Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Leder: Usikker fremtid

Det var i Haag det skulle skje. Over 2000 delegater fra 177 nasjoner var samlet for å tette hullene i Kyoto-protokollen. Etter flere års intense forhandlinger og et vell av dokumentasjon på at klimaproblemene vil koste dyrt både for mennesker og natur, skulle man tro at forutsetningene var tilstede for å sette i verk effektive og forpliktende tiltak. Men den gang ei.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det var i Haag det skulle skje. Over 2000 delegater fra 177 nasjoner var samlet for å tette hullene i Kyoto-protokollen. Etter flere års intense forhandlinger og et vell av dokumentasjon på at klimaproblemene vil koste dyrt både for mennesker og natur, skulle man tro at forutsetningene var tilstede for å sette i verk effektive og forpliktende tiltak. Men den gang ei.

Kompromissforslaget fra forhandlingsleder Jan Pronk gikk så langt i retning av å innfri "verstingenes" krav at EU til slutt trakk seg fra forhandlingene. Som følge av en absurd beregningsmetode for CO2-opptak i skog, ville forslaget i realiteten bety at i-landene kunne øke sine samlede utslipp med 6-9% istedenfor Kyoto-protokollens krav om 5%  reduksjon. Forslaget ville også legge veien åpen for at treplantasjer i u-land kunne erstatte nødvendige utslippsreduksjoner i i-landene. Dette ville sikre de norske selskapene Tree Farms og Norwegian Afforestation Group store ekstrainntekter gjennom kvotesalg.

Etter planen vil forhandlingene tas opp igjen i mai 2001, men i mellomtiden går både klimaet og norske treplantingsprosjekter i Øst-Afrika en usikker fremtid i møte.


Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 11/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!