne NorWatch 5/99 for selskapenes rulleblad). Det er en målsetning å lage et treparts samarbeid med representanter fra både myndigheter, selskaper og det sivile samfunn.

Kilder i bistandsmiljøet som NorWatch har vært i kontakt med er kritiske til CAREs rolle og frykter BPDs prosjekter i Orissa kan få et element av "grønnvasking" dersom trepartssamarbeidets representant for det sivile samfunn blir en utenlandsk bistandsorganisasjon som mangler mandat fra den berørte lokalbefolkningen.

NorWatch kontaktet CAREs London-kontor og fikk vite at BPD er i sluttfasen med et forprosjekt i forhold til sin fremtidige rolle i Utkal-prosjektet. CARE/BPD kunne videre bekrefte at de ikke har vært i kontakt med lokalbefolkningens organisasjonen PSSP i denne prosessen og ville ikke love å ta en slik kontakt før forprosjektet avsluttes. Ingen i CARE ville uttale seg om hvor vidt en slik kontakt med lokalbefolkningen anses som nødvendig for å kunne kalle de fremtidige bistandsprosjektene for "trepartssamarbeider". NorWatch ble bare henvist til BPDs hjemmesider på internett som inneholder beskrivelser av prosjekter som er gjennomført i samarbeid med andre multinasjonale selskaper tidligere.

-----------------------------------------------------------

Bomtur for Utkals tilhengere
Lokale tilhengere av Utkal-prosjektet arrangerte i september en busstur for de landsbyene som blir tvangsflyttet dersom Utkal-prosjektet realiseres. Turen gikk til "tvangsflyttingskolonien" til Nalco, et bauxitt- og aluminaprosjekt et par timers kjøring unna. Det gikk imidlertid ikke helt som planlagt. Beboerne i kolonien fortalte skrekkhistorier om hvordan gruveselskapet systematisk har brutt løfter om alt fra kompensasjon, til arbeidsplasser og elementære sanitære forhold som burde vært ordnet. Stemningen på vei tilbake var langt mer negativ til Hydro og deres partnere enn den hadde vært tidligere på dagen. Nalco-prosjektet ble bygget på 80-tallet og opereres av franske Pecheney.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 11/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!