Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skipsopphugging i Bangladesh: Over 40 drept i sommer

Det Norske Veritas offentliggjorde sin rapport fra besøket ved skipsopphuggingsverftene i Chittagong, Bangladesh i sommer. DNV har avdekket både alvorlig forurensing av vann og jord, samt hasardiøse arbeidsforhold. To eksplosjoner ved opphuggingsverft i Chittagong i mai og juni, tok livet av tilsammen 40 arbeidere, grunnet eksplosive gasser i tankskipene. Innen EU tas det til orde for å skrote alle enkeltbunnede skip innen 2008-2010, etter Evita-ulykken i fjor.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det Norske Veritas offentliggjorde sin rapport fra besøket ved skipsopphuggingsverftene i Chittagong, Bangladesh i sommer. DNV har avdekket både alvorlig forurensing av vann og jord, samt hasardiøse arbeidsforhold. To eksplosjoner ved opphuggingsverft i Chittagong i mai og juni, tok livet av tilsammen 40 arbeidere, grunnet eksplosive gasser i tankskipene. Innen EU tas det til orde for å skrote alle enkeltbunnede skip innen 2008-2010, etter Evita-ulykken i fjor.


Av Morten Rønning
Norwatch

Etter at tankskipet Erika sank utenfor Bretagne i desember i fjor, har enkelte EU-land tatt til orde for en snarlig skroting av alle enkeltbunnede skip. Norges Rederiforbund frykter store negative konsekvenser for norske redere, og ønsker et utradering av enkeltbunnede skip på lengre sikt, med en frist i år 2021.

Skulle forslaget fra EU-landene Frankrike og Spania, om å utradere alle enkeltbunnede skip innen 2008-2010, vil opphuggingsverftene i Chittagong få mye å gjøre. Forholdene i Chittagong gjør verftene spesielt egnet til å hugge store tankskip.

Ifølge Norges Rederiforbund vil et forbud mot enkeltbunnede skrog etter 2008-2010 ramme 40 norske skip, med en alder mellom 15 og 26 år. Det er forbudt å bygge nye skip med kun et enkelt skrog, dvs. hvor lastetankens vegger er den samme som skipets yttervegger.

Ulykker i Chittagong
Greenpeace meldte i sommer om flere alvorlige ulykker knyttet til skipsopphugging i Chittagong. Iranske MV Deena  og Malta-registrerte MV Tanko eksploderte under hugging hhv. 31. mai og 14. juni. De to ulykkene skal ha krevd mer enn 40 menneskeliv, og skyldtes ifølge Greenpeace mangelfull rengjøring av tankene før opphugging. I tillegg inntraff en eksplosjon den 27. juli, som krevde to nye menneskeliv.

Greenpeace har sammen med Bangladesh Environmental Lawyers Association advart myndighetene i Bangladesh mot å overse de miljømessige konsekvensene og de farlige arbeidsforholdene innen skipsopphugging. Ifølge de to organisasjonene er Bangladesh i ferd med å sakke akterut på miljø og sikkerhetsfronten i forhold til andre opphuggingsnasjoner som India og Kina. Dette får som følge at skip som ikke er rengjort vil havne i Chittagong, framfor i India, hvor det stilles krav til at tankene er tomme for eksplosive gasser ved ankomst til verftene.

DNV
Det Norske Veritas var i Chittagong i februar i år for å gjennomføre undersøkelser av miljø- og arbeidsforhold innen skipsopphugging. Arbeidet er en oppfølging av en rapport fra 1998, som DNV gjorde på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Norges Rederiforbund (se NW 4/99).

DNVs undersøkelser i Chittagong er i utgangspunktet begrensete, men påviste tildels store konsentrasjoner av miljøgifter, deriblant hydrokarboner, PCB og tungmetaller. DNV fulgte materialene fra opphuggingsverftene og videre til smelteverk og annet gjenbruk. Blant annet besøkte de et firma som manuelt brøt ned asbest og videresolgte dette til produksjon av nye asbest-produkter. Arbeidet foregikk uten noen form for åndedrettsvern.

DNV kommer i sin rapport med en rekke anbefalinger, både om direkte, kortsiktige tiltak  knyttet til den enkelte arbeidsoperasjon - blant annet innsamlingsstasjoner for olje - og et utvidet program for oppfølgende målinger av forurensing av luft, vann, jord, arbeidsmiljø, fisk etc. DNV peker også på mulighetene for å rense skipene før de settes på grunn, ved at mest mulig av giftstoffene fjernes ved kai i Bangladesh, slik det i dag skjer med bl.a. elektronisk utstyr.

Artikkelen sto på trykk i Norwatchs nyhetsbrev nr. 10/00

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!